Magazyn Branżowych Inspiracji

Nie będzie obniżki opłaty zapasowej?

Ministerstwo Gospodarki nie planuje na razie zmniejszać wysokości opłaty zapasowej. Jak informuje rzecznik resortu nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej byłaby obecnie przedwczesna.

Aktualne stawki opłaty zapasowej to 43 złote za tonę ekwiwalentu ropy naftowej i 99 złotych za tonę gazu płynnego. Ministerstwo Gospodarki do wyliczenia stawek na takim poziomie przyjęło w zeszłym roku, że cena jednej baryłki ropy naftowej  w 2015 r. kształtować  się będzie na poziomie ok. 90 USD, natomiast wartość kursu dolara amerykańskiego do złotego na poziomie 3,40 PLN/USD. To oznacza cenę baryłki a poziomie 306 złotych. Po pierwszych sześciu miesiącach tego roku średnia dla notowań surowca jest jednak zdecydowanie niższa i wynosi jedynie 59,35 USD/bbl. Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku notowań dolara – średni kurs NBP dla pary USD/PLN w pierwszej połowie roku jest wyższy od założonego i wynosi 3,7150, ale i tak koszt zakupu baryłki ropy jest o ponad 25 proc. niższy niż rządowe szacunki.

- Ministerstwo Gospodarki wnikliwie monitoruje zarówno poziom wpływów z opłaty zapasowej jak i zmiany cen ropy i paliw w celu przygotowania optymalnych decyzji Ministra Gospodarki dotyczących poziomu stawki opłaty zapasowej uwzględniających konieczność organizacji zakupów ropy naftowej i paliw przy możliwie najmniejszych kosztach dla rynku paliwowego. Mając na względzie konieczność zapewnienia wpływów z opłaty zapasowej w wysokości wystarczającej na pokrycie wszystkich kosztów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych podjęcie decyzji o zmianie wysokości stawki opłaty zapasowej powinno opierać się na analizie przedstawionych przez ARM sprawozdań. Pierwsze sprawozdanie kwartalne - zgodnie z art. 28e pkt 1 ustawy o zapasach - wpłynęło do Ministra Gospodarki na koniec kwietnia i należy podkreślić, że obejmowało tylko dwie wpłaty składki tj. za miesiąc styczeń (opłata do końca lutego) i za miesiąc luty (opłata do końca marca) – informuje Danuta Ryszkowska-Grabowska, rzecznik resortu.  - Podjęcie decyzji o obniżeniu wysokości stawki opłaty na podstawie tak szczątkowej informacji jest co najmniej przedwczesne – dodaje.

Zdaniem Krzysztofa Romaniuka z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego biorąc pod uwagę obecne notowania ropy naftowej i kurs dolara, a także uwzględniając kwestię popytu rynkowego na paliwa, nie ma potrzeby zmiany stawki opłaty zapasowej w tym roku. – Z analiz Agencji Rezerw Materiałowych wynika, że stawka opłaty jest adekwatna – potwierdza Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw w POPiHN.

Z walki o redukcję stawki nie rezygnuje Polska Izba Gazu Płynnego, która zwróciła się z do resortu gospodarki z wnioskiem o obniżenie opłaty za magazynowanie gazu płynnego. –  Ministerstwo Gospodarki zobowiązało się, że po III kwartale roku dokona przeglądu danych napływających z Agencji Rezerw Materiałowych. W ocenie Polskiej Izby Gazu Płynnego, ale też całej branży LPG, są uzasadnione podstawy do tego, aby stawka była niższa. Będziemy o to postulować – deklaruje Paweł Bielski, Prezes Rady PIGP.
Słowa kluczowe:

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023