Nowe technologie pomagają łupkom

Firma Frost & Sullivan przygotowała specjalistyczną analizę „Technologie wspomagające wydobycie gazu łupkowego” dotyczącej wdrożeń nowych technologii wydobywczych gazu niekonwencjonalnego.

Nowe technologie pomagają łupkom
Jednoznacznie wskazuje ona na daleko posuniętą zależność efektywności wykorzystania złóż łupkowych od zaawansowania technologii. Pomagać temu miały wysokie ceny ropy naftowej i gazu, a także realna możliwość poprawy samowystarczalności energetycznej krajów poszukujących. Problematyczna jest tutaj konieczność inwestycji w technologiczne innowacje.

Jak zauważa Lekshmy Ravi, analityk działu Technical Insights - by móc przetrwać obecną niestabilność rynku, technologie wspomagające wydobycie gazu łupkowego muszą cechować się jeszcze większą efektywnością kosztową. Dla minimalizacji kosztu produkcji Frost & Sullivan wskazuje na wzrost znaczenia stosowania m.in. systemów z wbudowanymi mechanizmami informacji zwrotnej, zwiększających wydajność i redukujących koszty operacyjne. 

Raport "Technologie wspomagające wydobycie gazu łupkowego”, (ang. Technologies Enabling Extraction of Shale Gas) dostępny jest pod niniejszym adresem a informacje w formie prezentacji - pod adresem http://owl.li/KIFe8.