Live Chat Software
Lotos Paliwa

Webinarium Akcyza 2021 – nadchodzące zmiany w akcyzie

e-petrol.pl
2021-04-21 / 13:45
Webinarium Akcyza 2021 – nadchodzące zmiany w akcyzie

Najbliższe miesiące przyniosą wiele zmian w przepisach akcyzowych, w związku z tym zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe zaprasza osoby zarządzające przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze wyrobów akcyzowych, w tym zwłaszcza paliw ciekłych, gazowych i wyrobów alkoholowych, a także osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w takich podmiotach.


Termin: 12 maja 2021 r.., godz. 11.00 – 14.30

Najbliższe miesiące przyniosą wiele zmian w przepisach akcyzowych:

•    1 lutego 2021 weszła w życie ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;
•    1 maja 2021 wejdzie w życie ustawa z 30 marca 2021 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Obie te ustawy będą stopniowo wprowadzać zmiany w ciągu 2021 i 2022. W szczególności:

•    30 czerwca 2021 - to termin na aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy w systemie PUESC2 w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych;
•    Od 1 lipca 2021 wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji akcyzowych jedynie elektronicznie;
•    Od III kwartału 2021 wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji akcyzowych w zakresie zwolnień z akcyzy i stawki zero;
•    Od 1 stycznia 2022 wchodzi w życie obowiązek prowadzenie ewidencji akcyzowych jedynie elektronicznie

W trakcie szkolenia on-line zostaną omówione:

•    Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie
•    Elektroniczne dokumenty dostawy (e-DD) – kiedy w końcu staną się obowiązkowe?
•    Nowe zasady uzyskiwania i sprawdzania uprawnień odbiorców do zakupów wyrobów ze zwolnieniem od akcyzy
•    Nowe obowiązki rejestracyjne (Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych)
•    Szerszy obowiązkowy zakres wykorzystywania PUESC w akcyzie
•    Zmiany w zakresie wiążących informacji akcyzowych (WIA)
•    Zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych
•    Obowiązkowa „elektronizacja” ewidencji akcyzowych
•    Zmiany zasad składania deklaracji akcyzowych
•    Nowe deklaracje akcyzowe dla wyrobów zwolnionych i ze stawką zero
•    Nowe obowiązki nabywców wyrobów zwolnionych od akcyzy
•    Zmiany zasad wydawania zezwoleń akcyzowych (np. na skład podatkowy)


Na webinarium kancelaria zaprasza przede wszystkim osoby zarządzające przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze wyrobów akcyzowych, w tym zwłaszcza paliw ciekłych, gazowych i wyrobów alkoholowych, a także osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w takich podmiotach.

Webinarium zostanie poprowadzone w formie spotkania online na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik spotkania uzyska dostęp do materiałów – prezentacji szczegółowo omawiającej zmiany w akcyzie 2021 r.

Dostęp do webinarium jest płatny. Koszt uczestnictwa to 270 zł netto. Koszt ten dotyczy łącznie jednej firmy (maksymalnie 3 osoby z danej firmy).
Złaszanie chęci uczestnictwa w webinarium następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres info@cabajkotala.com, zawierającego informacje o ilości zgłoszonych osób, ich imiona i nazwiska oraz adresy mailowe. W odpowiedzi uzyskacie Państwa wszelkie instrukcje techniczne i dostęp do spotkania.

Webinarium poprowadzą:

Wojciech Kotala jest licencjonowanym doradcą podatkowym i prawnikiem. Ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Wojciech specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.

Dominika Cabaj jest licencjonowanym doradcą podatkowym i ekonomistą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz spółek z sektora paliwowego, sektora elektroniki użytkowej, nieruchomości, farmaceutycznego, chemicznego i innych. Od maja 2015 r. Dominika jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Dominika reprezentuje podatników w szeregu postępowań podatkowych związanych kwestionowaniem przez organy podatkowe odliczenia VAT w związku z domniemanym uczestnictwem podatników w oszustwach podatkowych. Dominika Cabaj uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach dotyczących VAT i akcyzy. Została wyróżniona jako wiodący polski doradca podatkowy w zakresie podatku VAT i akcyzy przez International Tax Review, opublikowanym w Indirect Tax Leaders - The comprehensive guide to the world’s leading indirect tax advisers za lata 2013-2015.

Adrian Biały jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. W swojej karierze pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej i w jednej z wiodących polskich spółek doradztwa podatkowego. Adrian specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT, a także w prawie procesowym związanym z postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi. Brał udział w licznych projektach dotyczących m.in. sektora paliwowego, nieruchomości i odnawialnych źródeł energii. Adrian współpracuje z Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. od czerwca 2015 r.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.