Kontenery Ad-Blue SWIMER

Chiny inwestują w łupki

Chiński koncern paliwowy Sinopec kupi 50 proc. udziałów w łupkowych złożach Mississippi Lime, położonych na pograniczu stanów Oklahoma i Kansas.

Chiny inwestują w łupki
Udziały odkupi od amerykańskiej firmy Chesapeake Energy za 1,02 mld USD.

Zasoby złóż Mississippi Lime szacowane są na 140 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego 46 proc. stanowi gaz, 45 proc. to ropa naftowa, resztę stanowią inne węglowodory.

Firma Chesapeake rozpoczęła już eksploatację złóż Mississippi Lime. Po przejęciu 50 proc. udziałów przez chiński koncern, status operatora złóż zachowa amerykańska firma. Chińczycy pokryją połowę kosztów przyszłych wierceń – czytamy na wyborcza.biz.