Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Mniej przeciwników łupków

Z badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych na terenach, gdzie trwają poszukiwania gazu łupkowego, wynika, że wcześniejszy sceptycyzm miejscowych ludności wobec tego typu inwestycji znacznie złagodniał.

Mniej przeciwników łupków
Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie – w czerwcu 2012 roku i na przełomie stycznia i lutego tego roku. Z 24 proc. deklarowanych przeciwników prowadzenia wierceń, zostało zaledwie 16.

Zwiększyła się również liczba osób, które popierają wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego  w miejscu swojego zamieszkania. W połowie 2012 roku, za poszukiwaniami w swojej okolicy opowiedziało się 61 proc. Najnowsze wyniki badania mówią już o 63 proc.