Dotrzyj do nowej grupy klientów dzięki GreenWay Polska

Ponad sto poprawek do łupkowej ustawy

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych zostało zgłoszonych 114 poprawek do nowelizacji prawa geologicznego i górniczego.

Ponad sto poprawek do łupkowej ustawy
Jak podaje „Rzeczpospolita” firmy poszukujące ropy i gazu w Polsce krytykują postawę resortu środowiska, który torpeduje zgłaszane przez branżę postulaty. 

Spółki, które zajmują się poszukiwaniem gazu łupkowego w naszym kraju są zaniepokojone przebiegiem prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy nowelizującej prawo geologiczne i górnicze. Brak pożądanych regulacji może przyczynić się do opóźnienia wydobycia gazu na skalę przemysłową.

Wśród kluczowych postulatów branży jest ustanowienie pięcioletniego okresu pierwszeństwa uzyskania koncesji na wydobywanie przez podmioty prowadzące wcześniej na danym obszarze prace poszukiwawczo--rozpoznawcze. Branża chce też wydłużenia czasu na rozpoznanie złóż. 

Zainteresowanych tematem odsyłamy do najnowszego wydania dziennika „Rzeczpospolita”.