Shell Franczyza

Ruszy budowa terminalu naftowego PERN

W tym kwartale rozpoczną się prace budowlane terminalu naftowego PERN. „Dziennik Bałtycki” przypomina, że terminal ma powstać na gruntach portu gdańskiego.

Pierwszymi pracami, które mają się zacząć jeszcze w tym kwartale na obszarze portowym, będzie osadzanie w gruncie pali pod nowe zbiorniki. 

Dziennik podał,  że projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy, obejmuje budowę sześciu zbiorników na ropę naftową o pojemności 62,5 tys. m3 każdy, (łącznie 375 tys. m sześc.), oraz infrastrukturę niezbędną do ich obsługi. Jego realizacja pozwoli na przeładunek, magazynowanie i inne usługi w zakresie czynności związanych z przesyłem ropy naftowej. Drugi etap zakłada budowę zbiorników o pojemności 325 tys. m sześc. służących do magazynowania produktów ropopochodnych, chemikaliów, paliwa lotniczego JET-A oraz biokomponentów dodawanych do paliw. 

Jednocześnie do Terminalu Naftowego zostanie doprowadzona bocznica kolejowa oraz wybudowana stacja autocystern.

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023