Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Nowy obowiązkowy system oznaczania paliw na stacjach

e-petrol.pl
2018-06-28 / 13:09
Nowy obowiązkowy system oznaczania paliw na stacjach

Jesienią w życie wejdą nowe wymogi europejskie w zakresie oznakowania paliw na stacjach oraz ujednoliconego z nimi oznakowania wlewów samochodowych właściwym dla pojazdu typu paliwa.

Dyrektywa 2014/94/UE ustanawia wdrożenie nowego, jednoznacznego i zharmonizowanego zestawu etykiet paliwowych. Ma ona na celu szerszy dostęp do paliw alternatywnych oraz zawiera wymóg, zgodnie z którym nowe pojazdy i wszystkie dystrybutory paliw/stacje ładowania będą musiały być oznaczone etykietami, by umożliwić kierowcom łatwiejszy dobór paliwa odpowiedniego dla danego rodzaju pojazdu. Obecnie informacje są dostępne w instrukcjach obsługi pojazdów oraz są umieszczone przy korkach i klapkach wlewu paliwa, ale nie były one do tej pory zharmonizowane w całej Europie.

Etykiety pojawią się na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach bezpośrednio w pobliżu korków/klapek wlewu paliwa i w instrukcji użytkowania pojazdów a także na wszystkich ogólnodostępnych stacjach tankowania pojazdów na dystrybutorach paliw oraz na pistoletach dystrybutora.

Nowe jednakowe dla krajów UE etykiety będą obowiązywać  już od 12 października 2018 r. Będą one umieszczane na dystrybutorach w punktach tankowania paliwa i mogą zawierać dodatkowe informacje, zgodnie z wymogami krajowymi oraz w miejscowym języku.

Technicznie etykieta paliwowa składa się ze specjalnego znaku identyfikacyjnego dla danego rodzaju paliwa oraz informacji wewnątrz znaku identyfikacyjnego o maksymalnej zawartości biokomponentów w paliwie zalecanym do użycia w pojeździe wyposażonym w nową etykietę.

Znaki, jak i informacje w zawarte na etykietach, będą możliwie jak najprostsze. W związku z tym w normie CEN EN16942 przyjęto, że znakiem graficznym dla benzyn będzie kółko z oznaczeniem litery E i cyfrą oznaczającą maksymalną zawartość dodatku etanolu. W przypadku oleju napędowego przyjęto jako oznaczenie kwadrat, wewnątrz którego znajdą się litera B oraz cyfra/liczba informująca maksymalną ilość biodiesla w paliwie. Kwadrat używany jest także dla XTL, który jest parafinowym olejem napędowym, wytwarzanym z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa, w procesie syntezy lub hydrorafinacji, a którego skład jest prawie identyczny z tradycyjnym olejem napędowym, uzyskiwanym z ropy naftowej. W przypadku paliw gazowych stosowany będzie romb, a informacja wewnątrz znaku określać, czy pojazd może być napełniony wodorem -H2 sprężonym gazem ziemnym - CNG, skroplonym gazem ziemnym - LNG lub gazem płynnym - LPG.

Jeśli chodzi o wymiary etykiet, to one także zostały wyraźnie określone: na dystrybutorze oznakowanie ma wynosić minimum 30 mm średnicy, a na pistolecie dystrybutora powinno być nie mniejsze, niż 13 mm.  

Więcej informacj na temat temat można znaleźć w spcejalnej ulotce >>
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.