Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Zbadano jakość paliw

e-petrol.pl
2021-06-21 / 09:50
Zbadano jakość paliw

Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2020 r. na stacjach i w hurtowniach pobrała do badań 1491 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbki benzyn i 712 próbek oleju napędowego. W ubiegłym roku nieprawidłowości w jakości paliw rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego.W ramach kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 0,84 proc. zbadanych próbek pobieranych na stacjach paliw.

Inspekcja Handlowa, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w 2020 r. na stacjach i w hurtowniach pobrała do badań 1491 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbki benzyn i 712 próbek oleju napędowego. W ubiegłym roku nieprawidłowości w jakości paliw rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego.

W minionym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,88 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny, LPG oraz biopaliw; to minimalnie więcej niż w 2019 r., kiedy to norm nie spełniało 1,86 proc. próbek - poinformował w piątek UOKiK.

W 2020 r. badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 28 próbek paliw ciekłych (23 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,88 proc. zbadanych próbek. Najwięcej nieprawidłowości kontrolerzy stwierdzili w województwach: zachodniopomorskim (6,25 proc.), lubuskim (6,06 proc.) i pomorskim (3,45 proc.). W przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwie opolskim (15,38 proc.), warmińsko - mazurskim (10,00 proc.) oraz pomorskim (9,09 proc.).

Jak podał UOKiK, w ramach kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 0,84 proc. zbadanych próbek pobieranych na stacjach paliw. Nie stwierdzili oni natomiast żadnych nieprawidłowości podczas kontroli hurtowni.

Urząd przypomniał, że w czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości spadała i od 2016 roku utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc.

Kontrola jakości lekkiego oleju opałowego przebiegła pomyślnie - wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu (podobnie jak w latach 2013-2019).

Inspekcja Handlowa wydała 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 20 przypadków naruszenia warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i przepisów prawa energetycznego.

Obowiązujące przepisy przewidują sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.