Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Baltic Ceramics – dotacja na budowę zakładu proppantów ceramicznych

Baltic Ceramics S.A., specjalizujący się w wytwarzaniu proppantów ceramicznych, materiału wykorzystywanego do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej, ma duże szanse na otrzymanie dotacji o wartości 40 mln zł na budowę zakładu produkcyjnego.

Baltic Ceramics – dotacja na budowę zakładu proppantów ceramicznych
Spółka otrzyma dotację po spełnieniu ostatnich formalności związanych z dostarczeniem dokumentacji i jej weryfikacją przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 40 mln zł odpowiada ponad 60% kosztów inwestycji. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych spółki.

Baltic Ceramics 11 kwietnia 2014 r. rozpoczął budowę zakładu produkcyjnego w Lubsku (woj. lubuskie), którego uruchomienie ma nastąpić w III kw. 2015 roku.

Zakład produkcji proppantów ceramicznych Baltic Ceramics będzie pierwszą tego typu instalacją w Unii Europejskiej. Docelowo produkcja ma wynieść 135 tys. ton proppantów ceramicznych rocznie, co będzie odpowiadało ok. 5% światowego zapotrzebowania.
Baltic Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych proppantów, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (w tym ze skał łupkowych) oraz konwencjonalnych.

Proppanty ceramiczne są wykorzystywane są jako tzw. materiał podsadzkowy, stabilizujący otwory przez które przepływa gaz. Dzięki wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, porowatości granulek oraz odpowiedniej sferyczności, proppant zapewnia bardziej swobodny przepływ węglowodorów przez wytworzone w procesie wydobywczym szczeliny.

Słowa kluczowe: