Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Nowe przepisy zahamują branżę?

Nowe przepisy dotyczące poszukiwania i wydobycia węglowodorów w Polsce, zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska, mogą zahamować rozwój branży.

Nowe przepisy zahamują branżę?
To opinia Marcina Zięby – dyrektora generalnego Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, instytucji, która zrzesza największe firmy z branży, jak PGNiG, Orlen Upstream, Lotos, czy Chevron.

Zdaniem OPPPW, jeśli nowelizacja wejdzie w życie w obecnym kształcie – firmy zostaną obciążone licznymi i bardzo kosztownymi procedurami i obowiązkami, które nie przełożą się na jakość wykonywanych prac. Przykładem takich obowiązków może być konieczność uzyskiwania przez firmy decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla otworu a nie jak wcześniej – dla koncesji.

Firmy obawiają się także utraty praw nabytych w związku z koncesjami, które posiadają. Więcej na ten temat przeczytamy w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.