Shell Franczyza

Platforma Paliwowa – kto i co musi zrobić?

Jeżeli posiadasz koncesję paliwową lub wpis do rejestru podmiotów przywożących i nie wysłałeś jeszcze dokumentów do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) - zrób to teraz. RARS przygotowała specjalny materiał dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani dopełnić tych formalności.

Platforma Paliwowa – kto i co musi zrobić?
Kto musi podjąć działania?

Utworzenia konta w Platformie Paliwowej muszą dokonać wyłącznie podmioty realizujące wobec Prezesa URE obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, określone w art. 4ba ust. 1, art. 43d ust. 1 oraz art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1385 z późn. zm.).

Podmioty, które kupują i sprzedają tylko napełnione butle z gazem płynnym LPG lub sprzedają paliwa tylko za pośrednictwem kart paliwowych nie są zobowiązane do utworzenia konta w Platformie Paliwowej.

Od 1 lipca 2023 roku wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, o których mowa powyżej – wykonywane przez przedsiębiorstwa posiadające koncesję WPC, OPC, OPZ, MPC, PPC, WPC oraz podmioty wpisane do Rejestrów Podmiotów Przywożących będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem systemu Platformy Paliwowej.

Obowiązek utworzenia konta w Platformie Paliwowej dotyczy, zatem również przedsiębiorstw składających Prezesowi URE informacje o wykorzystywanej w działalności infrastrukturze paliw ciekłych. Od 1 lipca 2023 roku, informację tę będzie można złożyć tylko za pośrednictwem Platformy Paliwowej. Dlatego tak ważnym jest wcześniejsze utworzenie konta użytkownika w Platformie Paliwowej.

Konto użytkownika na Platformie Paliwowej utworzone zostanie przez RARS po otrzymaniu poniżej opisanych dokumentów.
Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie będą dokonywać czynności w Platformie Paliwowej (przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, uprawnieni do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorstwa wspólnicy lub członkowie zarządu) nie są zobowiązani do ustanawiania pełnomocnika.

Będą to:
 • w przypadku działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG – właściciel lub wspólnik spółki cywilnej uprawniony do jednoosobowej reprezentacji podmiotu;
 • w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS - członek zarządu / wspólnik uprawniony do jednoosobowej reprezentacji podmiotu
W przypadku takich osób koniecznym jest wypełnienie i wysłanie oryginałów (wersja papierowa) następujących dokumentów dostępnych na stronie www.rars.gov.pl - Platforma Paliwowa:
 • Wypełnionego oświadczenia (wzór RARS) – określającego zakres umocowania do działania w ramach czynności w Platformie Paliwowej; tutaj musimy podać adres mailowy (jako podstawa funkcjonowania konta), numer telefonu, adres i nazwę firmy, zaznaczyć poziom uprawnień – URE_P3 i podpisać własnoręcznie
 • Klauzuli informacyjnej RARS (wzór RARS) – podpisać własnoręcznie
 • Aktualnego wyciągu z CEIDG lub KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną; wydrukowane na dzień wysyłania listu
Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać czynności w Platformie Paliwowej za pośrednictwem pełnomocnika koniecznym będzie przedłożenie w wersji papierowej:
 • Pełnomocnictwa (wzór RARS), podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy
 • Aktualnego wyciągu z CEIDG lub KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną; wydrukowane na dzień wysyłania listu
 • Wypełnionego oświadczenia (wzór RARS) – określającego zakres umocowania do działania w ramach czynności w Platformie Paliwowej; tutaj musimy podać adres mailowy pełnomocnika (jako podstawa funkcjonowania konta), numer telefonu, adres i nazwę firmy, zaznaczyć poziom uprawnień – URE_P3 i podpisać własnoręcznie
 • Klauzuli informacyjnej RARS (wzór RARS) – podpisać własnoręcznie
Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 PLN na rachunek: Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W przypadku udzielenia większej ilości pełnomocnictw, np. dla kilku pracowników, powyższe dokumenty, w tym opłatę skarbową, należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie umocowanych pełnomocników.

Zakres Pełnomocnictwa

Niniejsza informacja jest kierowana przede wszystkim do podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi (OPC), prowadzących działalność z wykorzystaniem infrastruktury technicznej oraz podmiotów zlecających usługę transportu do odbiorcy końcowego. Dlatego w przeważającej większości takich przypadków w zakresie pełnomocnictwa jako zakres umocowania trzeba będzie wskazać: Poziom uprawnień: URE_P3.
W każdym przypadku należy jednak zweryfikować zakres działalności, pod kątem także innych obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustaw (w zakresie uprawnień RARS).

W dokumencie: Zakres umocowania koniecznym jest podanie pełnej i dokładnej nazwy przedsiębiorcy wraz z numerem NIP, imienia i nazwiska użytkownika / pełnomocnika, nr telefonu użytkownika / pełnomocnika oraz adresu mailowego użytkownika / pełnomocnika.

Dodatkowe informacje

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu poprawności powyższych dokumentów RARS utworzy konto użytkownika oraz udostępni upoważnionym osobom konta użytkownika i loginy do jego obsługi.Może to potrwać do kilku dni roboczych.

Utworzenie konta będzie niezbędnym warunkiem korzystania z Platformy Paliwowej.

Wskazane dokumenty należy przedłożyć wyłącznie listownie, w oryginałach, na adres RARS.
Nie jest możliwe przekazanie powyższych dokumentów kanałami komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem podpisów elektronicznych / kwalifikowanych.

Dotychczas złożone do URE informacje i sprawozdania zachowują swoją ważność, nie ma konieczności składania ich ponownie.

RARS przypomina, że osoby wprowadzające dane do platformy paliwowej muszą posiadać: podpis elektroniczny - SZAFIR.  Do współpracy z systemem koniecznym jest włączone rozszerzenie SZAFIR SDK lub e-dowód lub profil zaufany.

Kontakt do RARS (22 889 89 18) lub URE (22 487 57 91, 22 487 50 08, 22 487 57 23)
Więcej informacji: www.rars.gov.plZadaj pytanie ekspertom Sekcji Prawnej

Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS

Pozostałe aktualności

Problemy TotalEnergies w Port Arthur w Teksasie

Problemy TotalEnergies w Port Arthur w Teksasie

Agencja Reutera podała, że w piątek w rafinerii należącej do TotalEnergies jednostka destylacji ropy naftowej (CDU) o wydajności 238 tys. baryłek dziennie (bpd) została zamknięta.

Chiny twierdzą, że rynek wciąż będzie potrzebował paliw kopalnych

Chiny twierdzą, że rynek wciąż będzie potrzebował paliw kopalnych

Wycofywanie paliw kopalnych jest nierealne, ponieważ ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel będą w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę w globalnych dostawach energii i bezpieczeństwie energetycznym, powiedział specjalny wysłannik Chin ds. klimatu Xie Zhenhua w przemówieniu, do którego dostęp uzyskała agencja Reutera.

USA i Kanada zajmą miejsce Rosji i Arabii Saudyjskiej?

USA i Kanada zajmą miejsce Rosji i Arabii Saudyjskiej?

Bloomberg donosi, że kanadyjskie dostawy ropy z amerykańskich terminali w Zatoce Meksykańskiej mogą wzrosnąć w przyszłym miesiącu. W październiku wolumen dostaw ze złóż z tego rejonu może wzrosnąć 6-krotnie, do poziomu 11 mln baryłek.

W stolicy Wielkopolski zatankujemy wodór

W stolicy Wielkopolski zatankujemy wodór

Orlen poinformował, że klienci wkrótce będą mogli zatankować nowe, ekologiczne paliwo. Koncern rozpoczął w Poznaniu testy swojej pierwszej w Polsce, ogólnodostępnej całodobowej stacji wodorowej, która będzie zasilać samochody osobowe, ciężarowe, a przede wszystkim miejskie autobusy.

Węgry otrzymają dostawy ropy i gazu z Rosji

Węgry otrzymają dostawy ropy i gazu z Rosji

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjártó poinformował, że otrzymał gwarancje od ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, że dostawy rosyjskich surowców energetycznych będą kontynuowane zgodnie z warunkami zawartych wcześniej kontraktów.

Przez porty w Noworosyjsku i Primorsku nie płyną paliwa

Przez porty w Noworosyjsku i Primorsku nie płyną paliwa

Od piątku spółka Transnieft wstrzymała w portach Noworosyjsk i Primorsk załadunek na eksport oleju napędowego, który docierał tam rurociągami produktowymi Południe i Północ – powiedział przedstawiciel firmy Igor Demin.

NIOC inwestuje w zwiększenie wydobycia ropy i gazu

NIOC inwestuje w zwiększenie wydobycia ropy i gazu

Narodowa Irańska Spółka Naftowa (NIOC) zainwestuje 50 miliardów USD w bieżącym irańskim roku kalendarzowym (rozpoczętym 21 marca) w celu zwiększenia wydobycia ropy i gazu - poinformował zastępca dyrektora generalnego firmy Reza Dehgan.

Czy zakaz eksportu paliw potrwa na sześć tygodni?

Czy zakaz eksportu paliw potrwa na sześć tygodni?

Agencja Bloomberg przeprowadziła wywiady z analitykami, którzy nie wierzą w długotrwały zakaz eksportu paliw z Rosji, gdyż Federacja Rosyjska nie dysponuje wystarczającą ilością obiektów do magazynowania paliw.

JPMorgan obawia się wyższych cen ropy

JPMorgan obawia się wyższych cen ropy

Jeśli OPEC+ nie utrzyma obecnego poziomu produkcji i nadal będzie ograniczać wydobycie, wówczas zdaniem analityków JPMorgan, ropa może kosztować więcej niż 120 USD za baryłkę.