MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Indie obniżają podatek od nieoczekiwanych zysków

Indyjski rząd obniżył podatek od nieoczekiwanych zysków od ropy naftowej do 6300 rupii indyjskich (75,70 USD) za tonę z 9800 rupii za tonę, jednocześnie obniżając podatek od nieoczekiwanych zysków od oleju napędowego do 1 rupii za litr z 2 rupii za litr.

Agencja Reutera przypomniała, że Indie nałożyły podatek od nadzwyczajnych zysków na producentów ropy naftowej w lipcu 2022 r. i przedłużyły opłatę na eksport benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, ponieważ prywatne rafinerie chciały sprzedawać paliwo za granicą, aby czerpać zyski z wysokich marż rafineryjnych, zamiast oferować je lokalnie.

Podatek od nadzwyczajnych zysków od benzyny i paliwa lotniczego (ATF) pozostał na niezmienionym zerowym poziomie.

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023