Shell Franczyza

Akceptacja kart musi się opłacać

Posługiwanie się bezgotówkowymi formami płatności, to niewątpliwe szereg korzyści osiąganych zarówno przez konsumentów, jak i akceptujących je przedsiębiorców. Gwarantują one nie tylko dużą wygodę, ale również zdecydowanie większe, niż w przypadku płatności realizowanych w gotówce, bezpieczeństwo. Kluczową korzyść dla przedsiębiorców stanowi jednak możliwość zdobycia nowej, bardzo atrakcyjnej grupy klientów.

Akceptacja kart musi się opłacać
Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. – Ponad połowa przebadanych przez nas przedsiębiorców, którzy obecnie akceptują karty płatnicze, zauważa, że ma to pozytywny wpływ na wielkość ich sprzedaży – zauważa Robert Łaniewski, Prezes FROB. Akceptacja kart płatniczych to również wiele innych korzyści, jak chociażby ograniczenie kosztów zarządzania gotówką, czy ryzyka związanego z przyjęciem fałszywych banknotów, czy kradzieży z kasy.
 
Niestety mimo szeregu korzyści jakie można dzięki temu osiągnąć, wielu przedsiębiorców nie decyduje się na przyjmowanie kart. Jest to wynik niezwykle wysokich kosztów z jakimi wciąż jest to związane. Mimo wielkiego wysiłku jaki w ubiegłym roku podjął Narodowy Bank Polski, by zmienić tą sytuację, organizacje płatnicze Visa i MasterCard, które dzielą pomiędzy siebie polski rynek kart nie zdecydowały się na obniżkę prowizji Interchange w zakresie rekomendowanym przez bank centralny. Ogłoszone przez nie korekty w cennikach prowizji, które weszły w życie od stycznia 2013 roku, z pewnością nie będą miały większego wpływu na decyzje przedsiębiorców o instalacji terminali. Pod względem wysokości opłat, Polska wciąż pozostaje jednym z najdroższych krajów w Unii Europejskiej, ze średnim poziomem Interchange ok. dwukrotnie wyższym niż średnia UE. Po nowym roku stawka ta dla kart debetowych Visa wynosi 1,25%. Tymczasem, jak wynika z badania FROB, NBP i UW, dopiero obniżenie całkowitej opłaty akceptanta, której Interchange jest głównym składnikiem, do poziomu poniżej 0,5% wartości transakcji może w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. Dopóki tak się nie stanie, akceptacja kart po prostu nie będzie się przedsiębiorcom opłacać i polscy konsumenci jeszcze długo będą mogli płacić kartą nie więcej niż w ¼ punktów handlowo-usługowych.

Szansą na zmianę tej sytuacji jest przygotowana przez Senat ustawa zakładająca stopniową redukcję prowizji Interchange do poziomu 0,5% wartości transakcji w 2016 roku. Aby taki poziom prowizji ostatecznie został osiągnięty, ważną rolę do odegrania mają również konsumenci. Poprzez częstsze korzystanie z kart płatniczych oraz innych bezgotówkowych form realizowania transakcji, każdy z nas może się przyczynić do rozwoju sieci akceptacji. Większe zapotrzebowanie klientów na możliwość regulowania płatności kartą, oznacza więcej terminali pojawiających się w sklepach, a co za tym idzie większą liczbę transakcji bezgotówkowych. Taka sytuacja generuje korzyści dla wszystkich uczestników rynku: klientom daje szeroki dostęp do punktów akceptujących karty, sprzedawcom większą sprzedaż, bankom i organizacjom płatniczym zysk odpowiednio wysoki, by skłaniał je do dalszych redukcji wysokości prowizji w celu zachęcenia kolejnych przedsiębiorców do przystąpienia do sieci. Bazując na opisanym schemacie łatwo stwierdzić, że jedynie współpraca wszystkich podmiotów rynku może generować wspólne korzyści. Strategia zawłaszczenia zbyt dużego „kawałka tortu” dla siebie, jaką obecnie stosują organizacje płatnicze, na dłuższą metę szkodzi wszystkim.