Kto przejmie kontrolę nad rafinerią w Burgas?

Jeśli zajdzie potrzeba, Bułgaria nawet na rok może przejąć eksploatację rafinerii Neftochim Burgas należącej do rosyjskiego koncernu Lukoil, postanowili w piątek posłowie w głosowaniu mającym na celu ochronę infrastruktury krytycznej i zapewnienie dostaw paliw dla kraju.

Kto przejmie kontrolę nad rafinerią w Burgas?
Rafineria o wydajności 196 tys. baryłek dziennie, największy producent paliw w Bułgarii, przeszła na przerób wyłącznie rosyjskiej ropy po tym, jak kraj ten uzyskał zwolnienie z unijnego zakazu importu rosyjskiej ropy w związku z inwazją na Ukrainę.

W ramach zwolnienia do końca 2024 r. rafineria nie może eksportować paliw ani produktów ropopochodnych od 5 lutego – z wyjątkiem dostaw na Ukrainę. Rafineria może również eksportować produkty uboczne, które nie mogą być bezpiecznie składowane w Bułgarii i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

Lukoil Neftochim wcześniej podał, że może zostać zmuszony do zamknięcia, jeśli nie będzie mógł eksportować swojej produkcji.

Zgodnie z przyjętymi w Bułgarii zmianami prawnymi stosunkiem głosów 141 do 24, minister gospodarki może powołać specjalnego przedstawiciela ds. handlu, który przejmie kontrolę operacyjną nad rafinerią w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub dostaw surowców krytycznych. Specjalny pełnomocnik może zostać powołany również w przypadku naruszenia przez rafinerię reguł konkurencji lub sankcji Unii Europejskiej.