Forum Paliw Gazowych 26-27 kwietnia 2023 r.

Akceptacja kart musi się opłacać

Posługiwanie się bezgotówkowymi formami płatności, to niewątpliwe szereg korzyści osiąganych zarówno przez konsumentów, jak i akceptujących je przedsiębiorców. Gwarantują one nie tylko dużą wygodę, ale również zdecydowanie większe, niż w przypadku płatności realizowanych w gotówce, bezpieczeństwo. Kluczową korzyść dla przedsiębiorców stanowi jednak możliwość zdobycia nowej, bardzo atrakcyjnej grupy klientów.

Akceptacja kart musi się opłacać
Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. – Ponad połowa przebadanych przez nas przedsiębiorców, którzy obecnie akceptują karty płatnicze, zauważa, że ma to pozytywny wpływ na wielkość ich sprzedaży – zauważa Robert Łaniewski, Prezes FROB. Akceptacja kart płatniczych to również wiele innych korzyści, jak chociażby ograniczenie kosztów zarządzania gotówką, czy ryzyka związanego z przyjęciem fałszywych banknotów, czy kradzieży z kasy.
 
Niestety mimo szeregu korzyści jakie można dzięki temu osiągnąć, wielu przedsiębiorców nie decyduje się na przyjmowanie kart. Jest to wynik niezwykle wysokich kosztów z jakimi wciąż jest to związane. Mimo wielkiego wysiłku jaki w ubiegłym roku podjął Narodowy Bank Polski, by zmienić tą sytuację, organizacje płatnicze Visa i MasterCard, które dzielą pomiędzy siebie polski rynek kart nie zdecydowały się na obniżkę prowizji Interchange w zakresie rekomendowanym przez bank centralny. Ogłoszone przez nie korekty w cennikach prowizji, które weszły w życie od stycznia 2013 roku, z pewnością nie będą miały większego wpływu na decyzje przedsiębiorców o instalacji terminali. Pod względem wysokości opłat, Polska wciąż pozostaje jednym z najdroższych krajów w Unii Europejskiej, ze średnim poziomem Interchange ok. dwukrotnie wyższym niż średnia UE. Po nowym roku stawka ta dla kart debetowych Visa wynosi 1,25%. Tymczasem, jak wynika z badania FROB, NBP i UW, dopiero obniżenie całkowitej opłaty akceptanta, której Interchange jest głównym składnikiem, do poziomu poniżej 0,5% wartości transakcji może w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. Dopóki tak się nie stanie, akceptacja kart po prostu nie będzie się przedsiębiorcom opłacać i polscy konsumenci jeszcze długo będą mogli płacić kartą nie więcej niż w ¼ punktów handlowo-usługowych.

Szansą na zmianę tej sytuacji jest przygotowana przez Senat ustawa zakładająca stopniową redukcję prowizji Interchange do poziomu 0,5% wartości transakcji w 2016 roku. Aby taki poziom prowizji ostatecznie został osiągnięty, ważną rolę do odegrania mają również konsumenci. Poprzez częstsze korzystanie z kart płatniczych oraz innych bezgotówkowych form realizowania transakcji, każdy z nas może się przyczynić do rozwoju sieci akceptacji. Większe zapotrzebowanie klientów na możliwość regulowania płatności kartą, oznacza więcej terminali pojawiających się w sklepach, a co za tym idzie większą liczbę transakcji bezgotówkowych. Taka sytuacja generuje korzyści dla wszystkich uczestników rynku: klientom daje szeroki dostęp do punktów akceptujących karty, sprzedawcom większą sprzedaż, bankom i organizacjom płatniczym zysk odpowiednio wysoki, by skłaniał je do dalszych redukcji wysokości prowizji w celu zachęcenia kolejnych przedsiębiorców do przystąpienia do sieci. Bazując na opisanym schemacie łatwo stwierdzić, że jedynie współpraca wszystkich podmiotów rynku może generować wspólne korzyści. Strategia zawłaszczenia zbyt dużego „kawałka tortu” dla siebie, jaką obecnie stosują organizacje płatnicze, na dłuższą metę szkodzi wszystkim.
XVI Spotkanie Branży Paliwowej
Pozostałe aktualności
Coraz więcej stacji z logo Orlenu w Niemczech

Coraz więcej stacji z logo Orlenu w Niemczech

PKN Orlen w czwartek na Twitterze podał, że w Trewirze uruchomiono już dziesiątą w Niemczech stację paliw z szyldem Orlen.

Rekord eksportu ropy z Iranu

Rekord eksportu ropy z Iranu

Eksport ropy z Iranu wzrósł do najwyższego poziomu od dwóch lat, przekraczając w zeszłym miesiącu 1,3 miliona baryłek dziennie. Poinformował o tym irański minister gospodarki i finansów Ehsan Khanduzi.

Uzupełnienie strategicznych rezerw ropy zajmie Stanom Zjednoczonym kilka lat

Uzupełnienie strategicznych rezerw ropy zajmie Stanom Zjednoczonym kilka lat

Stanom Zjednoczonym potrzebne będzie kilka lat, aby uzupełnić strategiczne rezerwy ropy naftowej, które uległy zmniejszeniu w wyniku interwencji surowcowych — powiedziała sekretarz ds. energii Jennifer Granholm.

We Francji na stacjach zaczyna brakować paliwa

We Francji na stacjach zaczyna brakować paliwa

Akcja protestacyjna, która zakłóciła pracę francuskich rafinerii, spowodowała, że niektórym stacjom benzynowym brakuje paliwa. Protesty uderzyły także w terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG), dostawy energii i konserwację reaktorów jądrowych. Francuskie lotniska także już zaczynają obawiać się o zapasy paliwa lotniczego.

Mały atom - umowa na SMR w Polsce zawarta w Waszyngtonie

Mały atom - umowa na SMR w Polsce zawarta w Waszyngtonie

PKN Orlen podał w komunikacie, że jego spółka Orlen Synthos Green Energy jest coraz bliżej budowy pierwszych małych reaktorów jądrowych (tzw. SMR-ów) w Polsce.

Pełne magazyny diesla w Azji

Pełne magazyny diesla w Azji

W ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosły zapasy azjatyckiego oleju napędowego, ponieważ tamtejsze rafinerie nie są w stanie eksportować go na rynki położone na wschód od Suezu, dodatkowo mają też mniejsze możliwości eksportu paliwa do Afryki, bowiem muszą tam konkurować z dostawami z Rosji.