Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Kosztowne przepisy dot. łupków

Sektor finansów publicznych poniesie znaczne koszty w związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących poszukiwań i wydobycia ropy i gazu w Polsce.

Kosztowne przepisy dot. łupków
Szczególnie duża pula środków zostanie przeznaczona na działalność Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Jak szacuje Ministerstwo 

Środowiska NOKE przez pierwszych dziesięć lat swojego funkcjonowania będzie potrzebować 48,6 mln zł rocznie na inwestycje związane z eksploatacją łupkowych złóż – poinformowała dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Według szacunków resortu środowiska same koszty funkcjonowania NOKE to – od 9,3 mln zł w pierwszym roku działalności do 13,4 mln zł w roku dziesiątym.

11-14 mln zł rocznie będzie pochłaniać także utrzymanie pracowników Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska i Nadzoru Geologicznego.