Kontenery Ad-Blue SWIMER

Ustawa łupkowa nabiera kształtów

Do kancelarii premiera trafił pakiet nowych przepisów dotyczących eksploatowania i opodatkowania gazu łupkowego. Nowe projekty nowelizacji ustawy przekazały Ministerstwa Środowiska i Finansów.

Ustawa łupkowa nabiera kształtów
Jednym z pomysłów Ministerstwa Środowiska jest zniesienie koncesji na poszukiwanie złóż za pomocą metod geofizycznych, które nie wymagają wierceń. Pozostałe koncesje ma zastąpić jedna rozpoznawczo-wydobywcza. Ułatwieniu mają ulec także procedury związane z pozyskaniem tzw. decyzji środowiskowej, które obecnie jest niezbędna do otrzymania koncesji. Nowy projekt zakłada, że potrzebna będzie dopiero przed rozpoczęciem odwiertów. Zmiany dotyczą także udziału w zyskach NOKE, która ma wynosić maksymalnie do 5 proc.

W ramach podatku węglowodorowego, Ministerstwo Finansów zakłada dwa rodzaje podatków, pierwszy od wartości wydobywanego gazu i ropy oraz drugi od zysków. Stawki podatkowe mają być o połowę niższe w porównaniu z eksploatacją złóż konwencjonalnych.