Shell rozważa sprzedaż norweskich aktywów

Shell prowadził w ubiegłym roku rozmowy z Harbour Energy w sprawie sprzedaży swoich norweskich pól naftowych i gazowych, ale nie mógł dojść do porozumienia ze względu na zmienność cen gazu i niepewność w długim okresie.

Shell rozważa sprzedaż norweskich aktywów
Źródła podały agencji Reutera, że rozmowy z Harbour Energy, największym brytyjskim producentem gazu ziemnego na Morzu Północnym, osiągnęły zaawansowany etap pod koniec 2022 r.

Shell i ConocoPhillips to dwie ostatnie duże firmy naftowe, które eksploatują złoża morskie w Norwegii, podczas gdy TotalEnergies zachowuje udziały tylko w nieeksploatowanych polach.

Jak podała agencja, sprzedaż portfela naftowo-gazowego Shella w Norwegii, gdzie wydobycie odbywa się od ponad 110 lat, oznaczałaby dalszy odwrót od Morza Północnego przez największe światowe koncerny energetyczne, które koncentrują inwestycje na nowszych, bardziej rentownych obszarach.

Harbor Energy, kierowana przez CEO Lindę Cook, chce rozszerzyć swoją działalność poza brytyjskie Morze Północne po tym, jak rząd nałożył 35 proc. podatek od nieoczekiwanych dochodów na producentów ropy i gazu, podnosząc całkowitą stawkę podatku do 75 proc, co jest jednym z najwyższych poziomów na świecie.

Poza ropą i gazem Shell jest zaangażowany w kilka dużych projektów związanych z energią odnawialną i niskoemisyjną w Norwegii, w tym w morskie farmy wiatrowe, fabrykę biopaliw oraz projekt magazynowania i wykorzystania dwutlenku węgla Northern Lights.
Słowa kluczowe: