Na Wyspach Brytyjskich ułatwiają poszukiwania gazu łupkowego

Departament ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC) poinformował o przyjęciu przez brytyjski rząd zmian w regulacjach dotyczących dostępu do wierceń podziemnych w poszukiwaniu ropy i gazu oraz energii geotermalnej. Zmiany dotyczą ułatwień w dostępie do gruntów w celu wykonywania wierceń podziemnych.

Na Wyspach Brytyjskich ułatwiają poszukiwania gazu łupkowego
W wyniku wprowadzonych zmian negocjacje te nie będą wymagane w przypadku odwiertów na głębokości powyżej 300 metrów. W zamian spółka wykonująca odwiert będzie mogła dobrowolnie wpłacić kwotę 20 tys. funtów rekompensaty, która będzie przeznaczona na projekty lokalne. 

Kwestia dostępu do gruntów stała się jedną z głównych barier dla rozwoju poszukiwań gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Do tej pory firma prowadząca wiercenia musiała negocjować prawo do wiercenia z każdym właścicielem gruntu nad planowanym odwiertem.