Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Resort środowiska powinien kontrolować łupki

Wydobycie gazu z łupków oraz nadzór nad Narodowym Operatorem Kopalin Energetycznych (NOKE) powinien być pod kontrolą Ministerstwa Środowiska.

Resort środowiska powinien kontrolować łupki


Zdaniem szefa tego resortu Marcina Korolca w ten sposób zminimalizuje się ryzyko wprowadzenia niekorzystnych dla eksploatacji łupków regulacji z poziomu UE. Zablokowanie wydobycia gazu z łupków przez dodatkowe regulacje wspólnotowe byłoby dla naszego kraju fatalne w skutkach.
Zadaniem jego resortu jest podjęcie dialogu z instytucjami europejskim i państwami członkowskimi, np. stworzenie koalicji państw na rzecz wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. 
Szerzej ten temat podejmuje w piątek dziennik „Rzeczpospolita” na stronach ekonomicznych.