Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Samoobsługa przy tankowaniu autogazu - lubimy mieć wybór

Wiele już powiedziano i napisano o walorach wolności wyboru. Niezależnie od tego czy problem sytuowano w górnych rejestrach praw ludzkich czy – zupełnie banalnie – praw konsumenckich. Klient lubi mieć wybór, niezależnie od tego co, gdzie i jak kupuje. Pewien istotny aspekt tego problemu dotyczy możliwości wprowadzenia samoobsługi przy tankowaniu autogazu - powszechnego rozwiązania stosowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Unii, choć nie u nas.

Samoobsługa przy tankowaniu autogazu - lubimy mieć wybór
Marcin Szponder, dyrektor ds. Regulacji Rynku w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego jednoznacznie ocenił realia dystrybucji LPG w naszym kraju: - Niedługo minie rok od podpisania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia, które jednoznacznie i wprost zakazało tankowania pojazdów autogazem osobom, nieposiadającym odpowiednich uprawnień nadawanych przez TDT. Od lipca 2011 trwa przepychanka między Ministerstwem Gospodarki oraz obecnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odnośnie do tego, czy wprowadzeniu samoobsługi powinno towarzyszyć wpisanie do przepisów obowiązkowych dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. prostszy w użyciu pistolet do tankowania oraz umieszczenie na stacji odpowiedniej instrukcji dla użytkowników. Ministerstwo Gospodarki uważa, że żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są potrzebne, zaś MTBiGM jest przeciwnego zdania – tłumaczy naturę problemu dyrektor Szponder. - W obliczu złożonych na początku roku deklaracji MTBiGM mamy jednak nadzieję, że spotkanie to i szeroki w nim udział zainteresowanych stron pozwoli obydwu resortom na osiągnięcie zbliżenia stanowisk wystarczającego do odblokowania przeregulowanego w tym zakresie rynku. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest jednak uczestnictwo odpowiednich przedstawicieli obydwu resortów w spotkaniu oraz ich autentyczna wola znalezienia optymalnego dla rynku i klientów rozwiązania. Przy spełnieniu powyższych warunków znalezienie odpowiedniej formuły nie powinno nastręczać specjalnych trudności, gdyż temat został już bardzo dobrze rozpoznany i szeroko opisany – podkreślił przedstawiciel POPiHN.

Samoobsługa przy tankowaniu LPG będzie jednym z tematów dyskusji podczas II Spotkania Branży Petrochemicznej
- Polski Rynek Paliw
Zobacz program Spotkania »
Spór o to, co “klient sobie sam” może zrobić, kiedy już podjedzie do dystrybutora LPG ciągnie się od pięciu lat. Problem nagłośniła inicjatywa POPiHN, w odpowiedzi, na którą Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie wszystkich zainteresowanych. Pożegnano się nader optymistycznym stwierdzeniem, iż kwestią czasu jest znalezienie dobrego rozwiązania. Trzeba było przecież poświęcić nieco więcej czasu na lepsze rozpoznanie zagadnień bezpieczeństwa i dodatkowych zabezpieczeń. Prace ekspertów najlepiej wsparła nowość technologiczna - wyprodukowano bowiem pistolet do tankowania, który posiadał kluczowe zabezpieczenie wzmacniające szeroko rozumiane bezpieczeństwo (redukował ilość autogazu wydobywającego przy odłączaniu). Gdyby problem dotyczył jedynie dobrania odpowiedniego modelu pistoletu, impas mielibyśmy za sobą. Niestety. Mimo rozlicznych starań ostatecznego rozwiązania brak.

Niemal dokładnie rok temu, w czerwcu 2011, resort infrastruktury zdecydował się urządzić spotkanie z przedstawicielami branży paliwowej zrzeszonymi w POPiHN, POGP i PIPP. Zainteresowane strony po raz kolejny miały możliwość wymiany poglądów i ustalenia podwalin pod zmianę przepisów standaryzujących dystrybucję LPG na stacjach paliw w Polsce. Reprezentanci branżowców podkreślali, iż mimo stanowiska wskazującego, że najistotniejsze jest bezpieczeństwo pracowników i klientów – czas już na zainicjowanie realnego procesu zmian. Słowem, czas najwyższy na ewolucję we wspomnianym acz kontrowersyjnym stylu: „klient sobie sam”. Organizacje postanowiły przejąć inicjatywę w kwestii pożądanych zmian przepisów, przygotowały więc własną propozycję dot. rozwiązań technicznych oraz własne sugestie wprowadzenia zmian prawnych. W toku przeprowadzonych analiz ustalono, iż wprowadzenie możliwości samoobsługi korzystne będzie zarówno dla przedsiębiorstw branży paliwowej, jak i dla ich klientów. Dla pierwszych istotne znaczenie będzie miało obniżenie kosztów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem pracowników poza stacją (nieobecność, koszty dojazdów), możliwy rozwój segmentu stacji działających w systemie 24-godz., skróceniem oczekiwania i kolejek na stacjach szczególnie w godzinach szczytu, uniknięcie kosztów związanych z niektórymi procedurami kontrolnymi oraz większe zainteresowanie klientów autogazem. Dla drugiej strony zachęcające okazać się miały: szersze pole do obniżek cen, a także możliwość wybrania tańszej i szybszej opcji tankowania. Preferuje ją bowiem przynajmniej ta część kierowców, która chce mieć możliwość samodzielnego tankowania swojego pojazdu i ufa, że robi to prawidłowo. 

Jak wyjaśniał Marcin Szponder, nie ma jednej dobrej praktyki we wprowadzaniu samoobsługi - istnieje wiele możliwych do przyjęcia, praktykowanych w różnych krajach rozwiązań. W takim przypadku najistotniejsze znaczenie mają fakty - rozwiązania obecnie proponowane są już sprawdzone, skuteczne i – jeśli trzeba - powszechnie dostępne. Mogłoby się wiec wydawać, iż przynajmniej teoretycznie – prawdziwych przeszkód brak, lecz brak też ciągle ostatecznego konsensusu i zadawalającego strony rozwiązania. Dyrektor Andrzej Olechowski, reprezentujący Polską Organizację Gazu Płynnego, akcentuje w swoim komentarzu zarówno problem bezpieczeństwa dystrybucji paliwa, jak i sprawę przygotowania odpowiednio precyzyjnych przepisów: - POGP uważa, że samoobsługa jest możliwa do natychmiastowego wprowadzenia na wielu stacjach funkcjonujących w naszym kraju. Niektóre firmy wdrożyły już rozwiązania techniczne, które z naddatkiem przewyższają wymagania określone w odpowiednich przepisach. Celem nadrzędnym jest niepogorszenie poziomu bezpieczeństwa, a to jest wykonalne przy zrozumieniu problematyki i specyfiki branży przez instytucje państwowe. Dobra wola również odgrywa niebagatelna rolę. W przypadku wątpliwości, do rozważenia jest np. system certyfikacji stacji przez organy kontroli technicznej co do spełniania wymogów technicznych.

Tymczasem wydawać się może, iż sam rynek w jak najbardziej naturalny sposób ewoluuje w kierunku zrównoważenia wszystkich czynników – czyli praktyki, techniki i bezpieczeństwa. Z informacji medialnych wynika na przykład, iż zimą 2011 roku na dużą skalę rozpoczęto wymianę pistoletów do tankowania gazu płynnego. Wymianą objęto wszystkie dystrybutory LPG działające na stacjach Statoil, czyli na blisko 300 obiektach handlowych. Dotychczas używane modele zastępowano niemieckimi pistoletami (Elaflex ZVG 2). Jak informowała rzecznik koncernu, Krystyna Antoniewicz-Sas, decyzja o zakupie powyższego sprzętu została podjęta “po przeprowadzeniu krótkich testów na stacjach i po zebraniu rzetelnych opinii na ten temat”. Z ustaleń technicznych wynikało, iż testowany model jest łatwiejszy i bardziej bezpieczny w użyciu.

Być może więc – jak to już wcześniej bywało – zmiany przepisów wymuszone zostaną przez realia rynkowe. Jeśli bowiem handlowcy okażą się przygotowani a rynek w pełni dojrzały do zmian, decydentom nie zostanie nic innego, jak uznać je odpowiednim zapisem prawnym. Czy wszyscy klienci będę z tego zadowoleni? Miejmy nadzieję. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem wskazać przynajmniej jeden atut: polubią możliwość wyboru sposobu tankowania. Wszyscy lubimy mieć wybór.
*) - wszelkie wspomniane analizy odnoszą się do przepisów szczegółowych zawartych w następujących dokumentach prawnych regulujących temat tankowania LPG na stacjach: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r. ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z dnia 17 września 1999 r. ze zm.)

Więcej w kategorii

Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Krotoszyńska policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który odpowie za kilka kradzieży paliwa. Mężczyzna kradł olej napędowy z pojazdów i maszyn na terenie powiatu krotoszyńskiego. Jak podali policjanci, sprawca usłyszał dwanaście zarzutów, teraz grozi mu 10 lat więzienia.
 Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Zdaniem ekonomisty z banku PKO BP Piotra Bujaka w obniżaniu inflacji dużą rolę może odegrać promocja na rynku paliw wprowadzona przez Orlen. Za tym koncernem podążają konkurenci i dzięki temu w lipcu inflacja może być niższa niż w czerwcu.
Mniej rejestracji nowych samochodów
Mniej rejestracji nowych samochodów
W poniedziałek Instytut Samar przekazał, że w czerwcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony, czyli o 10,7 proc. mniej w porównaniu do danych ubiegłego roku.
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Akcjonariusze Orlenu i Lotosu w dniach 20 i 21 lipca podczas NWZA zdecydują o połączeniu spółek. Podejmą też uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do Lotos Terminale.
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku Spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG.
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Sieć stacji paliw Moya wprowadza wyjątkową wakacyjną promocję na paliwo. Od 2 lipca br. kierowcy detaliczni mogą zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa podczas tankowania! Sieć zaznaczyła, że promocja nie jest ograniczona limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Rada Nadzorcza Anwim S.A. 30 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Artura Krzyka – poinformowała spółka w komunikacie. Będzie on pełnił także funkcję dyrektora operacyjnego ds. importu w Anwim S.A.
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Po decyzji PKN Orlen i Grupy Lotos, także sieć bp proponuje podobną promocję, która umożliwi w okresie wakacyjnym uzyskanie nawet 30 groszy rabatu na paliwo.
Avia ma sto stacji
Avia ma sto stacji
Tylko w 2022 roku do sieci przyłączono już 15 nowych obiektów. Szwajcarska marka stacji paliw AVIA rozwijana przez Grupę Unimot obecna jest na polskim rynku już od 5 lat.
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
PKN Orlen nie publikuje szczegółowych wyliczeń dotyczących ekonomicznych efektów fuzji z Lotosem. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, koncern tłumaczy to informacyjne embargo rozchwianiem rynków, niestabilnym otoczeniem ekonomicznym i ryzykiem wynikającym z rosyjską agresją na Ukrainę.
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Gdański koncern reaguje na wakacyjną promocję PKN Orlen i w swojej sieci stacji paliw także wprowadza 30-groszowy rabat dla użytkowników programu Navigator.
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Spółka z Grupy Lotos podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych.
Nowa samoobsługowa Moya express
Nowa samoobsługowa Moya express
Stacja w Pile jest zlokalizowana przy ul. Szybowników 9. Można na niej zatankować benzynę 95, olej napędowy standardowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power.
Unimot nie podzieli się zyskiem
Unimot nie podzieli się zyskiem
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy.
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Zdaniem Serhija Kujuna z Grupy Konsultingowej „A-95” Polska ma największe możliwości zwiększenia dostaw produktów naftowych na Ukrainę.
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Do sieci w niebiesko-czerwonych barwach dołączyła nowa stacja w Andrychowie (woj. małopolskie), zlokalizowana przy ul. Szewskiej 46a. Obiekt jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Pozostałe aktualności

Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacki rząd wydał rozporządzenie, w którym zdecydował o zamrożeniu na kolejne dwa tygodnie cen paliw podstawowych na stacjach benzynowych. Rozporządzenie reguluje ceny detaliczne i hurtowe.
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy pracownicy sektora wydobywczego rozpoczęli we wtorek strajk, który zmniejszy wydobycie ropy i gazu, przekazał agencji Reutera związek prowadzący akcję protestacyjną.
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Unia Europejska, wraz z embargiem na rosyjską ropę, również zdecydowała o zakazie stosowania mieszanek zawierających rosyjskie surowce.
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło dostawcom paliw zerwaniem umów, jeśli będą one choć w części wyprodukowane na bazie rosyjskiej ropy, donosi dziennik „The Telegraph”. Gazeta, powołując się na przedstawiciela departamentu, napisała, że w takim przypadku zostaną podjęte natychmiastowe działania w celu zmiany dostawców na alternatywnych.
OPEC+ musi produkować więcej ropy
OPEC+ musi produkować więcej ropy
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że OPEC+ musi wyprodukować więcej ropy, aby spróbować poradzić sobie z rosnącym kryzysem konsumenckim i obniżyć ceny.
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Analitycy z jednego z największych amerykańskich banków JPMorgan Chase & Co przewidują wzrost cen ropy do 380 USD za baryłkę. Ich zdaniem stanie się tak, jeśli kraje G7 narzucą limit cenowy na rosyjskie surowce.