Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Orlen Upstream zdobył kolejny certyfikat

Orlen Upstream – spółka celowa PKN Orlen, otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu bezpieczeństwa HSSE z wymaganiami normy PN-N 18001:2004, dotyczącej nadzoru i realizacji projektów poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

Orlen Upstream zdobył kolejny certyfikat
Jak informuje portal parkiet.com - wcześniej Orlen Upstream uzyskał dwa certyfikaty w zakresie zarządzania działalnością poszukiwań i wydobycia według normy ISO - certyfikat systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2008) oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).

Orlen Upstream to spółka powołana w 2006 r. do poszukiwań złóż ropy i gazu ziemnego. Obecnie płocki koncern ma osiem licencji poszukiwawczych na gaz łupkowy.