Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Nowe koncesje dla Orlenu na poszukiwanie gazu łupkowego

Orlen Upstream, spółka należąca do Grupy Orlen, otrzymała dwie koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych, informuje koncern w swoim serwisie internetowym.

Nowe koncesje dla Orlenu na poszukiwanie gazu łupkowego
Tereny objęte koncesją znajdują się w zachodniej części województwa łódzkiego. Ich łączna powierzchnia wynosi 1683 km2.  

Na obszarze koncesji „Sieradz” prowadzone będą prace w skałach  łupkowych a na terenie koncesji „Łódź” w piaskowcach. Przez najbliższe trzy lata Orlen Upstream będzie na nich prowadzić prace poszukiwawcze w ramach, których planowana jest analiza danych geologicznych i geofizycznych oraz próbek z pozyskanych z rdzeni wiertniczych. Spółka planuje też badania sejsmiczne 2D.

Orlen ma już w sumie osiem koncesji na poszukiwanie gazu w złożach niekonwencjonalnych.