Opłata paliwowa do końca roku bez zmian

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje opłata zapasowa ponoszona i uiszczana przez producentów i handlowców na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Pomimo, iż cena ropy, na podstawie której wyliczono wysokość opłaty, uległa wyraźnej obniżce to Ministerstwo Gospodarki nie przewiduje zmiany kwot opłaty zapasowej. Nadwyżka zostanie przeznaczona m.in. na zakup ropy naftowej – procedura jest w toku.

Opłata paliwowa do końca roku bez zmian
Danuta Ryszkowska-Grabowska, rzeczniczka Ministerstwa Gospodarki w odpowiedzi na pytania e-petrol.pl wyjaśniła, że z informacji przekazywanych przez ARM ściągalność opłaty zapasowej ogółem jest bardzo wysoka i kształtuje się średnio na poziomie ok. 99,4 proc. W przypadku LPG opłatę wnosi średnio  w miesiącu ok. 60 firm. Ściągalność w tej branży jest nieco niższa od ogólnej i wynosi  ok. 97,6% (sporadycznie firmy  płacą z pewnym opóźnieniem).

Resort Gospodarki w wakacje tego roku nie wykluczał możliwości obniżenia stawki opłaty zapasowej, z uwagi na niższe ceny ropy. Obecnie – zdaniem rzeczniczki resortu - można stwierdzić, że faktyczne koszty zakupu zapasów agencyjnych w trakcie roku 2015 powinny się zmniejszyć w stosunku do planu, będącego podstawa do określenia obecnie obowiązującej składki opłaty zapasowej. Tymczasem  – ministerstwo nie kwapi się podejmowaniem decyzji o obniżkach, tłumacząc to  koniecznością  przeprowadzenia analiz sprawozdań przedstawianych przez ARM.

Rzeczniczka resortu gospodarki podała, że ARM musi dokonać wymiany części paliw oraz zakupić ropę naftową w celu uzupełnienia stanu zapasów agencyjnych oraz zabezpieczenia pojemności magazynowych, a wydatki na wspomniany zakup stanowią kluczową część planu finansowego Funduszu.

Na pytanie e-petrol.pl dotyczącym prognoz stawki opłaty zapasowej na rok 2016 Ministerstwo Gospodarki podało, że będą one znane dopiero po dokonaniu rozliczenia finansowego działań podjętych w III kwartale (zakupy ropy i paliw).

Ryszkowska-Grabowska dodała także, że problematyka ta była omawiana szczegółowo 20 października 2015 na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej w skład której wchodzą podmioty z sektora paliwowego. Potwierdzono na nim, że na obecnym etapie brak przesłanek do dokonania zmian w wysokości stawek opłaty zapasowej - powiedziała rzeczniczka.