Rafineria Lukoil w Rumunii będzie działać

Litasco Lukoil International Trading and Supply Company, wyłączny operator handlu międzynarodowego grupy Lukoil zawarł umowę z państwowym operatorem terminalu naftowego w rumuńskim porcie Konstanca na 2023 rok, która umożliwi pracę rafinerii w Rumunii w ramach unijnego embarga, informuje rumuński portal Profit.

Rafineria Lukoil w Rumunii będzie działać
W Rumunii Lukoil jest właścicielem największej rafinerii w kraju, Petrotel, o wydajności ok. 2,5 mln ton ropy rocznie.

Umowa podpisana pomiędzy Terminalem Naftowym a Litasco opiewa na kwotę 55,85 mln lei (około 12 mln USD) i dotyczy rozładunku ropy naftowej ze statków morskich i jej dostarczenia do przepompowania do rafinerii. Kontrakt dotyczy też rozładunku i załadunku benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego oraz produktów chemicznych i petrochemicznych z/na statki morskie lub barki rzeczne, tankowce. Jednocześnie umowa uwzględnia embargo na rosyjską ropę, które weszło w życie 5 grudnia oraz na produkty ropopochodne, które wchodzi w życie 5 lutego 2023 roku.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu