Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Wsparcie łupkowych poszukiwań zbyt słabe

Wsparcie rozwoju sektora ropy i gazu znajdującego się w skałach łupkowych jest zbyt małe. Zdaniem branży szkodzi brak łupkowych regulacji.

Wsparcie łupkowych poszukiwań zbyt słabe
Skala ilości łupkowych odwetów nie przyprawia o zawrót głowy, dodatkowo liczba ta maleje, bowiem jak podaje „Rzeczpospolita" nasz rząd w niewystarczającym stopniu stymuluje rozwój tego sektora, w przeciwieństwie do władz USA, które od lat 80. wspierają jego rozwój m.in. milionowymi nakładami na badania i rozwój technologii, ułatwieniami inwestycyjnymi i brakiem nadmiernej ilości regulacji.

Polska branża wciąż czeka na sprzyjające regulacje prawne oraz wzrost wydajności przy poszukiwaniach i wydobyciu surowców.

Szerzej o łupkach pisze dziś „Rzeczpospolita" na stronie B4.
Słowa kluczowe: