Dotrzyj do nowej grupy klientów dzięki GreenWay Polska

Delegalizacja szczelinowania

Niemiecka minister środowiska Barbara Hendricks wezwała do delegalizacji kontrowersyjnej metody wydobywania gazu łupkowego.

Delegalizacja szczelinowania
Szczelinowanie wiąże się z pompowaniem pod dużym ciśnieniem w skały mieszanki wody, piasku i chemikaliów w celu uwolnienia złóż gazu.

Zdaniem Hendricks Niemcy nie powinny rozważać wykorzystania technologii szczelinowania, pomimo sukcesy jaki ta technologia święci w Stanach Zjednoczonych. Jej zdaniem technologia sprawdzona za oceanem może nie sprawdzić się na terenach gęsto zaludnionych.