Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Przełomowy rok dla łupków?

W ocenie ministra środowiska Macieja Grabowskiego rok 2014 może być przełomowy dla procesu rozpoznawania i wydobycia złóż gazu łupkowego w Polsce.

Przełomowy rok dla łupków?
Są zapowiedzi, że odwiertów będzie znacznie więcej, ponadto minister Grabowski liczy na to, że pod koniec roku będzie pierwszy otwór komercyjny w Polsce, a to oznacza, że wydobywany z niego gaz mógłby zostać sprzedany.

PAP podała, że zdaniem Grabowskiego najprawdopodobniej pierwszy odwiert gazu łupkowego w Polsce o charakterze komercyjnym będzie miał miejsce na złożach w woj. pomorskim. 

Słowa kluczowe: