Shell Franczyza

Samoobsługa przy tankowaniu autogazu - lubimy mieć wybór

Wiele już powiedziano i napisano o walorach wolności wyboru. Niezależnie od tego czy problem sytuowano w górnych rejestrach praw ludzkich czy – zupełnie banalnie – praw konsumenckich. Klient lubi mieć wybór, niezależnie od tego co, gdzie i jak kupuje. Pewien istotny aspekt tego problemu dotyczy możliwości wprowadzenia samoobsługi przy tankowaniu autogazu - powszechnego rozwiązania stosowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Unii, choć nie u nas.

Marcin Szponder, dyrektor ds. Regulacji Rynku w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego jednoznacznie ocenił realia dystrybucji LPG w naszym kraju: - Niedługo minie rok od podpisania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia, które jednoznacznie i wprost zakazało tankowania pojazdów autogazem osobom, nieposiadającym odpowiednich uprawnień nadawanych przez TDT. Od lipca 2011 trwa przepychanka między Ministerstwem Gospodarki oraz obecnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odnośnie do tego, czy wprowadzeniu samoobsługi powinno towarzyszyć wpisanie do przepisów obowiązkowych dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. prostszy w użyciu pistolet do tankowania oraz umieszczenie na stacji odpowiedniej instrukcji dla użytkowników. Ministerstwo Gospodarki uważa, że żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są potrzebne, zaś MTBiGM jest przeciwnego zdania – tłumaczy naturę problemu dyrektor Szponder. - W obliczu złożonych na początku roku deklaracji MTBiGM mamy jednak nadzieję, że spotkanie to i szeroki w nim udział zainteresowanych stron pozwoli obydwu resortom na osiągnięcie zbliżenia stanowisk wystarczającego do odblokowania przeregulowanego w tym zakresie rynku. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest jednak uczestnictwo odpowiednich przedstawicieli obydwu resortów w spotkaniu oraz ich autentyczna wola znalezienia optymalnego dla rynku i klientów rozwiązania. Przy spełnieniu powyższych warunków znalezienie odpowiedniej formuły nie powinno nastręczać specjalnych trudności, gdyż temat został już bardzo dobrze rozpoznany i szeroko opisany – podkreślił przedstawiciel POPiHN.

Samoobsługa przy tankowaniu LPG będzie jednym z tematów dyskusji podczas II Spotkania Branży Petrochemicznej
- Polski Rynek Paliw
Zobacz program Spotkania »
Spór o to, co “klient sobie sam” może zrobić, kiedy już podjedzie do dystrybutora LPG ciągnie się od pięciu lat. Problem nagłośniła inicjatywa POPiHN, w odpowiedzi, na którą Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie wszystkich zainteresowanych. Pożegnano się nader optymistycznym stwierdzeniem, iż kwestią czasu jest znalezienie dobrego rozwiązania. Trzeba było przecież poświęcić nieco więcej czasu na lepsze rozpoznanie zagadnień bezpieczeństwa i dodatkowych zabezpieczeń. Prace ekspertów najlepiej wsparła nowość technologiczna - wyprodukowano bowiem pistolet do tankowania, który posiadał kluczowe zabezpieczenie wzmacniające szeroko rozumiane bezpieczeństwo (redukował ilość autogazu wydobywającego przy odłączaniu). Gdyby problem dotyczył jedynie dobrania odpowiedniego modelu pistoletu, impas mielibyśmy za sobą. Niestety. Mimo rozlicznych starań ostatecznego rozwiązania brak.

Niemal dokładnie rok temu, w czerwcu 2011, resort infrastruktury zdecydował się urządzić spotkanie z przedstawicielami branży paliwowej zrzeszonymi w POPiHN, POGP i PIPP. Zainteresowane strony po raz kolejny miały możliwość wymiany poglądów i ustalenia podwalin pod zmianę przepisów standaryzujących dystrybucję LPG na stacjach paliw w Polsce. Reprezentanci branżowców podkreślali, iż mimo stanowiska wskazującego, że najistotniejsze jest bezpieczeństwo pracowników i klientów – czas już na zainicjowanie realnego procesu zmian. Słowem, czas najwyższy na ewolucję we wspomnianym acz kontrowersyjnym stylu: „klient sobie sam”. Organizacje postanowiły przejąć inicjatywę w kwestii pożądanych zmian przepisów, przygotowały więc własną propozycję dot. rozwiązań technicznych oraz własne sugestie wprowadzenia zmian prawnych. W toku przeprowadzonych analiz ustalono, iż wprowadzenie możliwości samoobsługi korzystne będzie zarówno dla przedsiębiorstw branży paliwowej, jak i dla ich klientów. Dla pierwszych istotne znaczenie będzie miało obniżenie kosztów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem pracowników poza stacją (nieobecność, koszty dojazdów), możliwy rozwój segmentu stacji działających w systemie 24-godz., skróceniem oczekiwania i kolejek na stacjach szczególnie w godzinach szczytu, uniknięcie kosztów związanych z niektórymi procedurami kontrolnymi oraz większe zainteresowanie klientów autogazem. Dla drugiej strony zachęcające okazać się miały: szersze pole do obniżek cen, a także możliwość wybrania tańszej i szybszej opcji tankowania. Preferuje ją bowiem przynajmniej ta część kierowców, która chce mieć możliwość samodzielnego tankowania swojego pojazdu i ufa, że robi to prawidłowo. 

Jak wyjaśniał Marcin Szponder, nie ma jednej dobrej praktyki we wprowadzaniu samoobsługi - istnieje wiele możliwych do przyjęcia, praktykowanych w różnych krajach rozwiązań. W takim przypadku najistotniejsze znaczenie mają fakty - rozwiązania obecnie proponowane są już sprawdzone, skuteczne i – jeśli trzeba - powszechnie dostępne. Mogłoby się wiec wydawać, iż przynajmniej teoretycznie – prawdziwych przeszkód brak, lecz brak też ciągle ostatecznego konsensusu i zadawalającego strony rozwiązania. Dyrektor Andrzej Olechowski, reprezentujący Polską Organizację Gazu Płynnego, akcentuje w swoim komentarzu zarówno problem bezpieczeństwa dystrybucji paliwa, jak i sprawę przygotowania odpowiednio precyzyjnych przepisów: - POGP uważa, że samoobsługa jest możliwa do natychmiastowego wprowadzenia na wielu stacjach funkcjonujących w naszym kraju. Niektóre firmy wdrożyły już rozwiązania techniczne, które z naddatkiem przewyższają wymagania określone w odpowiednich przepisach. Celem nadrzędnym jest niepogorszenie poziomu bezpieczeństwa, a to jest wykonalne przy zrozumieniu problematyki i specyfiki branży przez instytucje państwowe. Dobra wola również odgrywa niebagatelna rolę. W przypadku wątpliwości, do rozważenia jest np. system certyfikacji stacji przez organy kontroli technicznej co do spełniania wymogów technicznych.

Tymczasem wydawać się może, iż sam rynek w jak najbardziej naturalny sposób ewoluuje w kierunku zrównoważenia wszystkich czynników – czyli praktyki, techniki i bezpieczeństwa. Z informacji medialnych wynika na przykład, iż zimą 2011 roku na dużą skalę rozpoczęto wymianę pistoletów do tankowania gazu płynnego. Wymianą objęto wszystkie dystrybutory LPG działające na stacjach Statoil, czyli na blisko 300 obiektach handlowych. Dotychczas używane modele zastępowano niemieckimi pistoletami (Elaflex ZVG 2). Jak informowała rzecznik koncernu, Krystyna Antoniewicz-Sas, decyzja o zakupie powyższego sprzętu została podjęta “po przeprowadzeniu krótkich testów na stacjach i po zebraniu rzetelnych opinii na ten temat”. Z ustaleń technicznych wynikało, iż testowany model jest łatwiejszy i bardziej bezpieczny w użyciu.

Być może więc – jak to już wcześniej bywało – zmiany przepisów wymuszone zostaną przez realia rynkowe. Jeśli bowiem handlowcy okażą się przygotowani a rynek w pełni dojrzały do zmian, decydentom nie zostanie nic innego, jak uznać je odpowiednim zapisem prawnym. Czy wszyscy klienci będę z tego zadowoleni? Miejmy nadzieję. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem wskazać przynajmniej jeden atut: polubią możliwość wyboru sposobu tankowania. Wszyscy lubimy mieć wybór.
*) - wszelkie wspomniane analizy odnoszą się do przepisów szczegółowych zawartych w następujących dokumentach prawnych regulujących temat tankowania LPG na stacjach: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r. ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z dnia 17 września 1999 r. ze zm.)

Więcej w kategorii

PERN rozbudowuje infrastrukturę

PERN rozbudowuje infrastrukturę

Kluczowy gracz na polskim rynku logistyki naftowej i paliwowej – spółka PERN poinformowała, że w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej powstanie nowy, masowy front kolejowy, który pozwoli na dwukrotne zwiększenie możliwości przyjęcia produktów ropopochodnych drogą kolejową.

Sprytni złodzieje paliwa złapani na gorącym uczynku

Sprytni złodzieje paliwa złapani na gorącym uczynku

Kryminalni z gnieźnieńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 24 lat z gminy Żnin, którzy kradli tablice rejestracyjne, a następnie posługiwali się nimi w czasie tankowania paliwa, za które nie płacili.

Eksport paliw z Polski w dół

Eksport paliw z Polski w dół

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące polskiego handlu zagranicznego, które wskazują na wyraźny spadek eksportu paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych.

Nowa stacja paliw Orlen w Bochotnicy już niebawem

Nowa stacja paliw Orlen w Bochotnicy już niebawem

Mieszkańcy Bochotnicy pod Kazimierzem Dolnym z niecierpliwością oczekują otwarcia nowej stacji paliw Orlen. Jak niedawno informowały lokalne media, inwestycja powstaje na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 824 i 830, w sąsiedztwie popularnych sklepów.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Pozostałe aktualności
Huti atakują statki na Morzu Czerwonym

Huti atakują statki na Morzu Czerwonym

Ruch Huti w Jemenie, wspierany przez Iran, przeprowadził ataki na dwa statki na Morzu Czerwonym, w tym tankowiec naftowy - poinformował rzecznik wojskowy Huti, Yahya Saree.

ExxonMobil ma siódmy projekt wydobycia ropy naftowej w Gujanie

ExxonMobil ma siódmy projekt wydobycia ropy naftowej w Gujanie

ExxonMobil kontynuuje intensywne inwestycje w Gujanie, planując nowy projekt, którego uruchomienie ma nastąpić w 2029 roku. Dzięki niemu potencjał wydobywczy Gujany w zakresie ropy naftowej ma przekroczyć 1,4 mln baryłek dziennie (bbl/d).

Współpraca w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Współpraca w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

TotalEnergies i SSE tworzą spółkę joint venture w celu rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Japonia reaguje na niedobory paliw lotniczych

Japonia reaguje na niedobory paliw lotniczych

Japonia planuje zwiększyć produkcję i import paliwa lotniczego, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony linii lotniczych w związku z boomem turystycznym - wynika z projektu rządowego przedstawionego we wtorek.

TotalEnergies spodziewa się rekordowej produkcji ropy

TotalEnergies spodziewa się rekordowej produkcji ropy

Francuski koncern energetyczny TotalEnergies przewiduje, że wydobycie ropy naftowej osiągnie w drugim kwartale 2024 roku około 2,45 mln baryłek dziennie.

MFW podnosi prognozy cen ropy naftowej

MFW podnosi prognozy cen ropy naftowej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w swoim najnowszym raporcie skorygował prognozy dotyczące cen ropy naftowej na najbliższe lata.