Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Zwroty gazu zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie - pozytywny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

e-petrol.pl
2014-11-20 / 09:50
Zwroty gazu zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie - pozytywny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ALERT PODATKOWY DLA PIPER: 21 października 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zwroty gazu zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego innego niż skład, z którego zostały wyprowadzone oraz zwroty gazu dostarczonego ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego są możliwe na gruncie obowiązujących przepisów o podatku akcyzowym.

Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. I SA/Gd 1408/12 - dalej „wyrok WSA”). Wyrok WSA był korzystny dla podatników ponieważ potwierdzał, że w przypadku zwrotu gazu płynnego zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie do innego składu podatkowego niż skład podatkowy, z którego gaz został pierwotnie dostarczony, przedmiotowy gaz może zostać ponownie objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wyrok WSA potwierdzał również, że gaz płynny zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie może zostać zwrócony do podatnika działającego jako podmiot pośredniczący także wówczas, gdy przedmiotowy gaz został przez podatnika wydany ze składu podatkowego.

Minister Finansów nie zgadzając się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Ministra Finansów i w całości poparł stanowisko podatnika i sądu pierwszej instancji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczny i prawomocny. Zgodnie z polskim prawem, wyrok wiąże tylko w sprawie, w której został wydany. Oznacza to, że wyrok zapadły w danej sprawie nie może być bezpośrednio stosowany w sprawach innych podatników. Niemniej jednak, inni podatnicy mogą powoływać się na tezy zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co więcej, stanowisko zaprezentowane przez sądy administracyjne w tej sprawie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie przed sądem sporów innych podatników z władzami skarbowymi w przedmiocie zwrotu gazu zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie.
Wojciech Kotala
Senior Associate
Doradca Podatkowy / Tax advisor 10798
DLA Piper Wiater sp.k.
Ostatnio zadane pytania
Partner sekcji
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.