Live Chat Software
Lotos Paliwa

Poznaliśmy operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

e-petrol.pl
2021-03-29 / 09:47
Poznaliśmy operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania, którymi będą Enea, Energa Obrót i PGE Obrót, a decyzja dotyczy stacji w ośmiu miastach.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oznacza, że stacje te będą sukcesywnie budowane i oddawane do publicznego użytku. Dotychczas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Aby zwiększyć liczbę i dostępność punktów ładowania w dużych miastach ustawodawca nałożył na gminy obowiązki mające sprzyjać rozwojowi i zwiększeniu dostępności tych usług. Operatorzy zostali wyznaczeni dla stacji ładowania w Płocku, Olsztynie, Gorzowie Wlkp. Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu, Koszalinie i Lublinie.

Urząd podkreślił, że dzięki wsparciu rozwoju rynku i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, ma wzrosnąć zainteresowanie konsumentów pojazdami napędzanymi energią elektryczną.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni m.in. za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania, spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych czy wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego oraz system pomiarowy. Operatorzy będą też przekazywać dane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.