Polskie łupki pod lupą

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym wspólnie prowadzą od ponad roku badania dotyczące wydobywania gazu łupkowego w naszym kraju. Owocem tej współpracy będzie pierwszy raport, który scharakteryzuje polski sektor łupkowy.

Polskie łupki pod lupą
Prace badawcze potrwają do końca 2013. Monitorowaniu poddawane są nie tylko miejsca odwiertów, ale również otocznie, w którym są one dokonywane. To pierwszy tego typu dokument, który ostatecznie oceni wpływ szczelinowania na środowisko.

Wszelkie dostępne prace na temat wydobywania tego niekonwencjonalnego surowca powstawały najczęściej w oparciu o doświadczenia w USA, brak jednak raportów, które odnosiłyby się do sytuacji w kraju.