Shell Franczyza

Akceptacja kart musi się opłacać

Posługiwanie się bezgotówkowymi formami płatności, to niewątpliwe szereg korzyści osiąganych zarówno przez konsumentów, jak i akceptujących je przedsiębiorców. Gwarantują one nie tylko dużą wygodę, ale również zdecydowanie większe, niż w przypadku płatności realizowanych w gotówce, bezpieczeństwo. Kluczową korzyść dla przedsiębiorców stanowi jednak możliwość zdobycia nowej, bardzo atrakcyjnej grupy klientów.

Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. – Ponad połowa przebadanych przez nas przedsiębiorców, którzy obecnie akceptują karty płatnicze, zauważa, że ma to pozytywny wpływ na wielkość ich sprzedaży – zauważa Robert Łaniewski, Prezes FROB. Akceptacja kart płatniczych to również wiele innych korzyści, jak chociażby ograniczenie kosztów zarządzania gotówką, czy ryzyka związanego z przyjęciem fałszywych banknotów, czy kradzieży z kasy.
 
Niestety mimo szeregu korzyści jakie można dzięki temu osiągnąć, wielu przedsiębiorców nie decyduje się na przyjmowanie kart. Jest to wynik niezwykle wysokich kosztów z jakimi wciąż jest to związane. Mimo wielkiego wysiłku jaki w ubiegłym roku podjął Narodowy Bank Polski, by zmienić tą sytuację, organizacje płatnicze Visa i MasterCard, które dzielą pomiędzy siebie polski rynek kart nie zdecydowały się na obniżkę prowizji Interchange w zakresie rekomendowanym przez bank centralny. Ogłoszone przez nie korekty w cennikach prowizji, które weszły w życie od stycznia 2013 roku, z pewnością nie będą miały większego wpływu na decyzje przedsiębiorców o instalacji terminali. Pod względem wysokości opłat, Polska wciąż pozostaje jednym z najdroższych krajów w Unii Europejskiej, ze średnim poziomem Interchange ok. dwukrotnie wyższym niż średnia UE. Po nowym roku stawka ta dla kart debetowych Visa wynosi 1,25%. Tymczasem, jak wynika z badania FROB, NBP i UW, dopiero obniżenie całkowitej opłaty akceptanta, której Interchange jest głównym składnikiem, do poziomu poniżej 0,5% wartości transakcji może w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. Dopóki tak się nie stanie, akceptacja kart po prostu nie będzie się przedsiębiorcom opłacać i polscy konsumenci jeszcze długo będą mogli płacić kartą nie więcej niż w ¼ punktów handlowo-usługowych.

Szansą na zmianę tej sytuacji jest przygotowana przez Senat ustawa zakładająca stopniową redukcję prowizji Interchange do poziomu 0,5% wartości transakcji w 2016 roku. Aby taki poziom prowizji ostatecznie został osiągnięty, ważną rolę do odegrania mają również konsumenci. Poprzez częstsze korzystanie z kart płatniczych oraz innych bezgotówkowych form realizowania transakcji, każdy z nas może się przyczynić do rozwoju sieci akceptacji. Większe zapotrzebowanie klientów na możliwość regulowania płatności kartą, oznacza więcej terminali pojawiających się w sklepach, a co za tym idzie większą liczbę transakcji bezgotówkowych. Taka sytuacja generuje korzyści dla wszystkich uczestników rynku: klientom daje szeroki dostęp do punktów akceptujących karty, sprzedawcom większą sprzedaż, bankom i organizacjom płatniczym zysk odpowiednio wysoki, by skłaniał je do dalszych redukcji wysokości prowizji w celu zachęcenia kolejnych przedsiębiorców do przystąpienia do sieci. Bazując na opisanym schemacie łatwo stwierdzić, że jedynie współpraca wszystkich podmiotów rynku może generować wspólne korzyści. Strategia zawłaszczenia zbyt dużego „kawałka tortu” dla siebie, jaką obecnie stosują organizacje płatnicze, na dłuższą metę szkodzi wszystkim.

Więcej w kategorii

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Ministerstwo Finansów, aby zwiększyć wpływy budżetowe, może zdecydować się na podniesienie akcyzy na paliwa.

Orlen może przemodelować swój biznes

Orlen może przemodelować swój biznes

Nowy zarząd Orlenu prowadzi audyty i przeglądy w blisko 10 kwestiach lub projektach – podaje serwis rp.pl. Wątpliwości budzi rozwój małego atomu i petrochemii.

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

W pierwszym kwartale 2024 r. płocki koncern zanotował słabsze wyniki w pięciu z sześciu kluczowych obszaru biznesu. Największe spadki dotknęły segment wydobycia i rafinerii, a wzrost dotyczył segmentu detalicznego.

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

Spółka PERN ogłosiła przetarg, w którym wyłoni usługodawcę, który sprawdzi stan zabezpieczeń rurociągów, które przebiegają przez rzeki.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Program Partnerski ENERGIA PALIW