Jesteś tutaj: Strona główna » Spotkania Branżowe » X Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG, Hotel Warszawianka w Jachrance, 23-24.X.2013
X Spotkanie Branży Petrochemicznej – Polski Rynek LPG
23-24 października 2013, Hotel Warszawianka w Jachrance, k. Warszawy

Spotkanie Branż LPG Możliwości wykorzystania gazodiesla w transporcie, wyzwania i szanse dla rodzimego rynku oraz sytuacja na światowym rynku gazowym -  to główne zagadnienia omawiane w trakcie najważniejszej konferencji skierowanej do branży gazu płynnego, która odbyła się w ramach X Spotkania Polski Rynek LPG.

 

Pierwsza część panelu dyskusyjnego została poświęcona zagadnieniu gazo-diesla w transporcie. Konferencję otworzył swoim wystąpieniem Pan Henryk Rewers z firmy Car-Gaz, producent instalacji gazowych, który zaprezentował słuchaczom innowacyjne rozwiązanie Solaris Diesel – system sekwencyjnego wtrysku gazu do silników wysokoprężnych, który wykorzystuje LPG jako paliwo dodatkowe i zapewnia oszczędności rzędu 10 % w kosztach paliwa. W swoim wystąpieniu prelegent nie tylko przybliżył słuchaczom zalety nowego systemu, ale również podkreślił korzyści wynikające z jego propagowania dla całej branży LPG. Jego zdaniem rozwiązanie diesel+LPG pozwoli na dalszy rozwój tej branży. Za główną przeszkodę w rozpropagowaniu tego rozwiązania, ekspert uznał brak umocowań prawnych w kwestii pojazdów rolniczych. Istotne jest, aby w interesie całej branży LPG rozpowszechniać tę innowacyjną technologię we współpracy z dostawcami LPG w Polsce, z producentami oraz importerami pojazdów, co przyniesie korzyści wszystkim stronom. To w jego ocenie sposób na pogłębiające się nasycenie rynku samochodami na LPG. W swoim wystąpieniu Rewers podkreślił potrzebę umożliwienia szybkiego tankowania pojazdom ciągnikowym.Spotkanie Branż LPG Dyskusję po wystąpieniu wywołało zapytanie ze strony Bartłomieja Olszowiaka z BarMalGas, którego zainteresował stan prawny po zamontowaniu instalacji w pojeździe oraz jaką spełnia wówczas normę spalin - czy instalacja gazowa nie zwiększa ani nie zmniejsza kategorii pojazdu w zakresie Euro 6. Prelegent odpowiedział, że owszem prowadzone przez nich badania wewnętrznie wykazały, że system powinien zmieniać kategorię pojazdu, jednak Ministerstwo Transportu nie stwierdziło podstawy do tego, by tego rodzaju badania przeprowadzić oficjalnie, ponieważ nie przewidują zmian w tym obszarze. Prawnie instalacja nie zmienia więc kategorii pojazdu. Równie intensywną dyskusję wywołało pytanie o utratę gwarancji po zastosowaniu instalacji w nowych ciągnikach. Rewers przyznał, że owszem jest to jedna z bolączek w rozpropagowaniu tego rozwiązania, ponieważ producent oficjalnie nie zgadza się na zamontowanie systemu bez utraty gwarancji na silnik. Jednocześnie stwierdził, że kwestia ta najczęściej uzgadniania jest niejako poza jego firmą – na wyższym szczeblu pomiędzy dealerem a odbiorcą usługi, który decyduje się na zastosowanie tego typu instalacji.

Spotkanie Branż LPG Autorem drugiej prezentacji był Przemysław Podgórski z Unimot Gaz, który próbował odpowiedzieć na pytanie czy gazodiesel jest w transporcie szansą czy też rozczarowaniem i już na wstępie swojej wypowiedzi, prelegent stwierdził, że jego zdaniem gazodiesel to szansa dla transportu i branży LPG, wprawdzie z barierami, ale zdaniem eksperta można je ominąć przy współpracy całej branży. Prelegent podkreślił, że trzeba rozwijać sektor i szukać dla niego nowych możliwości. Zdaniem Podgórskiego należy wykorzystać wszystkie mocne strony gazodiesela, jak m.in. oszczędności, które w transporcie przekładają się na zmniejszenie się kosztów eksploatacyjnych. Istotnym elementem wystąpienia prelegenta było przedstawienie największych bolączek, które dotykają branży. Mowa tu m.in. o normach Euro, stawce akcyzy, homologacji pojazdu czy gwarancji producentów. Jednocześnie wskazał w swojej wypowiedzi, że główny problem, z który branża w najbliższym czasie powinna się zmierzyć jest kwestia regulacji prawnych w zakresie norm czystości spalin – jego zdaniem należy określić zasady certyfikacji pojazdów oraz homologacji aut. Sposobem na rozwiązanie problemów branży, ekspert upatruje we wspólnym działaniu firm oraz silnym lobbingu, który w jego opinii pozwoli przełamać te bariery, które obecnie ograniczają rozwój branży LPG i których nie da się usunąć bez wspólnych nacisków ze strony branży.

Ostatnią prezentację w pierwszym panelu dyskusyjnym wygłosiła Marta Pyzik, przedstawicielka firmy SGS Polska, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie kontroli, weryfikacji, badań oraz certyfikacji. Ekspertka firmy swoją prelekcję poświęciła wymogom bezpieczeństwa przy pobieraniu próbek gazu LPG do badań jakościowych. W swoim wystąpieniu mówiła o ryzyku, zagrożeniach, wymaganiach BHP oraz szczegółowo zapoznała uczestników z metodami pobierania próbek do badań. Słuchacze mogli nie tylko poznać zagrożenia i właściwości LPG, ale również dowiedzieć się więcej o zagadnieniu związanym z bezpieczeństwem, które należy zachować podczas pozyskiwania próbek do badań jakościowych. Ponadto prelegentka zaznajomiła uczestników debaty z aspektami prawnymi omawianego zagadnienia oraz poinformowała, że prezentację firmy SGS Polska uczestnicy konferencji mogą wykorzystać wewnętrznie w celu szkoleniowym.

 

Spotkanie Branż LPG Jako kolejny wystąpił Pan Robert Stępień z firmy Primagaz Central Europe Ges.m.b.H, który swoją prelekcję poświęcił skutkom „łupkowej rewolucji” w USA na międzynarodowym rynku LPG. W opinii prelegenta mamy do czynienia z nastaniem nowej epoki, którą zapoczątkowała rewolucja łupkowa w USA, a jeszcze jest wiele krajów, gdzie ta rewolucja dopiero nadejdzie. Ekspert zwrócił również uwagę na fakt, że pomimo wciąż zwiększającego się zapotrzebowania na gaz, nie dojdzie do sytuacji, że go zabraknie. Wg Stępnia, pojawienie się gazu łupkowego w wymiarze konsumenckim zwiększyło światowe zasoby gazu o ponad 40 proc., co oznacza, że łącznie posiadamy rezerwy na około 200 lat. Zdaniem przedstawiciela firmy Primagaz, mamy do czynienia z globalną nadwyżką gazu. Co ważne, wg prelegenta w USA największa nadwyżka będzie występować w latach 2017-2020, co oznacza spadek cen. Eksport LPG ze Stanów Zjednoczonych będzie rósł, bilansując tym samym nadprodukcję na rynku lokalnym. Jeden z uczestników debaty, Andrzej Kuźniewski z firmy Techart, zapytał się czy w aspekcie rynku amerykańskiego i europejskiego oraz wspomnianej nadwyżki, Polskę czeka dalszy ciąg spadków cenowych na stacjach LPG. W opinii przemawiającego, nie ma jednak co do tego pewności, brak jest tego rodzaju analiz, które mogłyby to potwierdzić, ponieważ ma na to wpływ wiele czynników, jak np. psychologia konsumenta, wyjścia z rynku itp.

Spotkanie Branż LPGKolejna prelegentką była Pani Maria Kuzina, z firmy Research Information Centre KORTES, która zaprezentowała temat Polski, jako głównego importera gazu z Rosji. W swoim wystąpieniu omówiła sytuację w krajowej sferze produkcji oraz nakreśliła ogólną charakterystykę rosyjskiego rynku LPG. Ciekawym elementem była prezentacja w ujęciu statystycznym i problemowym polsko-rosyjskich relacji w zakresie LPG. Prelegentka podkreśliła, że miesięczne dostawy do Polski mają stabilny charakter i tak wygląda sytuacja od 2010 roku, w porównaniu z Turcją oraz pozostałymi krajami, eksport do Polski nie rośnie. Najchętniej importujemy mieszankę propan i butan, którą wykorzystujemy głównie jako paliwo, podczas gdy np. w Finlandii większość wykorzystywana jest na potrzeby petrochemii.

Trzeci panel dyskusyjny rozpoczął Szymon Byliński z Ministerstwa Gospodarki, który przybliżył temat opracowywanych zmian nad ustawą o zapasach oraz samotankowania LPG na stacjach. W swoim wystąpieniu wyliczył korzyści wynikające ze zmian samoobsługi, jak m.in.: ograniczenie kosztów funkcjonowania stacji paliw, brak szkoleń i egzaminów dla obsługi stacji paliw. Omówił również najważniejsze zmiany, które się wiążą z ustawą o zapasach, jak: zwiększenie czasu o 90 dni, nowy wzór opłaty zapasowej, a także fakt, że zapasy interwencyjne powyżej 30 dni będą tworzone i utrzymywane przez ARM oraz to, że możliwe będzie zlecenie utrzymywania części 30-dniowych zapasów. Przedstawiciel Ministerstwa musiał również poradzić sobie z pytaniem, uczestnika debaty - Zygmunta Sobieralskiego z ELKOM-GAZ, który prosił o wyjaśnienie skąd wyliczenia opłaty zapasowej, skoro bilet kosztuje 27 zł za tonę, natomiast opłata zapasowa wynosi aż 70 zł. Uczestnik wskazał również, czy nie należałoby wyłączyć z tych rezerw, gazu potrzebnego na ogrzewanie.

Z kolei Pan Bartosz Bim z Sygnity zaprezentował rozwiązania, które jego firma przygotowała dla przedsiębiorstw z rynku LPG w obrocie produktami gazowymi w składzie podatkowym. Na przykładzie całego procesu, omówił poszczególne jego poszczególne etapy i wskazał w jaki sposób rozwiązania informatyczne usprawniają pracę branży.

Spotkanie Branż LPGPrzedostatnia prezentacja należała do Pana Andrzeja Olechowskiego z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, który przybliżył bieżącą sytuację na rynku LPG, w sektorze instalacji zbiornikowych z przeznaczeniem na cele komunalne i przemysłowe. Z jego prelekcji, uczestnicy debaty mogli się dowiedzieć, że Polska pod względem konsumpcji gazu płynnego jest szóstym rynkiem w UE, z rocznym zapotrzebowaniem na poziomie 2,2 mln ton surowca. Zdaniem eksperta, jeśli nadal będzie wzrastać konsumpcja, to istnieje potencjał rozwojowy, zwłaszcza, że stały wzrost liczby zbiorników na gaz płynny w Polsce obserwujemy od 1996, a w ostatnich latach sprzedaż przyrasta o ok. 3 tys. jednostek rocznie. Ekspert wskazał również na czynniki, które w tym sektorze mają wpływ na wzrost sprzedaży, jak: świadomość ekologiczna, rozwój gospodarczy czy poprawa jakości życia w niezurbanizowanych obszarach. 

 

Ostatnie wystąpienie, które zaprezentował Jarosław Paciukiewicz z firmy Plum, również dotyczyło zagadnienia zbiorników – a mianowicie zdalnego monitorowania poziomu gazu LPG w zbiornikach instalacji przemysłowych i przydomowych, czyli telemetrii. Wyjaśnił zasady działania rozwiązań systemów telemetrycznych oraz omówił kwestię bezpieczeństwa użytkowania urządzeń zainstalowanych w strefie zagrożenia wybuchem.

O miejscu konferencji

hotel
Hotel Warszawianka w Jachrance to nowoczesny HOTEL pod Warszawą oraz rozległy kompleks konferencyjny z atrakcyjnymi terenami na wypoczynek nad jeziorem, własną plażą, bezpłatnym dozorowanym parkingiem samochodowym i atrakcyjnym zapleczem rekreacyjnym. więcej »

Live Chat

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.