Kontenery Ad-Blue SWIMER

Coraz mniej wierceń gazu łupkowego

Zdaniem Jerzego Nawrockiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce trwa zastój.

Coraz mniej wierceń gazu łupkowego
Wstępna prognoza Państwowego Instytutu Geologicznego z marca 2012 r. zakłada, że najbardziej prawdopodobne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą od 346 do 768 mld metrów sześciennych. Dla dokładniejszego oszacowania zasobów potrzebne są dane z odwiertów poszukiwawczych. 

PAP podaje, że wyniki poszukiwań nie są znane, bo firmy nie mają obowiązku informowania o rezultatach wierceń. Zdaniem profesora Nawrockiego w tym roku wierceń jest mniej, niż w ubiegłym. Państwowy Instytut Geologiczny nie otrzymuje danych o stopniu wykonywalności gazu, czyli o ilości surowca, jaką można z odwiertów wydobyć na powierzchnię. 

Państwowy Instytut Geologiczny, by przygotować raport musiałby otrzymywać od firm informację na temat wyników wierceń, a te nie mogłyby się zasłaniać tajemnicą biznesową – do tego jednak potrzebna jest zmiana Prawa geologicznego.