Kontenery Ad-Blue SWIMER

Warto badać możliwości modernizacyjne

Pojawia się coraz więcej przypomnień i adnotacji dotyczących ostatniego dnia tego roku. Być może z czasem będzie ich równie dużo, jak tych zapowiadających koniec świata na 21 grudnia 2012. Można sobie pożartować, jednak końcówka grudnia dla wielu właścicieli stacji paliw może się faktycznie okazać końcem ich biznesu.

Warto badać możliwości modernizacyjne
Fakt ów ma związek ze zbliżającym się terminem dostosowania stacji paliw do wymagań technicznych wynikających z odnośnych rozporządzeń ministra gospodarki. Warto przyjrzeć się realiom procesu modernizacji zbiorników stacyjnych na pół roku przed terminem końcowym. Nie jest żadną tajemnicą, iż do końca 2012 r. wszystkie zbiorniki na paliwa płynne w bazach i stacjach paliw, będą musiały spełniać warunki techniczne wyszczególnione w dwóch rozporządzeniach ministra gospodarki. Jedno dotyczy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalanych, drugie – rozszerzenia katalogu urządzeń i systemów sygnalizujących powstanie wycieku oraz zabezpieczających przed przenikaniem czynnika roboczego (produktów naftowych). 

Marek Walczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego w wywiadzie z marca 2008* położył nacisk na – jak się wydaje - najistotniejszy problem całego przedsięwzięcia. Problem ten dał o sobie znać już w roku 2007, kiedy ważyły się losy bardzo oczekiwanego przedłużeniem terminu modernizacji. - Najważniejszą sprawą w modernizacji zbiorników są z pewnością względy ekonomiczne – ocenił prezes Walczak. - Jeśli ktoś zbyt późno zaczął myśleć o modernizacji, to mógł się natknąć na barierę finansową (...). Myślę, że obecne jego przedłużenie to ostatnia szansa dla tych wszystkich, którzy poważnie myślą o pozostaniu w branży paliwowej. Czas pokazał, że o ile przyznanie dodatkowych 5 lat na modernizację było pozytywnym ruchem, o tyle domniemanie, iż w tym czasie wszyscy zdążą wykonać nałożone zadnie miało niestety charakter tzw. myślenia życzeniowego. Ministerstwo Gospodarki, przyznając dodatkowe 5 lat na “porządki”, uwzględniło w zgłaszane argumenty ekonomiczne, lecz problem finansowy przez to nie złagodniał.

Marek Barnaś, dyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji Dozoru Technicznego w wypowiedzi** udzielonej w styczniu 2012 r. ocenił sytuację: - Zgodnie z naszymi danymi wymagania spełnia obecnie niewiele ponad 50 proc. zbiorników na stacjach paliw oraz około 40 proc. w bazach paliw. Niestety nie obserwujemy również istotnego zwiększenia tempa modernizacji tych zbiorników. Zauważył przy tym, iż przedsiębiorcy sami utrudniają swoją sytuację, bo pod koniec roku trudniej będzie wykonać konieczne prace i zapewne będą one droższe. Marek Barnaś wyraził nadzieję, iż właściciele stacji i baz paliw “nie liczą na kolejne przedłużenie terminu, bo takiego – o ile nam wiadomo – nie będzie.” Informacje potwierdził resort gospodarki, zaznaczając, iż obecnie nie są prowadzone i nie planuje się czynności, które miałyby na celu przedłużenie terminu na dostosowanie istniejących stacji paliw.

Jan Szatkowski, specjalista z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego “Zet” zwrócą uwagę na specyfikę środowiska stacyjnego zagrożonego brakiem modernizacji. W jego opinii są to najczęściej niewielkie stacje, w dużej mierze popegeerowskie, które mają za sobą wiele lat działalności. Wyposażone są zwykle w kilka mniejszych zbiorników (zazwyczaj cztery). Nie ma wielkiego znaczenia, ile one mają lat. Wybrana firma wykonawcza każdy zbiornik poddaje czyszczeniu, potem robi pomiary. Proces pomiarowy wykonywany jest w obecności inspektora UDT, który decyduje, czy dany zbiornik nadaje się do dalszej pracy i czy warto go poddawać modernizacji. Nie jest przy tym absolutnie konieczne odkopywanie całego zbiornika. W kraju jest wiele firm, które proponuje różne rodzaje modernizacji różniące się zarówno samą techniką, jak i kosztami prac. Trzeba się więc zawczasu rozeznać się w temacie i na coś zdecydować.

Zakładając, że mamy do czynienia z firmą, która wcześniej nie odłożyła środków na modernizację zbiorników, a w ubiegłym, trudnym dla stacji roku niewiele zarobiła – jakie są szanse by mogła się uratować?

- Warto zauważyć, ze jest szereg firm, które wykonują modernizację na raty – to jest ratunek przy braku środków finansowych. W takich przypadkach często wpłaca się np. połowę umówionej kwoty, a reszta jest rozkładana na raty (na 5-8 mies.). Jeśli jednak ktoś ma rzeczywiście duży kłopot z finansami, radziłbym modernizowanie tylko dwóch zbiorników, nie wszystkich naraz – przekonywał Jan Szatkowski. - Można bowiem zmodernizować dwa z kilku posiadanych i przeznaczyć je do pracy, a pozostałe wówczas się wyłącza z użycia. Dodatkowy, niewykorzystany zbiornik może być albo zupełnie niewykorzystywany albo wyznaczony na tzw. zbiornik rezerwowy, ale tu wchodzi jeszcze w grę nieco inna technologia. Osobiście uważam, że naprawdę można przygotować dwa małe zbiorniki do pracy, a potem w ciągu roku, a nawet znacznie później, modernizować kolejne. Chodzi przecież o to, by przeżyć, przetrwać ten trudny okres przejściowy.  Ekspert z firmy “Zet” jest przekonany, że jeśli stacja ma 3-4 zbiorniki i odetnie połowę z nich, na pozostałych dwóch będzie pracować dalej: - Na stacjach sprzedaje się głównie dwa rodzaje paliw – wystarczy więc mieć w ofercie ON i Pb95. Zresztą stacje malutkie, gdzieś w terenie, takie właśnie paliwa głównie sprzedają. Jeśli stacja ma zróżnicowane w wielkości zbiorniki, może zmodernizować największy z przeznaczeniem na ON, a jakiś mniejszy - na benzynę. Dziś nie ma już takiego problemu z paliwem, jak to było 20 lat temu, kiedy dosłownie robiło się cuda, żeby znaleźć zaopatrzenie. Teraz wystarczy telefon z zamówieniem i ktoś paliwo dowiezie. Nawet przy małym zbiorniku można działać zaopatrując go chociażby co kilka dni. Na małych stacyjkach nie sprzedaje się bardzo dużych ilości paliwa. Są za to okresy wzmożonego zapotrzebowania na paliwo związane z pracami rolniczymi – podkreślił.

Podczas debaty towarzyszącej tegorocznym targom “Stacja Paliw”, pojawiła się informacja o przydatności betonowych wanien (silosów), w których posadawiane były zbiorniki paliw na starszych stacjach. Czy takie wanny mogą być użyteczne przy modernizacji zbiorników? - Wanny zbiorników faktycznie można wykorzystywać do modernizacji. Takie zbiorniki trzeba jednak rozkopywać, żeby sprawdzić ich szczelność – zaznaczył Jan Szatkowski. - Po oględzinach musi być sporządzony protokół szczelności, wydany przez firmę dokonującą oceny ich stanu. Firma, która wykonywała wannę nawet kilka lat wcześniej, powinna wystawić protokół jej szczelności. Tego rodzaju dokumenty winny być gromadzone w teczce dozoru technicznego. Jeśli ich nie ma, można przeprowadzić próbę szczelności. Niestety cała masa zbiorników na stacjach nie ma takich wanien.

Stacje posiadające stare zbiorniki bez żadnej osłony wymagają więc zdecydowanie większych nakładów finansowych. Nie mają one bowiem nawet tych bardzo podstawowych, minimalnych zabezpieczeń. - Proszę jednak pamiętać, że już od 14 lat mówiło się o konieczności modernizowania zbiorników. Powszechnie zwracano uwagę na aspekty ochrony środowiska. Kiedy 1,5 roku temu zwracaliśmy się z ofertą do niektórych właścicieli stacji, słyszeliśmy: - “Dajcie spokój, mam jeszcze czas”. Byli jednak i tacy, którzy z satysfakcją meldowali: - “Ja już mam wszytko zrobione!”. Ci jednak, którzy wtedy niczym się nie interesowali, teraz przybiegają po ratunek. Trzeba zauważyć, iż naprawdę wzmógł się ruch w zakresie zamówień na modernizację, jednak nie jest to prawdziwy, spodziewany wysyp zamówień. Ja osobiście obawiam się o przyszłość tych niedoinwestowanych stacji w terenie. 

Z kalkulacji wychodzi, iż mając małą stację, z niewielkimi, starymi zbiornikami wyposażonymi w wanny, można liczyć na łatwiejszą i tańszą modernizację. Właściciel obiektu musi się jednak postarać jeszcze m.in. o geomembranę, uwierzytelnienie szczelności i piezometry. Zbiorniki potrzebują też urządzeń do pomiaru paliwa. Często jednak powraca sprawa wysokich kosztów prac ziemnych – przypomniał ekspert.  Prezentowana przez niego technologia drugiego płaszcza dodawanego od środka wyczyszczonego zbiornika ma dodatkowy plus: modernizacja jednego ze zbiorników, nie koliduje z pracą całej stacji. Koszt robót uzależniony jest zasadniczo od wielkości zbiornika – przelicza się bowiem ilość metrów kwadratowych w jego wnętrzu, które podlegają procesowi technologicznemu. Cena ostateczna ustalana jest indywidualnie z klientem (1m2 modernizowanego tak zbiornika kosztuje ok. 430-450 zł). Czas modernizacji całego zbiornika również zależny jest od jego wielkości (na 20 m3 poj. trzeba liczyć 4-5 dni). Jednak do odbioru technicznego zmodernizowanego zbiornika potrzebny jest jeszcze urzędnik UDT, który umawia się na wizytę i ogląd prac. Jan Szatkowski podkreślił dodatkową trudność: - Potrzeba tu jeszcze elektroniki, konieczny jest bowiem elektroniczny pomiar paliwa. Potrzebny jest więc zakup sondy, która powiadomi o ewentualnej nieszczelności, o awarii. Proponujemy rozmaite ich typy - można je sobie dopasować do konkretnego zbiornika; ceny urządzeń wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy (przy jednym zbiorniku).

Reasumując ustalenia, można założyć, że końcowa cena modernizacji dwóch małych zbiorników (zbiorniki po 20 tys. l wraz z aparaturą pomiarową) może się zamknąć kwotą 60-80 tys. zł - bez konieczności robót ziemnych, za to z korzystnym rozłożeniem spłaty na raty. To nie wygląda chyba tak źle. - Zasadniczo tak, jednak biorąc się za modernizację faktycznie należy mieć na uwadze nakład inwestycyjny rzędu 100 tys. zł, choć często bez konieczności zapłaty jednorazowym przelewem. W tej sprawie naprawdę wiele zależy od możliwości klienta i stanu infrastruktury stacji – podsumowuje specjalista PPH-U “Zet”.

Ryszard Kapusta, przedsiębiorca z Włodawy, właściciel jednej z tamtejszych stacji paliw przyznał, iż do sprawy modernizacji zbiorników podszedł pragmatycznie. Z, czterech, które posiadała stacja (pierwotnie należąca do spółdzielni transportu wiejskiego), dwa zbiorniki zostały wymienione na zupełnie nowe, zaś dwa pozostałe wyłączone z eksploatacji. Pod koniec ubiegłego roku jeden z tych odciętych (na 20 tys.l) został zmodernizowany i ponownie włączony do pracy. Modernizacja została przeprowadzona planowo, zgodnie z wymogami przepisów. Wykonano ją wyżej wspomnianą techniką alupłaszcza, choć duże znacznie miał tu fakt dobrej koordynacji systemu monitoringu (chodziło o dopasowanie nowego sprzętu do istniejącej centrali). Czwarty ze zbiorników być może również doczeka szansy i zostanie włączony kiedyś do użytku.

Historia modernizacji zbiornika na włodawskiej stacji została zapewne wliczona do najnowszej statystyki przygotowanej przez UDT wiosną br. Dane zebrane przez Urząd wciąż stawiają przed branżowcami trudne zadanie, wskazują bowiem, iż na 12 kwietnia 2012 r., tj. na kilka miesięcy przed zamknięciem procesu modernizacji, jedynie 57,2 % zbiorników stacyjnych objętych dozorem UDT zostało przystosowanych do wskazanych prawem wymogów. Większość ociągających się ma problem natury finansowej.


adnotacje:
*) - “Paliwa Płynne” nr 03/2008, s. 14-15
**) - “Przegląd Pożarniczy” nr 01/2012, s. 8-9
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Więcej w kategorii

Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Krotoszyńska policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który odpowie za kilka kradzieży paliwa. Mężczyzna kradł olej napędowy z pojazdów i maszyn na terenie powiatu krotoszyńskiego. Jak podali policjanci, sprawca usłyszał dwanaście zarzutów, teraz grozi mu 10 lat więzienia.
 Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Zdaniem ekonomisty z banku PKO BP Piotra Bujaka w obniżaniu inflacji dużą rolę może odegrać promocja na rynku paliw wprowadzona przez Orlen. Za tym koncernem podążają konkurenci i dzięki temu w lipcu inflacja może być niższa niż w czerwcu.
Mniej rejestracji nowych samochodów
Mniej rejestracji nowych samochodów
W poniedziałek Instytut Samar przekazał, że w czerwcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony, czyli o 10,7 proc. mniej w porównaniu do danych ubiegłego roku.
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Akcjonariusze Orlenu i Lotosu w dniach 20 i 21 lipca podczas NWZA zdecydują o połączeniu spółek. Podejmą też uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do Lotos Terminale.
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku Spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG.
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Sieć stacji paliw Moya wprowadza wyjątkową wakacyjną promocję na paliwo. Od 2 lipca br. kierowcy detaliczni mogą zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa podczas tankowania! Sieć zaznaczyła, że promocja nie jest ograniczona limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Rada Nadzorcza Anwim S.A. 30 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Artura Krzyka – poinformowała spółka w komunikacie. Będzie on pełnił także funkcję dyrektora operacyjnego ds. importu w Anwim S.A.
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Po decyzji PKN Orlen i Grupy Lotos, także sieć bp proponuje podobną promocję, która umożliwi w okresie wakacyjnym uzyskanie nawet 30 groszy rabatu na paliwo.
Avia ma sto stacji
Avia ma sto stacji
Tylko w 2022 roku do sieci przyłączono już 15 nowych obiektów. Szwajcarska marka stacji paliw AVIA rozwijana przez Grupę Unimot obecna jest na polskim rynku już od 5 lat.
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
PKN Orlen nie publikuje szczegółowych wyliczeń dotyczących ekonomicznych efektów fuzji z Lotosem. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, koncern tłumaczy to informacyjne embargo rozchwianiem rynków, niestabilnym otoczeniem ekonomicznym i ryzykiem wynikającym z rosyjską agresją na Ukrainę.
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Gdański koncern reaguje na wakacyjną promocję PKN Orlen i w swojej sieci stacji paliw także wprowadza 30-groszowy rabat dla użytkowników programu Navigator.
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Spółka z Grupy Lotos podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych.
Nowa samoobsługowa Moya express
Nowa samoobsługowa Moya express
Stacja w Pile jest zlokalizowana przy ul. Szybowników 9. Można na niej zatankować benzynę 95, olej napędowy standardowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power.
Unimot nie podzieli się zyskiem
Unimot nie podzieli się zyskiem
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy.
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Zdaniem Serhija Kujuna z Grupy Konsultingowej „A-95” Polska ma największe możliwości zwiększenia dostaw produktów naftowych na Ukrainę.
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Do sieci w niebiesko-czerwonych barwach dołączyła nowa stacja w Andrychowie (woj. małopolskie), zlokalizowana przy ul. Szewskiej 46a. Obiekt jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Pozostałe aktualności

Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacki rząd wydał rozporządzenie, w którym zdecydował o zamrożeniu na kolejne dwa tygodnie cen paliw podstawowych na stacjach benzynowych. Rozporządzenie reguluje ceny detaliczne i hurtowe.
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy pracownicy sektora wydobywczego rozpoczęli we wtorek strajk, który zmniejszy wydobycie ropy i gazu, przekazał agencji Reutera związek prowadzący akcję protestacyjną.
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Unia Europejska, wraz z embargiem na rosyjską ropę, również zdecydowała o zakazie stosowania mieszanek zawierających rosyjskie surowce.
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło dostawcom paliw zerwaniem umów, jeśli będą one choć w części wyprodukowane na bazie rosyjskiej ropy, donosi dziennik „The Telegraph”. Gazeta, powołując się na przedstawiciela departamentu, napisała, że w takim przypadku zostaną podjęte natychmiastowe działania w celu zmiany dostawców na alternatywnych.
OPEC+ musi produkować więcej ropy
OPEC+ musi produkować więcej ropy
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że OPEC+ musi wyprodukować więcej ropy, aby spróbować poradzić sobie z rosnącym kryzysem konsumenckim i obniżyć ceny.
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Analitycy z jednego z największych amerykańskich banków JPMorgan Chase & Co przewidują wzrost cen ropy do 380 USD za baryłkę. Ich zdaniem stanie się tak, jeśli kraje G7 narzucą limit cenowy na rosyjskie surowce.