Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Aby zgłosić aktualizację danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych Osobowych wypełnij tylko te pola, które powinny być zmienione lub uzupełnione. Niewypełnone pola formualarza nie będą zgłoszone do aktualizacji, pozostaną bez zmian w bazie ADO.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby aktualizować zgodę lub dokonać zmiany wybierz TAK - jeśli wyrażasz zgodę lub NIE - jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych w danym obszarze zgody.
Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone status zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostanie bez zmian.

przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych Information Market S.A.
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące z Information Market S.A.
przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Information Market S.A. oraz produktów i usług podmiotów współpracujących ze spółką.
kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Information Market S.A. oraz produktów i usług podmiotów współpracujących ze spółką.

* - Pola obowiązkowe

Klauzula danych osobowych