Straty indyjskiej rafinerii

Indyjska firma Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) odnotowała w poniedziałek stratę kwartalną, która wynikała z nałożonego przez rząd podatku od nieoczekiwanych dochodów z eksportu niektórych paliw i wzrostu kosztów produkcji.

Straty indyjskiej rafinerii
Rafineria odnotowała stratę netto w wysokości 1,88 miliarda rupii (23,1 miliona USD) za kwartał zakończony 31 grudnia, w porównaniu z zyskiem w wysokości 5,86 miliarda rupii w tym samym okresie rok wcześniej.

Rafineria w ostatnim kwartale zwiększyła przerób do 4,48 miliona ton z 4,35 ton. Przychody z działalności operacyjnej wzrosły o prawie 24 proc. do 309,66 mld rupii. Jednak rząd nałożył podatek nadzwyczajny na eksport benzyny, oleju napędowego i paliw lotniczych w połowie zeszłego roku, co według MRPL spowodowało spadek wyników o 20,46 miliarda rupii w kwartale. MRPL, spółka zależna należącej do rządu firmy Oil and Natural Gas Corp poinformowała, że koszt zużytych materiałów wzrósł o 32,2 proc. do 244,95 miliardów rupii.