Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw

Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu
Paliwa BAQ jakość grupy Orlen