Shell Franczyza

Włoska rafineria Lukoila ma nowego właściciela

Rosyjski Lukoil sprzedał swoją włoską rafinerię grupie firm wspieranych przez dużego tradera, poinformowano w poniedziałek.

Włoska rafineria Lukoila ma nowego właściciela
Litasco SA, spółka w 100 proc. zależna od Grupy Lukoil, oraz GOI Energy Limited osiągnęły porozumienie w sprawie sprzedaży zakładów Isab.
Aktywa zostały sprzedane grupie kierowanej przez cypryjską firmę private equity GOI Energy i wspieranej przez szwajcarską firmę Trafigura.

Firma GOI Energy jest kierowana przez Michaela Bobrova, który jest także dyrektorem generalnym izraelskiej firmy Green Oil. Posiada ona znaczący udział w największej izraelskiej rafinerii Bazan Group.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca marca 2023 roku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym uzyskaniu niezbędnych zgód regulatorów, w tym rządu włoskiego. W oświadczeniu nie została jednak ujawniona wartość transakcji. Wcześniejsze rozmowy cenowe z innymi oferentami opiewały na prawie 1,5 miliarda euro (1,61 miliarda USD).

Isab jest właścicielem dużego kompleksu petrochemicznego we Włoszech, który obejmuje rafinerię, jednostkę gazyfikacji i elektrownię.

Aby zapewnić sprawne działanie kompleksu po przejęciu, GOI Energy nawiązało współpracę z firmą Trafigura, jednym z największych międzynarodowych traderów ropy naftowej i produktów ropopochodnych, który zapewni ciągłość dostaw surowców do rafinerii, a także wysyłkę produktów i niezbędny poziom kapitału obrotowego. Nowy właściciel zapewni utrzymanie miejsc pracy i bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: