Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Statoil sprzedaje łupkowe koncesje w USA

Statoil zmniejsza swoje udziały w południowej części lądowej koncesji Marcellus w USA. Nabywcą jest Southwestern Energy, który płacąc 2,9 mld USD będzie mógł poszukiwać i wydobywać surowiec z tego obszaru.

Statoil sprzedaje łupkowe koncesje w USA
Marcellus jest formacją łupków, która rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, łącznie z Ohio, Wirginią Zachodnią, Pensylwanią i stanem Nowy Jork i jest uznawana za drugie, co do wielkości, złoże gazu ziemnego na świecie, o powierzchni 246 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Produkcja Statoil w trzecim kwartale 2014 z obszaru Marcellus wyniosła 130,5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, z czego około 4 tys. baryłek pochodziło z aktywów ujętych w tej transakcji. Oczekuje się, że umowa zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2015 r. Po dokonaniu transakcji, Statoil będzie właścicielem około 23 procent (obecnie 29 proc.)  aktywów w Południowej części koncesji Marcellus.

Zdaniem Statoila partnerstwo z Southwestern Energy daje koncernowi możliwość, aby zmaksymalizować wartość istotnych aktywów w amerykańskim portfelu norweskiej spółki.