Shell Franczyza

Samoobsługa przy tankowaniu autogazu - lubimy mieć wybór

Wiele już powiedziano i napisano o walorach wolności wyboru. Niezależnie od tego czy problem sytuowano w górnych rejestrach praw ludzkich czy – zupełnie banalnie – praw konsumenckich. Klient lubi mieć wybór, niezależnie od tego co, gdzie i jak kupuje. Pewien istotny aspekt tego problemu dotyczy możliwości wprowadzenia samoobsługi przy tankowaniu autogazu - powszechnego rozwiązania stosowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Unii, choć nie u nas.

Samoobsługa przy tankowaniu autogazu - lubimy mieć wybór
Marcin Szponder, dyrektor ds. Regulacji Rynku w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego jednoznacznie ocenił realia dystrybucji LPG w naszym kraju: - Niedługo minie rok od podpisania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia, które jednoznacznie i wprost zakazało tankowania pojazdów autogazem osobom, nieposiadającym odpowiednich uprawnień nadawanych przez TDT. Od lipca 2011 trwa przepychanka między Ministerstwem Gospodarki oraz obecnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odnośnie do tego, czy wprowadzeniu samoobsługi powinno towarzyszyć wpisanie do przepisów obowiązkowych dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. prostszy w użyciu pistolet do tankowania oraz umieszczenie na stacji odpowiedniej instrukcji dla użytkowników. Ministerstwo Gospodarki uważa, że żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są potrzebne, zaś MTBiGM jest przeciwnego zdania – tłumaczy naturę problemu dyrektor Szponder. - W obliczu złożonych na początku roku deklaracji MTBiGM mamy jednak nadzieję, że spotkanie to i szeroki w nim udział zainteresowanych stron pozwoli obydwu resortom na osiągnięcie zbliżenia stanowisk wystarczającego do odblokowania przeregulowanego w tym zakresie rynku. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest jednak uczestnictwo odpowiednich przedstawicieli obydwu resortów w spotkaniu oraz ich autentyczna wola znalezienia optymalnego dla rynku i klientów rozwiązania. Przy spełnieniu powyższych warunków znalezienie odpowiedniej formuły nie powinno nastręczać specjalnych trudności, gdyż temat został już bardzo dobrze rozpoznany i szeroko opisany – podkreślił przedstawiciel POPiHN.

Samoobsługa przy tankowaniu LPG będzie jednym z tematów dyskusji podczas II Spotkania Branży Petrochemicznej
- Polski Rynek Paliw
Zobacz program Spotkania »
Spór o to, co “klient sobie sam” może zrobić, kiedy już podjedzie do dystrybutora LPG ciągnie się od pięciu lat. Problem nagłośniła inicjatywa POPiHN, w odpowiedzi, na którą Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie wszystkich zainteresowanych. Pożegnano się nader optymistycznym stwierdzeniem, iż kwestią czasu jest znalezienie dobrego rozwiązania. Trzeba było przecież poświęcić nieco więcej czasu na lepsze rozpoznanie zagadnień bezpieczeństwa i dodatkowych zabezpieczeń. Prace ekspertów najlepiej wsparła nowość technologiczna - wyprodukowano bowiem pistolet do tankowania, który posiadał kluczowe zabezpieczenie wzmacniające szeroko rozumiane bezpieczeństwo (redukował ilość autogazu wydobywającego przy odłączaniu). Gdyby problem dotyczył jedynie dobrania odpowiedniego modelu pistoletu, impas mielibyśmy za sobą. Niestety. Mimo rozlicznych starań ostatecznego rozwiązania brak.

Niemal dokładnie rok temu, w czerwcu 2011, resort infrastruktury zdecydował się urządzić spotkanie z przedstawicielami branży paliwowej zrzeszonymi w POPiHN, POGP i PIPP. Zainteresowane strony po raz kolejny miały możliwość wymiany poglądów i ustalenia podwalin pod zmianę przepisów standaryzujących dystrybucję LPG na stacjach paliw w Polsce. Reprezentanci branżowców podkreślali, iż mimo stanowiska wskazującego, że najistotniejsze jest bezpieczeństwo pracowników i klientów – czas już na zainicjowanie realnego procesu zmian. Słowem, czas najwyższy na ewolucję we wspomnianym acz kontrowersyjnym stylu: „klient sobie sam”. Organizacje postanowiły przejąć inicjatywę w kwestii pożądanych zmian przepisów, przygotowały więc własną propozycję dot. rozwiązań technicznych oraz własne sugestie wprowadzenia zmian prawnych. W toku przeprowadzonych analiz ustalono, iż wprowadzenie możliwości samoobsługi korzystne będzie zarówno dla przedsiębiorstw branży paliwowej, jak i dla ich klientów. Dla pierwszych istotne znaczenie będzie miało obniżenie kosztów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem pracowników poza stacją (nieobecność, koszty dojazdów), możliwy rozwój segmentu stacji działających w systemie 24-godz., skróceniem oczekiwania i kolejek na stacjach szczególnie w godzinach szczytu, uniknięcie kosztów związanych z niektórymi procedurami kontrolnymi oraz większe zainteresowanie klientów autogazem. Dla drugiej strony zachęcające okazać się miały: szersze pole do obniżek cen, a także możliwość wybrania tańszej i szybszej opcji tankowania. Preferuje ją bowiem przynajmniej ta część kierowców, która chce mieć możliwość samodzielnego tankowania swojego pojazdu i ufa, że robi to prawidłowo. 

Jak wyjaśniał Marcin Szponder, nie ma jednej dobrej praktyki we wprowadzaniu samoobsługi - istnieje wiele możliwych do przyjęcia, praktykowanych w różnych krajach rozwiązań. W takim przypadku najistotniejsze znaczenie mają fakty - rozwiązania obecnie proponowane są już sprawdzone, skuteczne i – jeśli trzeba - powszechnie dostępne. Mogłoby się wiec wydawać, iż przynajmniej teoretycznie – prawdziwych przeszkód brak, lecz brak też ciągle ostatecznego konsensusu i zadawalającego strony rozwiązania. Dyrektor Andrzej Olechowski, reprezentujący Polską Organizację Gazu Płynnego, akcentuje w swoim komentarzu zarówno problem bezpieczeństwa dystrybucji paliwa, jak i sprawę przygotowania odpowiednio precyzyjnych przepisów: - POGP uważa, że samoobsługa jest możliwa do natychmiastowego wprowadzenia na wielu stacjach funkcjonujących w naszym kraju. Niektóre firmy wdrożyły już rozwiązania techniczne, które z naddatkiem przewyższają wymagania określone w odpowiednich przepisach. Celem nadrzędnym jest niepogorszenie poziomu bezpieczeństwa, a to jest wykonalne przy zrozumieniu problematyki i specyfiki branży przez instytucje państwowe. Dobra wola również odgrywa niebagatelna rolę. W przypadku wątpliwości, do rozważenia jest np. system certyfikacji stacji przez organy kontroli technicznej co do spełniania wymogów technicznych.

Tymczasem wydawać się może, iż sam rynek w jak najbardziej naturalny sposób ewoluuje w kierunku zrównoważenia wszystkich czynników – czyli praktyki, techniki i bezpieczeństwa. Z informacji medialnych wynika na przykład, iż zimą 2011 roku na dużą skalę rozpoczęto wymianę pistoletów do tankowania gazu płynnego. Wymianą objęto wszystkie dystrybutory LPG działające na stacjach Statoil, czyli na blisko 300 obiektach handlowych. Dotychczas używane modele zastępowano niemieckimi pistoletami (Elaflex ZVG 2). Jak informowała rzecznik koncernu, Krystyna Antoniewicz-Sas, decyzja o zakupie powyższego sprzętu została podjęta “po przeprowadzeniu krótkich testów na stacjach i po zebraniu rzetelnych opinii na ten temat”. Z ustaleń technicznych wynikało, iż testowany model jest łatwiejszy i bardziej bezpieczny w użyciu.

Być może więc – jak to już wcześniej bywało – zmiany przepisów wymuszone zostaną przez realia rynkowe. Jeśli bowiem handlowcy okażą się przygotowani a rynek w pełni dojrzały do zmian, decydentom nie zostanie nic innego, jak uznać je odpowiednim zapisem prawnym. Czy wszyscy klienci będę z tego zadowoleni? Miejmy nadzieję. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem wskazać przynajmniej jeden atut: polubią możliwość wyboru sposobu tankowania. Wszyscy lubimy mieć wybór.
*) - wszelkie wspomniane analizy odnoszą się do przepisów szczegółowych zawartych w następujących dokumentach prawnych regulujących temat tankowania LPG na stacjach: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r. ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z dnia 17 września 1999 r. ze zm.)

Więcej w kategorii

Przejęcie PGNiG poprawi wyniki PKN Orlen
Przejęcie PGNiG poprawi wyniki PKN Orlen
Płocki koncern przewiduje, że w skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2022 r. znajdzie się zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym – tymczasowy zysk z tytułu okazyjnego nabycia PGNIG S.A.
Orlen obniża cenę oleju napędowego
Orlen obniża cenę oleju napędowego
We wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek napisał na Twitterze, że na stacjach Orlenu cena oleju napędowego jest niższa średnio o 20 gr za litr.
Ceny maksymalne na paliwa?
Ceny maksymalne na paliwa?
W sondażu przeprowadzonym przez agencję IBRiS dla Radia ZET pytano Polaków w jakich obszarach państwo powinno wpływać na ceny usług lub produktów.
Fałszywe faktury ze stacji paliw
Fałszywe faktury ze stacji paliw
Pracownica stacji paliw w Bełchatowie usłyszała 117 zarzutów o wystawianie nierzetelnych faktur za paliwo. Straty poniesione przez Skarb Państwa wyniosły ponad 2 mln złotych.
Embargo na diesla z Rosji bez konsekwencji dla krajowego rynku paliw
Embargo na diesla z Rosji bez konsekwencji dla krajowego rynku paliw
W ocenia wiceprezesa PERN Rafała Milanda polscy importerzy paliw byli przygotowani na embargo na paliwa z Rosji, które weszło w życie w niedzielę, 5 lutego. Podczas konferencji EEC Trends w Warszawie podkreślił że ‘’embargo weszło w życie i nic się nie dzieje’’.
Mieszkańcy podzieleni w kwestii powstającej stacji paliw
Mieszkańcy podzieleni w kwestii powstającej stacji paliw
Przy wjeździe na osiedle Sterowców w Dywitach niedaleko Olsztyna rozpoczęły się przygotowania pod budowę stacji paliw Moya – marki należącej do spółki Anwim.
Pierwsze przewozy oleju napędowego dla klientów firmy Olavion
Pierwsze przewozy oleju napędowego dla klientów firmy Olavion
Spółka Ciech Cargo zorganizowała pierwsze przewozy paliw płynnych, zlecone przez spółkę Olavion, działającą w branży transportu kolejowego – podał serwis nakolei.pl. Firma Olavion jest aktualnie w fazie przejęcia przez Grupę Unimot.
Pozostałe aktualności
Ograniczenia w dostawach energii we Francji

Ograniczenia w dostawach energii we Francji

Ogólnokrajowy strajk przeciwko planowanym reformom emerytalnym ograniczył we wtorek dostawy prądu we Francji i zakłócił dostawy paliw z rafinerii.

Aramco Trading zwiększa handel ropą i paliwami

Aramco Trading zwiększa handel ropą i paliwami

Saudi Aramco i inni producenci ropy z Bliskiego Wschodu zintensyfikowali swoją działalność handlową aby zwiększyć dochody po załamaniu cen ropy w 2014 roku. Aramco Trading poinformowało we wtorek, że jego dzienny wolumen handlowy wynosi już 6 mln baryłek ropy naftowej i produktów paliwowych.

Koncern BP podwoił zyski

Koncern BP podwoił zyski

W 2022 r. brytyjska firma BP odnotowała rekordowy zysk w wysokości blisko 28 miliardów USD i podwyższyła dywidendę. Jednocześnie wycofała się z planów ograniczenia wydobycia ropy i gazu oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030.

Węgierski MOL rozważa sprzedaż stacji benzynowych w Słowenii

Węgierski MOL rozważa sprzedaż stacji benzynowych w Słowenii

Węgierska firma naftowo-gazowa MOL rozważa sprzedaż niektórych ze swoich 53 stacji benzynowych w Słowenii w celu uzyskania zgody Komisji Europejskiej na zakup stacji OMV w tym kraju, podały słoweńskie media.

Port w Ceyhan znów przyjmuje tankowce

Port w Ceyhan znów przyjmuje tankowce

We wtorek wieczorem w tureckim centrum eksportu ropy naftowej - terminalu Ceyhan, zacumował tankowiec, aby załadować iracką ropę naftową. To pierwsza próba odbioru surowca od serii trzęsień ziemi w poniedziałek.

Wielka Brytania znów powołała Departament Energii

Wielka Brytania znów powołała Departament Energii

W Wielkiej Brytanii z uwagi na rekordowo wysokie ceny energii powstał Departament Energii i Neutralności Węglowej - wynika z komunikatu opublikowanego we wtorek przez kancelarię premiera Rishi Sunaka.