MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Warto badać możliwości modernizacyjne

Pojawia się coraz więcej przypomnień i adnotacji dotyczących ostatniego dnia tego roku. Być może z czasem będzie ich równie dużo, jak tych zapowiadających koniec świata na 21 grudnia 2012. Można sobie pożartować, jednak końcówka grudnia dla wielu właścicieli stacji paliw może się faktycznie okazać końcem ich biznesu.

Warto badać możliwości modernizacyjne
Fakt ów ma związek ze zbliżającym się terminem dostosowania stacji paliw do wymagań technicznych wynikających z odnośnych rozporządzeń ministra gospodarki. Warto przyjrzeć się realiom procesu modernizacji zbiorników stacyjnych na pół roku przed terminem końcowym. Nie jest żadną tajemnicą, iż do końca 2012 r. wszystkie zbiorniki na paliwa płynne w bazach i stacjach paliw, będą musiały spełniać warunki techniczne wyszczególnione w dwóch rozporządzeniach ministra gospodarki. Jedno dotyczy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalanych, drugie – rozszerzenia katalogu urządzeń i systemów sygnalizujących powstanie wycieku oraz zabezpieczających przed przenikaniem czynnika roboczego (produktów naftowych). 

Marek Walczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego w wywiadzie z marca 2008* położył nacisk na – jak się wydaje - najistotniejszy problem całego przedsięwzięcia. Problem ten dał o sobie znać już w roku 2007, kiedy ważyły się losy bardzo oczekiwanego przedłużeniem terminu modernizacji. - Najważniejszą sprawą w modernizacji zbiorników są z pewnością względy ekonomiczne – ocenił prezes Walczak. - Jeśli ktoś zbyt późno zaczął myśleć o modernizacji, to mógł się natknąć na barierę finansową (...). Myślę, że obecne jego przedłużenie to ostatnia szansa dla tych wszystkich, którzy poważnie myślą o pozostaniu w branży paliwowej. Czas pokazał, że o ile przyznanie dodatkowych 5 lat na modernizację było pozytywnym ruchem, o tyle domniemanie, iż w tym czasie wszyscy zdążą wykonać nałożone zadnie miało niestety charakter tzw. myślenia życzeniowego. Ministerstwo Gospodarki, przyznając dodatkowe 5 lat na “porządki”, uwzględniło w zgłaszane argumenty ekonomiczne, lecz problem finansowy przez to nie złagodniał.

Marek Barnaś, dyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji Dozoru Technicznego w wypowiedzi** udzielonej w styczniu 2012 r. ocenił sytuację: - Zgodnie z naszymi danymi wymagania spełnia obecnie niewiele ponad 50 proc. zbiorników na stacjach paliw oraz około 40 proc. w bazach paliw. Niestety nie obserwujemy również istotnego zwiększenia tempa modernizacji tych zbiorników. Zauważył przy tym, iż przedsiębiorcy sami utrudniają swoją sytuację, bo pod koniec roku trudniej będzie wykonać konieczne prace i zapewne będą one droższe. Marek Barnaś wyraził nadzieję, iż właściciele stacji i baz paliw “nie liczą na kolejne przedłużenie terminu, bo takiego – o ile nam wiadomo – nie będzie.” Informacje potwierdził resort gospodarki, zaznaczając, iż obecnie nie są prowadzone i nie planuje się czynności, które miałyby na celu przedłużenie terminu na dostosowanie istniejących stacji paliw.

Jan Szatkowski, specjalista z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego “Zet” zwrócą uwagę na specyfikę środowiska stacyjnego zagrożonego brakiem modernizacji. W jego opinii są to najczęściej niewielkie stacje, w dużej mierze popegeerowskie, które mają za sobą wiele lat działalności. Wyposażone są zwykle w kilka mniejszych zbiorników (zazwyczaj cztery). Nie ma wielkiego znaczenia, ile one mają lat. Wybrana firma wykonawcza każdy zbiornik poddaje czyszczeniu, potem robi pomiary. Proces pomiarowy wykonywany jest w obecności inspektora UDT, który decyduje, czy dany zbiornik nadaje się do dalszej pracy i czy warto go poddawać modernizacji. Nie jest przy tym absolutnie konieczne odkopywanie całego zbiornika. W kraju jest wiele firm, które proponuje różne rodzaje modernizacji różniące się zarówno samą techniką, jak i kosztami prac. Trzeba się więc zawczasu rozeznać się w temacie i na coś zdecydować.

Zakładając, że mamy do czynienia z firmą, która wcześniej nie odłożyła środków na modernizację zbiorników, a w ubiegłym, trudnym dla stacji roku niewiele zarobiła – jakie są szanse by mogła się uratować?

- Warto zauważyć, ze jest szereg firm, które wykonują modernizację na raty – to jest ratunek przy braku środków finansowych. W takich przypadkach często wpłaca się np. połowę umówionej kwoty, a reszta jest rozkładana na raty (na 5-8 mies.). Jeśli jednak ktoś ma rzeczywiście duży kłopot z finansami, radziłbym modernizowanie tylko dwóch zbiorników, nie wszystkich naraz – przekonywał Jan Szatkowski. - Można bowiem zmodernizować dwa z kilku posiadanych i przeznaczyć je do pracy, a pozostałe wówczas się wyłącza z użycia. Dodatkowy, niewykorzystany zbiornik może być albo zupełnie niewykorzystywany albo wyznaczony na tzw. zbiornik rezerwowy, ale tu wchodzi jeszcze w grę nieco inna technologia. Osobiście uważam, że naprawdę można przygotować dwa małe zbiorniki do pracy, a potem w ciągu roku, a nawet znacznie później, modernizować kolejne. Chodzi przecież o to, by przeżyć, przetrwać ten trudny okres przejściowy.  Ekspert z firmy “Zet” jest przekonany, że jeśli stacja ma 3-4 zbiorniki i odetnie połowę z nich, na pozostałych dwóch będzie pracować dalej: - Na stacjach sprzedaje się głównie dwa rodzaje paliw – wystarczy więc mieć w ofercie ON i Pb95. Zresztą stacje malutkie, gdzieś w terenie, takie właśnie paliwa głównie sprzedają. Jeśli stacja ma zróżnicowane w wielkości zbiorniki, może zmodernizować największy z przeznaczeniem na ON, a jakiś mniejszy - na benzynę. Dziś nie ma już takiego problemu z paliwem, jak to było 20 lat temu, kiedy dosłownie robiło się cuda, żeby znaleźć zaopatrzenie. Teraz wystarczy telefon z zamówieniem i ktoś paliwo dowiezie. Nawet przy małym zbiorniku można działać zaopatrując go chociażby co kilka dni. Na małych stacyjkach nie sprzedaje się bardzo dużych ilości paliwa. Są za to okresy wzmożonego zapotrzebowania na paliwo związane z pracami rolniczymi – podkreślił.

Podczas debaty towarzyszącej tegorocznym targom “Stacja Paliw”, pojawiła się informacja o przydatności betonowych wanien (silosów), w których posadawiane były zbiorniki paliw na starszych stacjach. Czy takie wanny mogą być użyteczne przy modernizacji zbiorników? - Wanny zbiorników faktycznie można wykorzystywać do modernizacji. Takie zbiorniki trzeba jednak rozkopywać, żeby sprawdzić ich szczelność – zaznaczył Jan Szatkowski. - Po oględzinach musi być sporządzony protokół szczelności, wydany przez firmę dokonującą oceny ich stanu. Firma, która wykonywała wannę nawet kilka lat wcześniej, powinna wystawić protokół jej szczelności. Tego rodzaju dokumenty winny być gromadzone w teczce dozoru technicznego. Jeśli ich nie ma, można przeprowadzić próbę szczelności. Niestety cała masa zbiorników na stacjach nie ma takich wanien.

Stacje posiadające stare zbiorniki bez żadnej osłony wymagają więc zdecydowanie większych nakładów finansowych. Nie mają one bowiem nawet tych bardzo podstawowych, minimalnych zabezpieczeń. - Proszę jednak pamiętać, że już od 14 lat mówiło się o konieczności modernizowania zbiorników. Powszechnie zwracano uwagę na aspekty ochrony środowiska. Kiedy 1,5 roku temu zwracaliśmy się z ofertą do niektórych właścicieli stacji, słyszeliśmy: - “Dajcie spokój, mam jeszcze czas”. Byli jednak i tacy, którzy z satysfakcją meldowali: - “Ja już mam wszytko zrobione!”. Ci jednak, którzy wtedy niczym się nie interesowali, teraz przybiegają po ratunek. Trzeba zauważyć, iż naprawdę wzmógł się ruch w zakresie zamówień na modernizację, jednak nie jest to prawdziwy, spodziewany wysyp zamówień. Ja osobiście obawiam się o przyszłość tych niedoinwestowanych stacji w terenie. 

Z kalkulacji wychodzi, iż mając małą stację, z niewielkimi, starymi zbiornikami wyposażonymi w wanny, można liczyć na łatwiejszą i tańszą modernizację. Właściciel obiektu musi się jednak postarać jeszcze m.in. o geomembranę, uwierzytelnienie szczelności i piezometry. Zbiorniki potrzebują też urządzeń do pomiaru paliwa. Często jednak powraca sprawa wysokich kosztów prac ziemnych – przypomniał ekspert.  Prezentowana przez niego technologia drugiego płaszcza dodawanego od środka wyczyszczonego zbiornika ma dodatkowy plus: modernizacja jednego ze zbiorników, nie koliduje z pracą całej stacji. Koszt robót uzależniony jest zasadniczo od wielkości zbiornika – przelicza się bowiem ilość metrów kwadratowych w jego wnętrzu, które podlegają procesowi technologicznemu. Cena ostateczna ustalana jest indywidualnie z klientem (1m2 modernizowanego tak zbiornika kosztuje ok. 430-450 zł). Czas modernizacji całego zbiornika również zależny jest od jego wielkości (na 20 m3 poj. trzeba liczyć 4-5 dni). Jednak do odbioru technicznego zmodernizowanego zbiornika potrzebny jest jeszcze urzędnik UDT, który umawia się na wizytę i ogląd prac. Jan Szatkowski podkreślił dodatkową trudność: - Potrzeba tu jeszcze elektroniki, konieczny jest bowiem elektroniczny pomiar paliwa. Potrzebny jest więc zakup sondy, która powiadomi o ewentualnej nieszczelności, o awarii. Proponujemy rozmaite ich typy - można je sobie dopasować do konkretnego zbiornika; ceny urządzeń wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy (przy jednym zbiorniku).

Reasumując ustalenia, można założyć, że końcowa cena modernizacji dwóch małych zbiorników (zbiorniki po 20 tys. l wraz z aparaturą pomiarową) może się zamknąć kwotą 60-80 tys. zł - bez konieczności robót ziemnych, za to z korzystnym rozłożeniem spłaty na raty. To nie wygląda chyba tak źle. - Zasadniczo tak, jednak biorąc się za modernizację faktycznie należy mieć na uwadze nakład inwestycyjny rzędu 100 tys. zł, choć często bez konieczności zapłaty jednorazowym przelewem. W tej sprawie naprawdę wiele zależy od możliwości klienta i stanu infrastruktury stacji – podsumowuje specjalista PPH-U “Zet”.

Ryszard Kapusta, przedsiębiorca z Włodawy, właściciel jednej z tamtejszych stacji paliw przyznał, iż do sprawy modernizacji zbiorników podszedł pragmatycznie. Z, czterech, które posiadała stacja (pierwotnie należąca do spółdzielni transportu wiejskiego), dwa zbiorniki zostały wymienione na zupełnie nowe, zaś dwa pozostałe wyłączone z eksploatacji. Pod koniec ubiegłego roku jeden z tych odciętych (na 20 tys.l) został zmodernizowany i ponownie włączony do pracy. Modernizacja została przeprowadzona planowo, zgodnie z wymogami przepisów. Wykonano ją wyżej wspomnianą techniką alupłaszcza, choć duże znacznie miał tu fakt dobrej koordynacji systemu monitoringu (chodziło o dopasowanie nowego sprzętu do istniejącej centrali). Czwarty ze zbiorników być może również doczeka szansy i zostanie włączony kiedyś do użytku.

Historia modernizacji zbiornika na włodawskiej stacji została zapewne wliczona do najnowszej statystyki przygotowanej przez UDT wiosną br. Dane zebrane przez Urząd wciąż stawiają przed branżowcami trudne zadanie, wskazują bowiem, iż na 12 kwietnia 2012 r., tj. na kilka miesięcy przed zamknięciem procesu modernizacji, jedynie 57,2 % zbiorników stacyjnych objętych dozorem UDT zostało przystosowanych do wskazanych prawem wymogów. Większość ociągających się ma problem natury finansowej.


adnotacje:
*) - “Paliwa Płynne” nr 03/2008, s. 14-15
**) - “Przegląd Pożarniczy” nr 01/2012, s. 8-9
Dołącz do sieci HUZAR i ciesz się korzystnymi warunkami działania

Więcej w kategorii

Zatrzymany za wyłudzenia VAT w obrocie paliwami
Zatrzymany za wyłudzenia VAT w obrocie paliwami
Kolejna osoba zatrzymana przez CBA w śledztwie przeciwko grupie przestępczej działającej w zakresie obrotu paliwami płynnymi – poinformował zespół prasowy CBA. W śledztwie podejrzanych jest już ponad 200 osób.
Grupa Orlen będzie produkowała biometan
Grupa Orlen będzie produkowała biometan
W Głąbowie na Mazurach powstaje pilotażowa instalacja, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m sześc. biometanu rocznie – poinformował PKN Orlen komunikacie prasowym.
Kto wyprodukuje napoje energetyczne dla Orlenu?
Kto wyprodukuje napoje energetyczne dla Orlenu?
PKN Orlen chce wybrać producenta napojów energetycznych sprzedawanych pod marką własną należącą do koncernu Orlen. Napoje weszłyby do oferty sprzedaży w jego punktach detalicznych.
W Elblągu powstanie stacja paliw z myjnią
W Elblągu powstanie stacja paliw z myjnią
Władze miasta wydały decyzję środowiskową w sprawie budowy stacji paliw z myjnią automatyczną przy ul. Mazurskiej. Inwestorem jest firma Cleaner.
Powrót 23 proc. stawki VAT na paliwa bez podwyżek?
Powrót 23 proc. stawki VAT na paliwa bez podwyżek?
W środę podczas wizyty w Sulejówku premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw.
Aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem HBO
Aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem HBO
Spółka Erbud poinformowała, że podpisała aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem Hydrokrakingowego Bloku Olejowego realizowanym na terenie rafinerii Orlenu w Gdańsku.
Wzrost cen detalicznych i spadek sprzedaży paliw
Wzrost cen detalicznych i spadek sprzedaży paliw
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w październiku 2022 r. o 0,7 proc. r/r.
Mieszkańcy Krotoszyna skarżą się na stację paliw
Mieszkańcy Krotoszyna skarżą się na stację paliw
Od siedmiu lat mieszkańcy Krotoszyna walczą z nielegalnie funkcjonującym w mieście parkingiem dla samochodów ciężarowych, nielegalnym składowiskiem odpadów oraz nocną działalnością stacji benzynowej.
Wicepremier będzie apelował do Orlenu o mniejsze zyski
Wicepremier będzie apelował do Orlenu o mniejsze zyski
We wtorek na antenie programu III Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany, co stanie się z cenami paliw od nowego roku, gdy przywrócony zostanie na nie VAT, powiedział, że rząd zrobi wszystko, by Polacy jak najmniej to odczuli. Dodał, że zaapeluje do spółek Skarbu Państwa, by redukowały zyski, aby ceny wzrosły jak najmniej.
Saudi Aramco rekrutuje ekipę managerów
Saudi Aramco rekrutuje ekipę managerów
Jak podał ‘’Puls Biznesu’’ na przełomie listopada i grudnia zrealizowane zostaną transakcje związane z paliwową megafuzją, czyli przejęciem Lotosu przez PKN Orlen. Saudi Aramco kompletuje zespół do polskiego biura i jak zauważa dziennik na liście są mocne paliwowe nazwiska.
Terminal w Świnoujściu przyjął w tym roku 50 gazowców
Terminal w Świnoujściu przyjął w tym roku 50 gazowców
Po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen, to właśnie płocka spółka po raz pierwszy poinformowała o odebraniu dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG. Tym razem do terminalu w Świnoujściu wpłynął pięćdziesiąty ładunek.
Rząd przywróci wyższe stawki VAT na paliwa
Rząd przywróci wyższe stawki VAT na paliwa
Wicepremier, szef MAP Jacek Sasin odniósł się w Radiowej Jedynce m.in. do kwestii funkcjonowania tzw. tarczy antyinflacyjnej i wynikających z niej obniżonych stawek podatków na niektóre towary. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami paliwa będą obłożone stawką VAT w wysokości 23 proc. Dla tankujących będzie to oznaczać podwyżkę.
Policja poszukuje sprawców napadu na stację paliw
Policja poszukuje sprawców napadu na stację paliw
W piątek około godziny piątej rano nieznani sprawcy napadli na stację paliw Oil-Gaz przy ulicy Serbskiej w Żarach. Policja szuka przestępców.
Sieć Moya z nową stacją na Podlasiu
Sieć Moya z nową stacją na Podlasiu
W Szepietowie przy drodze krajowej nr 66 relacji Wysokie Mazowieckie – Bielsk Podlaski otwarto kolejną stację paliw w sieci Moya. Jak podała sieć, ze względu na swoją lokalizację koncentruje się przede wszystkim na obsłudze klientów tranzytowych.

Pozostałe aktualności

Wnioski po spotkaniu ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Iraku
Wnioski po spotkaniu ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Iraku
Ministrowie energii Arabii Saudyjskiej i Iraku podkreślili znaczenie przestrzegania cięć wydobywczych OPEC+, które potrwają do końca 2023 r., podało saudyjskie ministerstwo energii w piątkowym oświadczeniu.
UE chce okresu przejściowego przed limitem cen ropy
UE chce okresu przejściowego przed limitem cen ropy
Unia Europejska proponuje uzgodnienie 45-dniowego okresu przejściowego przed przyjęciem limitu cen ropy z Federacji Rosyjskiej, a także złagodzenie wymagań dla transportu morskiego związanych z transportem tego surowca.
Chińskie CNOOC rozważa sprzedaż amerykańskich aktywów
Chińskie CNOOC rozważa sprzedaż amerykańskich aktywów
Chiński państwowy koncern naftowo-gazowy China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) konsultuje się z amerykańskim bankiem JPMorgan w sprawie sprzedaży swoich amerykańskich aktywów – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją.
Irak zwiększył w październiku eksport ropy
Irak zwiększył w październiku eksport ropy
Eksport ropy z Iraku w październiku wyniósł 3,381 mln baryłek dziennie - to o 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
Niższe dochody z eksportu ropy Arabii Saudyjskiej
Niższe dochody z eksportu ropy Arabii Saudyjskiej
Przychody Arabii Saudyjskiej z eksportu ropy we wrześniu osiągnęły najniższy poziom od marca - Królestwo eksportowało ropę o łącznej wartości 100,192 miliardów riali (26,7 miliardów USD), czyli około 900 milionów USD dziennie, podał krajowy urząd statystyczny.
Indonezja chce uwolnić swój potencjał naftowy i gazowy
Indonezja chce uwolnić swój potencjał naftowy i gazowy
Przemysł naftowy i gazowy Indonezji wymaga inwestycji w wysokości około 179 miliardów USD - poinformowała specjalna indonezyjska grupa zadaniowa ds. poszukiwania i wydobycia ropy i gazu.