MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Jak wyglądał rok 2013 na rynku paliw w Polsce?

O ocenę ostatnich dwunastu miesięcy poprosiliśmy osoby zarządzające firmami z branży.

Apexim AB
Sebastian Witecki
Dyrektor Zarządzający
Apexim AB

Jak Państwo oceniają ubiegły rok działalności firmy? Także na tle całościowo rozumianego rynku paliw w Polsce. 

Zeszły roku był dla nas bardzo ważny pod względem biznesowym. Podjęliśmy wiele istotnych decyzji związanych ze strategią funkcjonowania i rozwojem działalności. Najtrudniejszym zadaniem była odbudowa rynku po nowym otwarciu firmy związanym ze zmianą właściciela. Zrealizowaliśmy także dwie ważne inwestycje w modernizację stacji paliw w Krzymowie i Żaganiu. Pod koniec roku sfinalizowaliśmy umowę franczyzową z BP Europe SE, w efekcie której w Suchej Górnej otworzyliśmy stację paliw pod brandem BP. Ponadto dokonaliśmy zmian w identyfikacji wizualnej firmy, odświeżyliśmy logo, stronę www, a także dokonaliśmy znaczących zmian w programie lojalnościowym przeznaczonym dla naszych stałych Klientów wprowadzając nowoczesne karty INTEGRA. W zeszłym roku nasza firma otrzymała też szereg nagród, z których jesteśmy niezwykle dumni. Zostaliśmy uznani za Solidnego Pracodawcę, Dynamiczną Firmę i Rzetelną Firmę. Fundacja Mam Marzenie uhonorowała nas za działalność charytatywną i realizację marzeń dzieci mieszkających w naszym regionie wraz z założoną przez nas Grupą OPP „Pomoc potrzebującym im. Adama Baranowskiego”. 

Jaka jest prognoza dla firmy na rok bieżący? A jaka jest Państwa prognoza dla całego rynku paliwowego na ten rok? 

W bieżącym roku będziemy realizować przyjętą w 2013 r. strategię rozwoju. Obecnie jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji umowy na prowadzenie 2 miejskich stacji paliw pod brandem jednego z koncernów paliwowych. Postawiliśmy też mocno na magazynowanie paliw oraz tworzenie obowiązkowych zapasów paliw poprzez rozwój bazy paliw w Mirostowicach Dolnych i sprzedaż biletów. Planujemy także sukcesywnie rozszerzać ofertę usług dostępnych na naszych stacjach. Niebawem otworzymy bar restauracyjny z kuchnią polską na stacji prowadzonej pod brandem BP w Suchej Górnej, a w dalszej kolejności 2 myjnie automatyczne na stacjach sieci Apexim AB. Będziemy też w dalszym ciągu budować lojalność klientów sieci Apexim AB, między innymi poprzez rozbudowę programu lojalnościowego INTEGRA Club, do którego wprowadzamy nagradzanie punktami za zakupy w naszych sklepach oraz możliwość wymiany zgromadzonych punktów na paliwo.   BP Europa SE
Piotr Pyrich 
Dyrektor Generalny 
BP Europa SE, Oddział w Polsce 

Jak oceniają Państwo z perspektywy firmy i całej branży ubiegły rok? Czego możemy spodziewać się w roku 2014? 

BP rok 2013 z pewnością może zaliczyć do udanych. Mimo nie do końca sprzyjających warunków makroekonomicznych, udało nam się zrealizować zakładane plany, co pozwala z optymizmem patrzeć na nowe zadania, jakie czekają nas w kolejnych miesiącach.  

W minionym roku sieć naszych stacji powiększyła się o ponad 20  obiektów, w tym o stacje przyautostradowe w Jagłowicach (woj. lubuskie) i dwie w Markuszowie przy drodze ekspressowej S17.Na kolejnych stacjach partnerskich otwieraliśmy kawiarenki Wild Bean Cafe – to kontynuacja trwającego od 2011 roku procesuWażnym wydarzeniem dla naszej firmy było, zawarte w czerwcu, porozumienie o utworzeniu spółki joint-venture LOTOS-Air BP, która będzie zarządzać dostawami, logistyką i sprzedażą paliwa lotniczego w Polsce, gdzie sprzedaż paliwa lotniczego rośnie najszybciej w Europie. To dla nowej spółki, która będzie prowadzić działalność na lotniskach w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, duże wyzwanie, ale i ogromna szansa. Miło mi poinformować, że od nowego roku stanowisko Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprzewodniczącej Zarządu nowej spółki zajmuje wieloletni pracownik BP, nasza koleżanka  Adrianna Skoracka. 

W październiku ubiegłego roku dział kart paliwowych BP przedstawił naszym klientom biznesowym nowe rozwiązanie w zakresie telematyki, czyli BP FleetMove. Dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu oraz kontroli wydatków rozwiązanie to wpłynie na obniżenie kosztów firmy związanych z utrzymaniem floty samochodów.  

Z dumą możemy również powiedzieć, że wydłużyła się lista naszych nagród i wyróżnień: w konkursie Stacja Benzynowa Roku 2013 zwyciężyła stacja Port Świecko w Słubicach, która jednocześnie została laureatem w kategorii „partnerska stacja benzynowa koncernu paliwowego”, a Stacja BP  „Orzeł” laureatem w kategorii „stacja benzynowa koncernu paliwowego w segmencie premium”. Doceniono również naszą ofertę flotową – karta BP PLUS już po raz kolejny została uznana za produkt flotowy roku i wyróżniona jako najlepszy produkt dla biznesu.   

W tej beczce miodu nie zabrakło oczywiście łyżki dziegciu – rok 2013 był kolejnym, w którym cała branża paliwowa musiała się zmagać z wieloma problemami ograniczającymi możliwość dynamicznego rozwoju. 

Niewątpliwie największym problemem są nielegalni sprzedawcy paliwa, których działalność jest zaprzeczeniem uczciwej konkurencji. Warto w tym miejscu podkreślić, że istnienie szarej strefy to problem nie tylko branży.Z tytułu nieodprowadzonych podatków, akcyzy i VAT-u, miliardy złotych traci również budżet państwa. Skutki nielegalnej działalności mogą również odczuwać klienci, którzy – często nieświadomie – wlewają do baku pochodzące z przemytu paliwo, niepodlegające żadnej kontroli jakości.  

Tę sytuację mogą zmienić jedynie konsekwentne wspólne działania branży i organów państwa.  

O tym, że taka współpraca przynosi pozytywne skutki mogliśmy się przekonać w minionym roku, w którym udało się zakończyć proces wprowadzenia zmian prawnych umożliwiających polskim kierowcom samodzielne tankowanie autogazu. 

Liczę na to, że nowy rok przyniesie równie pozytywne rozwiązania innych branżowych problemów, takich jak zbyt wysokie opłaty związane z akceptowaniem kart kredytowych i płatniczych, koszty dodatkowania biopaliw czy systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych, a także zbyt duże oczekiwania stawiane operatorom zainteresowanym inwestowaniem w infrastrukturę przy autostradach.  

Mam też nadzieję, że  rok 2014 okaże się ciekawy, zarówno dla BP, jak i całej branży.  


Grupa LOTOS S.A.
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 

Jak Grupa Lotos ocenia mijający rok działalności firmy? Który z sukcesów ma lub będzie bę miał w przyszłości największe znaczenia tak dla GL, jak i sytuacji rynkowej w kraju?

Rok 2013 był bardzo udany pod względem budowy wartości LOTOSU. Spółka zainicjowała i zrealizowała wiele projektów, w wyjątkowo trudnym otoczeniu makroekonomicznym, co daje dodatkowy powód do satysfakcji. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że konsekwentnie realizujemy strategię wzrostu wartości spółki z korzyścią dla naszych akcjonariuszy. Miniony rok to przede wszystkim ogromne zaangażowanie w rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia. Zakup udziałów w norweskich koncesjach, stabilna produkcja na Litwie, ale przede wszystkim realizacja szeregu projektów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce, z jednej strony zbliża nas do celu strategicznego – wydobycia 1,2 mln ton węglowodorów do 2015 roku. Z drugiej wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i daje naszej gospodarce dodatkowy impuls do dalszego rozwoju. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zarządzamy jedną z najnowocześniejszych rafinerii na świecie, co potwierdził ubiegłoroczny raport Solomona – cenionej na całym świecie amerykańskiej firmy consultingowej, która działa w branży naftowej.    

Jakie są perspektywy rozwojowe (cele) Grupy Lotos w roku 2014?

W tym roku będziemy nadal kontynuować program „Efektywność i Rozwój 2013-15”, który pozwoli skutecznie zoptymalizować strukturę LOTOSU i zapewni dynamiczny rozwój podstawowym biznesom. W tym zakresie skupimy się m.in. na intensyfikacji prac poszukiwawczo-wydobywczych (w kraju i za granicą, na morzu i lądzie) oraz dalszym wzroście efektywności produkcyjnej gdańskiej rafinerii. Najważniejszy pozostaje dla nas jednak rynek i nasi klienci. Na koniec ubiegłego roku dysponowaliśmy siecią blisko 440 stacji i udziałem w rynku detalicznym na poziomie ok. 8,5%. W tym roku planujemy dalszą ekspansję zarówno na rynku detalicznym, jak i hurtowym. Dodatkowo poprzez spółkę LOTOS Air BP Polska będziemy jeszcze mocniej obecni na rynku paliw lotniczych, a dzięki LOTOS Oil i LOTOS Asfalt na krajowym i zagranicznym rynku olejów, smarów i asfaltów drogowych.  Więcej w kategorii

Obcokrajowcy oszukali stacje paliw

Obcokrajowcy oszukali stacje paliw

Na stacjach paliw w północno-wschodniej Polsce dwudziestokilkuletni obywatele Gruzji wprowadzali fałszywe banknoty o różnych nominałach, w tym 500 i 100 euro i otrzymywali resztę w złotówkach.

Orlen kończy współpracę z agencją rekrutacyjną

Orlen kończy współpracę z agencją rekrutacyjną

Z powodu doniesień medialnych dotyczących skandalicznego traktowania pracowników zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefiny III pod Płockiem, Orlen zdecydował się na zerwanie współpracy z agencją rekrutacyjną Zioom.

Przetarg na dzierżawę MOP na Mazowszu

Przetarg na dzierżawę MOP na Mazowszu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dzierżawę MOP Prosienica w ciągu drogi ekspresowej S8.

Stacje paliw bez alkoholu – blisko połowa Polaków popiera zakaz sprzedaży

Stacje paliw bez alkoholu – blisko połowa Polaków popiera zakaz sprzedaży

Tygodnik ‘’Wprost’’ opublikował wyniki badania SW Research dotyczącego opinii Polaków na temat możliwego wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Petroleum Ukraine 2024
Pozostałe aktualności
Wniosek o rozbudowę terminala w Szczecinie

Wniosek o rozbudowę terminala w Szczecinie

Zakaz importu rosyjskiego gazu LPG do UE wejdzie w życie 20 grudnia 2024 roku i oznacza, że trzeba koniecznie zabezpieczyć dostawy tysięcy ton surowca z innych źródeł. Sposobem na to jest rozbudowa trzech nadmorskich terminali gazowych w tym należącego do Orlenu obiektu w Szczecinie.

Niskie ceny paliw w USA zachęcą do podróży

Niskie ceny paliw w USA zachęcą do podróży

Niemal rekordowa liczba Amerykanów planuje tego lata podróże samochodowe, ponieważ ceny benzyny w dalszym ciągu spadają przed weekendem z okazji Dnia Pamięci (Memorial Day), czyli symbolicznym początkiem sezonu letnich wyjazdów.

Tankowiec z Emiratów ładuje pierwszy ładunek kanadyjskiej ropy

Tankowiec z Emiratów ładuje pierwszy ładunek kanadyjskiej ropy

W tym tygodniu tankowiec z Emiratów przybył do portu w Vancouver, aby odebrać pierwszy ładunek, który ma zostać dostarczony na międzynarodowe rynki ropy z rozbudowanego rurociągu Trans Mountain.

Unijny pakiet dla rynku gazu i wodoru przyjęty

Unijny pakiet dla rynku gazu i wodoru przyjęty

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie i dyrektywę dotyczącą zasad wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru oraz przepisy reformujące istniejące prawodawstwo UE dotyczące gazu.

Koncerny naftowe zainteresowane szelfem Namibii

Koncerny naftowe zainteresowane szelfem Namibii

Największe koncerny naftowe świata rozważają zakup 40 proc. udziałów w dużym projekcie offshore w Namibii.

Administracja USA uwolni zapasy benzyny

Administracja USA uwolni zapasy benzyny

Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił sprzedaż 1 miliona baryłek benzyny z rezerwy w północno-wschodniej części kraju (NGSR).