TotalEnergies zapłaci 2,1 miliarda USD dodatkowych podatków

Firma energetyczna TotalEnergies zapłaci 2,1 miliarda USD dodatkowych podatków w UE i Wielkiej Brytanii – kwota ta dotyczy należności wyłącznie za czwarty kwartał 2022 roku, podała francuska firma.

TotalEnergies zapłaci 2,1 miliarda USD dodatkowych podatków
W IV kwartale firma wyda na dodatkowe podatki w całej UE 1,1 mld USD, a kolejny miliard USD trafi do budżetu Wielkiej Brytanii.

W ostatnich dniach Shell podał, że spodziewa się około 2,4 miliarda USD strat w 2022 roku związanych z wprowadzeniem podatków w Wielkiej Brytanii i UE od nadmiernych zysków firm energetycznych.

W odpowiedzi na wysokie ceny energii w Unii Europejskiej obowiązkowo ustanowiono „podatek solidarnościowy” z zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji ropy naftowej. Składka jest obliczana na podstawie dochodu podlegającego opodatkowaniu, ustalonego zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi, w roku obrotowym rozpoczynającym się w 2022 i/lub 2023 roku. Podatek dotyczy części zysku, która przekroczy 20 proc. wzrost średniorocznego dochodu do opodatkowania z 2018 roku.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu