Szkodliwe wydobycie gazu łupkowego?

Pismo ‘’Environmental Health Perspectives’’ podało, że chemikalia stosowane podczas wydobywania gazu łupkowego mogą powodować zaburzenia hormonalne u okolicznej ludności.

Szkodliwe wydobycie gazu łupkowego?
W USA ponad 15 milionów osób mieszka w odległości mniejszej niż 1 mila (1609 metrów) od terenu, na którym dzięki szczelinowaniu hydraulicznemu wydobywany jest gaz łupkowy lub ropa naftowa. Zdaniem naukowców nie jest jasne jakie mogą być długofalowe skutki takiego sąsiedztwa.

Na podstawie badań dr Susan C. Nagel oraz dr Christopher D. Kassotis z University of Missouri-Columbia uznali, że użycie substancji chemicznych przy szczelinowaniu prowadzi do uwalniania związków, które mogą zaburzać działanie układu wewnątrzwydzielniczego, a w konsekwencji – rozwój i reprodukcję człowieka.