Shell Franczyza

Wyłudzali VAT w handlu paliwami

Kontrola Skarbowa poinformowała na swojej stronie, że rozbito kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Firma, do której weszli funkcjonariusze zajmowała się obrotem paliwami.

Wyłudzali VAT w handlu paliwami
Ustalono, że za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski wprowadzano do obrotu paliwa pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec. Proceder polegał na unikaniu obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu szacowane są na ok. 150 mln zł.

Na poczet uszczupleń podatkowych oraz grożących kar zabezpieczono pieniądze i mienie o wartości 18 mln zł.

Kontrola Skarbowa poinformowała w komunikacie, że sprawa ma charakter rozwojowy i wszczynane będą również kolejne kontrole.