Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Szczelinowanie przynosi oszczędności konsumentom na całym świecie

Rekordowa produkcja ropy dzięki łupkowemu boomowi i zastosowaniu metody szczelinowania przyniosła wiele korzyści amerykańskim konsumentom w postaci spadków cen benzyny. Szacowane oszczędności od 2008 roku są szacowane są na miliardy dolarów.

Szczelinowanie przynosi oszczędności konsumentom na całym świecie
Metoda szczelinowania, która pozwoliła na komercyjną eksploatację łupków przyniosła obniżki benzyny nie tylko za Oceanem, ale również wpłynęła na międzynarodowe ceny surowca, które w 2013 roku kształtowały się w przedziale między 12 a 40 dolarami za baryłkę.

Obniżka cen produktów ropopochodnych w USA szacowana jest między 63 miliardami a 248 miliardami dolarów w 2013 roku. Z kolei łączne oszczędności w okresie od 2008 roku do 2013 sięgają między 165 a 624 miliardów dolarów.

Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter ruchów produktów naftowych w USA, ICF szacuje również, że w 2013 roku ceny produktów naftowych w USA znajdowały między 0,29 dolarów i 0,94 za galon surowca.

Zdaniem ekspertów rynkowych zaskakujący jest fakt, jak duże korzyści finansowe przyniosło konsumentom użycie technologii wiercenia gazu łupkowego. Nowa produkcja gazu może przynieść łączne oszczędności rzędu nawet 100 miliardów dolarów rocznie.