Jesteś tutaj: Strona główna » Wiadomości » Jakość Paliw
Live Chat Software


Newsletter
Bezpłatne "Wiadomości e-petrol.pl" na Twoją skrzynkę e-mail
Administratorem Danych Osobowych jest...
Jakość Paliw

Witamy Państwa na stronie poświęconej tematyce jakości paliw. Cieszymy się, iż zdecydowaliście się Państwo zaufać naszemu wieloletniemu doświadczeniu w kwestii badań jakościowych produktów naftowych. Znajdziecie tu Państwo artykuły i informacje dotyczące technicznych aspektów jakości paliw i innych interesujących Państwa kwestii w tym zakresie.

Spółka ORLEN Laboratorium powstała 1 stycznia 2003 roku w wyniku wydzielenia jej ze struktur PKN ORLEN. Obecnie jesteśmy jedną z największych w Polsce firm działających na rynku usług analitycznych świadczącą usługi w zakresie:

ANALIZY PRODUKTÓW NAFTOWYCH
 • analizy benzyn i olejów napędowych
 • analizy olejów opałowych
 • analizy gazów
 • analizy ropy naftowej
 • analizy gazu płynnego LPG
 • analizy paliwa lotniczego JET A-1
 • analizy asfaltów
 • analizy benzyny lakowej, ekstrakcyjnej, aptecznej
 • analizy płynów niskozamarzajacych
 • analizy innych produktów rafineryjnych, petrochemicznych i innych chemikaliów (płyny chłodnicze, oleje smarowe, oleje silnikowe przepracowane, gazy, siarka, metan, etylen, propylen, butadien, frakcje C3-C4, frakcje pentanowe, benzen, ksylen, toluen, aceton, fenol, heksan, kumen, eter etylotertbutylowy [EETB], glikole)


ANALIZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 • analizy wód
 • analizy ścieków
 • analizy osadów
 • analizy gruntów
 • analizy powietrza
 • pobór oraz analiza próbek z otworów obserwacyjnych (piezometrów)


  • ANALIZY ŚRODOWISKA NA STANOWISKACH PRACY
   • analizy stężeń substancji chemicznych, pyłu całkowitego oraz pyłu respirabilnego w powietrzu
   • oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach
   • pomiar czynników fizycznych:
    - hałasu
    - drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym
    - oświetlenia
    - mikroklimatu
    - pola elektromagnetycznego
   • pomiar i ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
   • ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
   • ocena narażenia pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia


   Spółka ponadto:
   • wdraża systemy monitoringu jakości paliw w sieciach stacji oraz w bazach magazynowych
   • świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego
   • przeprowadza przeglądy, konserwacje i naprawy silników do badań paliw
   • przeprowadza kontrole analityczne procesów technologicznych w rafineriach
   • prowadzi pobór próbek produktów do analiz i ich transport do wyznaczonego miejsca

   Dysponujemy siecią laboratoriów w 9 miastach Płocku, Jedliczach, Trzebini, Lublinie, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu. Posiadamy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC17025:2005. Potwierdzeniem wdrożenia systemu oraz kompetencji technicznych jest przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji o numerze AB 484. Spółka posiada również certyfikat przyznany przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów na bieżąco aktualizujemy stosowane normy i metody badawcze, a także rozszerzamy zakres akredytacji. Do chwili obecnej akredytowaliśmy około 270 metod analitycznych. Dokładny zakres akredytacji wraz z rocznikami metod akredytowanych w ORLEN Laboratorium znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl). Wykaz aktualnych norm znajduje się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacji (www.pkn.pl). Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy maja do dyspozycji nowoczesny sprzęt, dzięki czemu nasze usługi realizujemy szybko i sprawnie, a nas stosowanie metody analityczne są na bieżąco dostosowywane do obowiązujących norm europejskich i krajowych wymogów prawnych.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

Dokument bez tytułu