Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Serinus będzie poszukiwał surowców w Rumunii

Serinus Energy Inc. uzyskał od Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych Rumunii ostateczne zatwierdzenie aneksu dotyczącego zgody na przedłużenie o etap 3 koncesji Satu Mare, zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii.

Serinus będzie poszukiwał surowców w Rumunii
Spółka podała w komunikacie, że do koncesji Satu Maru należy odkrycie gazu na Moftinu, dokonane przez spółkę w 2015 r., a pozostała część Koncesji posiada znaczący potencjał poszukiwawczy. Aneks pozwoli spółce na dalsze zagospodarowanie tego odkrycia, jak również na kontynuowanie działań poszukiwawczych.

Zobowiązania wynikające z aneksu obejmują wykonanie dwóch odwiertów oraz - do wyboru przez spółkę - pozyskanie nowych danych sejsmicznych 3D dla 120 km2 lub wykonanie trzeciego odwiertu. Przedłużenie obowiązuje przez okres trzech lat od daty złożenia pierwotnego wniosku o przedłużenie, czyli od 28 maja 2015 r.