Rozwiń swój biznes z programem Paliwa BAQ
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Oświetlenie zewnętrzne stacji

Prawidłowe oświetlenie stacji benzynowych jest jednym z głównych czynników mających wpływ na wybór miejsca tankowania przez kierowców. Dobrze oświetlona stacja benzynowa, z widocznymi znakami informacyjnymi, może być miejscem, które kierowca wybierze np. z poczucia bezpieczeństwa. Najnowszy artykuł e-petrol.pl analizować będzie istotne elementy oświetlenia na stacji benzynowej – pokażemy, jak oświetlić stację, by ściągnąć klienta.

Oświetlenie zewnętrzne stacji
Co należy oświetlić?
Oświetlenie zewnętrzne jest tym czynnikiem, który w nocy przyciąga uwagę oraz silnie oddziałuje na zmysły obserwatora. Dobre oświetlenie jest istotne, bo dzięki oczom uzyskujemy ponad 80% informacji. Prawidłowe oświetlenie zewnętrzne polega na uwypukleniu pewnych elementów.
Zanim kierowca zdecyduje się, czy skorzystać z oferty stacji, musi otrzymać – z odpowiednim wyprzedzeniem - informacje na jej temat. Trzeba więc zadbać o znaki informacyjne, dostarczyć takich danych, jak: odległość do stacji, ofertę usług, rodzaje paliw, drogę wjazdową (czyli drogę prowadzącą z drogi głównej na drogę boczną). Zdecydowanie ułatwi to wjazd kierowcy na teren stacji.

Droga dojazdowa
Oświetlenie na stacji paliw
Droga dojazdowa powinna posiadać inny charakter światła niż miejskie drogi komunikacyjne. Powinna być dobrze widoczna z daleka, łatwo identyfikowalna, by kierowca widział, że musi zwolnić i w którym miejscu musi zjechać na stację. Odróżnienie od miejskiej drogi komunikacyjnej może być zrealizowane inną barwą światła z  zastosowanych źródeł, inną wysokością zawieszenia lub formą opraw oświetleniowych.
Do iluminacji dróg dojazdowych należy stosować dekoracyjne oświetlenie na słupach. Wzrok kierowcy musi stopniowo adaptować się do oświetlonego terenu stacji, by uniknąć efektu tzw. „nagłego olśnienia”. W tym celu stosuje się wysokie latarnie, których specjalna konstrukcja umożliwia oświetlanie wąskich pasów drogi przy stosunkowo dużych odległościach miedzy słupami.

Teren przystacyjny
Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt, musi być mocno doświetlony. Należy pamiętać o pokazaniu światłem samej bryły stacji, z mocniejszym zaakcentowaniem dystrybutorów, pionowej tablicy z rodzajem paliw, wejścia do sklepu i ciągów komunikacyjnych (miejsca parkingowe, wysepki, chodniki).

Mocno podświetlony musi być otok wiaty (dopuszcza się także oświetlenie samej krawędzi), na której umieszczone jest obowiązkowo logo stacji - pozwala to w sposób czytelny określić jej nazwę i rozmiar. W sposób jednoznaczny pozwala odczytać przeznaczenie obiektu oraz jego dokładne położenie. Mocne podświetlenie tego elementu robi dobre pierwsze wrażenie już z dalszej odległości. Oświetlenie wiaty zapewnia komfort widzenia dla klientów wchodzących i wychodzących ze sklepu, daje dobrą widoczność obszaru pod wiatą obsłudze stacji.

Strefa pod wiatą należy do obszaru funkcjonalnego, znajdują się tam dystrybutory z paliwem, które powinny być wyraźnie podświetlone (zwłaszcza skrajne). Dobrze oświetlona powinna być płaszczyzna pionowa, na której znajduje się informacja z rodzajem paliw dostępnych przy dystrybutorach. Uatrakcyjnić przestrzeń pod wiatą można poprzez uzyskanie miękkich, stonowanych cieni, za pomocą różnego rodzaju światła, padającego z różnych płaszczyzn. Jednak nie można dopuścić, by ta przestrzeń była niedoświetlona, czyli ponura i mroczna.

Często stosuje się oświetlenie ścian wąsko świecącymi projektorami. Ważne, by światło padało z góry, gdyż oprawy montowane w ziemi, blisko ściany od spodu oświetlające budynek, powodują powstanie niepożądanego cienia.

Mocno oświetlone powinno być także wejście do sklepu i symbole na ścianach budynków (stosuje się systemy podświetlania ścian). Do iluminacji elewacji, elementów wystawianych na pokaz, masztów flagowych oraz znaków i logo stacji należy stosować dekoracyjne oświetlenie reflektorami szerokostrumieniowymi.
Ważne jest też odpowiednie stopniowanie poziomów natężenia oświetlenia: od wysokich (bardzo intensywnych) pod wiatą do niższych (stonowanych) wokół stacji w celu właściwej adaptacji wzroku kierowcy. W przeciwnym razie, gdy oświetlenie będzie wszędzie tak samo intensywne, może być męczące i zbyt rażące dla klientów.

Do oświetlenia parkingu dobrze jest użyć reflektorów szerokostrumieniowych o dużej intensywności, których natężenie jest jednorodne. Umieszcza się je na słupach (stosowane rodzaje źródła światła: żarówki, świetlówki, lampy wyładowcze). Przy oświetlaniu trzeba wyznaczyć wysokość słupów, liczbę na danym obszarze oraz ich rozmieszczenie. Odległość między słupami nie powinna przekraczać czterokrotnej wysokości punktu zamontowania oprawy oświetleniowej. Proporcja ta odnosi się zarówno do odległości poprzecznych na całym oświetlanym obszarze, jak i odległości między słupami oświetleniowymi.

Rodzaje oświetlenia
Istnieją trzy typy oświetlenia iluminacyjnego, które używa się do oświetlania stacji benzynowych:
- zalewowe - cały teren przystacyjny oświetlany jest równomiernie przy stworzeniu minimalnych ilości cieni i miejsc nie oświetlonych;
- akcentowe - teren oświetlony jest nierównomiernie za pomocą akcentów świetlnych, występuje tu duża gra światła i cienia.
- mieszane - stosowane jest tu zarówno ogólne oświetlenie budynku, jak i akcenty świetlne położone na elementy, na które chcemy zwrócić uwagę (np. informacje, reklamy, ofertę).
Według specjalistów od oświetlenia najlepsze jest oświetlenie mieszane, ponieważ za jego pomocą dajemy szereg wskazówek klientom i podkreślamy indywidualny charakter naszej stacji.

Pylony cenowe
Oświetlenie stacji paliw
Pylony świetlne mają spełniać rolę informacyjną i estetyczną. Cała płyta pylonu cenowego, na którym widnieje również logo stacji, powinna być mocno rozświetlona, nie tylko jej kontur. Dzięki temu dodatkowe elementy graficzne, logo lub napisy, a także inne informacje, są widoczne i czytelne. Efektywne przekazanie informacji podkreśli odpowiedni kontrast kolorów i wielkość znaków.

Kawiarnia i sklep – modelowanie światłem
Za pomocą światła można stworzyć przytulne miejsce, gdzie klienci chętnie zrobią  zakupy i zjedzą posiłek. Obiekty powinny być przeszklone, tak, by widać było wnętrze, które będzie zachęcać do wejścia swym atrakcyjnym wyglądem. Światłem należy więc stworzyć przyjazną, gościnną atmosferę. Najważniejsze, by wnętrza były jasne. Oświetlając mocniej lub słabiej pewne elementy można je optycznie modelować. Ważne jest, by stworzyć oświetlenie trojakiego rodzaju: ogólne (rozświetlające całe wnętrze), miejscowe (oświetlające wybrane przestrzenie np. lady) i dekoracyjne (tylko elementy dekoracyjne). Połączenie wystroju wnętrza i oświetlenia może stworzyć niepowtarzalny klimat miejsca.

Barwa światła
Przy doborze źródeł światła należy zwrócić uwagę na jego barwę. Mamy do dyspozycji ciepłe źródła sodowe (tradycyjne, Comfort i tzw. Biały-SON), żarowe oraz zimne metalohalogenkowe (rodzina CDM, HPI). Ogólną zasadą jest dobór ciepłego oświetlenia do ciepłych kolorów elewacji, a zimnego do elewacji w zimnych barwach. W przypadku ścian o bogatej kolorystyce najbardziej uniwersalne są źródła metalohalogenkowe.

Na stacji benzynowej powinno dominować ciepłe światło (źródła światła o niskiej temperaturze barwowej do 3300K). Ciepłe światło uspakaja, działa relaksująco. Chłodne natomiast mobilizuje do działania. Diody można śmiało stosować do oświetlenia dekoracyjnego, a wersja dająca bursztynową barwę wprost idealnie nadaje się do tworzenia klimatu.

Skrócony przegląd źródeł światła i systemów w oświetleniu zewnętrznym:
żarówki – ciepłe światło, bardzo dobre oddawanie kolorów, są najtańszym źródłem światła. Mogą być wykonane ze szkła przezroczystego, matowego lub opalizowanego i mieć różne kształty;
halogeny – ciepłe światło (bielsze od żarówek), bardzo dobre oddawanie kolorów, małe ich gabaryty umożliwiają tworzenie za ich pomocą oświetlenia akcentowego, światło ma temperaturę barwową zbliżoną do 3000 K - dzięki temu przedmioty nabierają blasku, a ich kolory stają się żywsze;
świetlówki – dostępne są w barwie światła od ciepłej do zimnej, z różnym poziomem oddawania kolorów, energooszczędne. Są droższe od tradycyjnych żarówek, jednak czas ich użytkowania jest dłuższy o około 6 razy;
lampy rtęciowe - światło chłodne, istnieją wersje z polepszonym współczynnikiem oddawania kolorów, potrzebują kilku minut na „rozpalenie się”;
lampy metalohalogenkowe – światło neutralnie białe lub chłodne, istnieją wersje z wysokim współczynnikiem oddawania kolorów;
lampy sodowe – światło od „bursztynowego” do bardzo ciepłego, istnieją wersje z wysokim współczynnikiem oddawania kolorów;
światłowody – systemy występujące z różnymi źródłami światła; może oświetlać niewielkie elementy, uwydatniać jakąś krawędź; istnieją światłowody z barwnymi filtrami umożliwiającymi zmianę barwy świecenia światłowodu;
LED-y – energooszczędne; występują w wersjach emitujących światło w barwach: białej, bursztynowej, czerwonej, zielonej i niebieskiej; zaletą jest trwałość świecenia od 30 – 50 tyś. godzin oraz systemy do ich sterowania umożliwiające dynamiczną zmianę barwy świecenia grupy diod; odporne na wysoką i niską temperaturę oraz na uderzenia i wstrząsy;
neony - za ich pomocą można stworzyć barwne obrazy i napisy reklamowe, jest cienką rurką (średnica 8 – 22 mm), którą łatwo daje się formować w litery czy też inne wymyślne wzory. Charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy, co oznacza że koszty eksploatacji nawet dużych reklam są niskie.

Sterowanie oświetleniem
Oświetlenie terenu przy stacji paliw
Warto wyposażyć lampy w specjalne czujniki, umożliwiające sterowanie oświetleniem i tym samym oszczędzanie energii elektrycznej.
Czujnik ruchu – kontroluje określony obszar wokół lampy. Gdy w tej strefie znajdzie się człowiek lub pojazd, lampa włączy się i przez zaprogramowany czas (od 5 sek. do 4 min.) ją oświetli.
Czujnik zmierzchowy – włącza lampy, gdy zapadnie zmrok, a wyłącza je, gdy wstaje dzień.
Włącznik z programatorem czasu – umożliwia nastawianie godziny, o której oświetlenie zewnętrzne ma być włączone i wyłączone.

Poczucie bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery, komfortu
Oświetlenie zewnętrzne winno uwzględniać coś więcej niż tylko względy dekoracyjne. Przy projektowaniu i sporządzaniu specyfikacji systemów oświetlenia stref zewnętrznych pod uwagę należy brać bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz sprawność systemów oświetlenia. Nie bez znaczenia jest odpowiednia ilość światła i jego barwa.
Grą światła i cienia, jasności i koloru można podkreślić ciekawą bryłę obiektu stacji benzynowej, a mniej ciekawą uatrakcyjnić. Światło daje możliwość uwypuklenia rzeczy najbardziej interesujących. Cień daje możliwość schowania tego, czego nie chcemy pokazać. Jeśli uda nam się stworzyć niezapomniany, pozytywny obraz, to klient z chęcią wróci lub zarekomenduje to miejsce.

Dziękujemy firmom: Philips Lighting Poland S.A., Lug S.A., Aspera, Scan – Motopal S.A.
Dotrzyj do nowej grupy klientów dzięki GreenWay Polska

Więcej w kategorii

Zatrzymany za wyłudzenia VAT w obrocie paliwami
Zatrzymany za wyłudzenia VAT w obrocie paliwami
Kolejna osoba zatrzymana przez CBA w śledztwie przeciwko grupie przestępczej działającej w zakresie obrotu paliwami płynnymi – poinformował zespół prasowy CBA. W śledztwie podejrzanych jest już ponad 200 osób.
Grupa Orlen będzie produkowała biometan
Grupa Orlen będzie produkowała biometan
W Głąbowie na Mazurach powstaje pilotażowa instalacja, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m sześc. biometanu rocznie – poinformował PKN Orlen komunikacie prasowym.
Kto wyprodukuje napoje energetyczne dla Orlenu?
Kto wyprodukuje napoje energetyczne dla Orlenu?
PKN Orlen chce wybrać producenta napojów energetycznych sprzedawanych pod marką własną należącą do koncernu Orlen. Napoje weszłyby do oferty sprzedaży w jego punktach detalicznych.
W Elblągu powstanie stacja paliw z myjnią
W Elblągu powstanie stacja paliw z myjnią
Władze miasta wydały decyzję środowiskową w sprawie budowy stacji paliw z myjnią automatyczną przy ul. Mazurskiej. Inwestorem jest firma Cleaner.
Powrót 23 proc. stawki VAT na paliwa bez podwyżek?
Powrót 23 proc. stawki VAT na paliwa bez podwyżek?
W środę podczas wizyty w Sulejówku premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw.
Aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem HBO
Aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem HBO
Spółka Erbud poinformowała, że podpisała aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem Hydrokrakingowego Bloku Olejowego realizowanym na terenie rafinerii Orlenu w Gdańsku.
Wzrost cen detalicznych i spadek sprzedaży paliw
Wzrost cen detalicznych i spadek sprzedaży paliw
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w październiku 2022 r. o 0,7 proc. r/r.
Mieszkańcy Krotoszyna skarżą się na stację paliw
Mieszkańcy Krotoszyna skarżą się na stację paliw
Od siedmiu lat mieszkańcy Krotoszyna walczą z nielegalnie funkcjonującym w mieście parkingiem dla samochodów ciężarowych, nielegalnym składowiskiem odpadów oraz nocną działalnością stacji benzynowej.
Wicepremier będzie apelował do Orlenu o mniejsze zyski
Wicepremier będzie apelował do Orlenu o mniejsze zyski
We wtorek na antenie programu III Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany, co stanie się z cenami paliw od nowego roku, gdy przywrócony zostanie na nie VAT, powiedział, że rząd zrobi wszystko, by Polacy jak najmniej to odczuli. Dodał, że zaapeluje do spółek Skarbu Państwa, by redukowały zyski, aby ceny wzrosły jak najmniej.
Saudi Aramco rekrutuje ekipę managerów
Saudi Aramco rekrutuje ekipę managerów
Jak podał ‘’Puls Biznesu’’ na przełomie listopada i grudnia zrealizowane zostaną transakcje związane z paliwową megafuzją, czyli przejęciem Lotosu przez PKN Orlen. Saudi Aramco kompletuje zespół do polskiego biura i jak zauważa dziennik na liście są mocne paliwowe nazwiska.
Terminal w Świnoujściu przyjął w tym roku 50 gazowców
Terminal w Świnoujściu przyjął w tym roku 50 gazowców
Po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen, to właśnie płocka spółka po raz pierwszy poinformowała o odebraniu dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG. Tym razem do terminalu w Świnoujściu wpłynął pięćdziesiąty ładunek.
Rząd przywróci wyższe stawki VAT na paliwa
Rząd przywróci wyższe stawki VAT na paliwa
Wicepremier, szef MAP Jacek Sasin odniósł się w Radiowej Jedynce m.in. do kwestii funkcjonowania tzw. tarczy antyinflacyjnej i wynikających z niej obniżonych stawek podatków na niektóre towary. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami paliwa będą obłożone stawką VAT w wysokości 23 proc. Dla tankujących będzie to oznaczać podwyżkę.
Policja poszukuje sprawców napadu na stację paliw
Policja poszukuje sprawców napadu na stację paliw
W piątek około godziny piątej rano nieznani sprawcy napadli na stację paliw Oil-Gaz przy ulicy Serbskiej w Żarach. Policja szuka przestępców.
Sieć Moya z nową stacją na Podlasiu
Sieć Moya z nową stacją na Podlasiu
W Szepietowie przy drodze krajowej nr 66 relacji Wysokie Mazowieckie – Bielsk Podlaski otwarto kolejną stację paliw w sieci Moya. Jak podała sieć, ze względu na swoją lokalizację koncentruje się przede wszystkim na obsłudze klientów tranzytowych.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Pozostałe aktualności

Wnioski po spotkaniu ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Iraku
Wnioski po spotkaniu ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Iraku
Ministrowie energii Arabii Saudyjskiej i Iraku podkreślili znaczenie przestrzegania cięć wydobywczych OPEC+, które potrwają do końca 2023 r., podało saudyjskie ministerstwo energii w piątkowym oświadczeniu.
UE chce okresu przejściowego przed limitem cen ropy
UE chce okresu przejściowego przed limitem cen ropy
Unia Europejska proponuje uzgodnienie 45-dniowego okresu przejściowego przed przyjęciem limitu cen ropy z Federacji Rosyjskiej, a także złagodzenie wymagań dla transportu morskiego związanych z transportem tego surowca.
Chińskie CNOOC rozważa sprzedaż amerykańskich aktywów
Chińskie CNOOC rozważa sprzedaż amerykańskich aktywów
Chiński państwowy koncern naftowo-gazowy China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) konsultuje się z amerykańskim bankiem JPMorgan w sprawie sprzedaży swoich amerykańskich aktywów – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją.
Irak zwiększył w październiku eksport ropy
Irak zwiększył w październiku eksport ropy
Eksport ropy z Iraku w październiku wyniósł 3,381 mln baryłek dziennie - to o 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
Niższe dochody z eksportu ropy Arabii Saudyjskiej
Niższe dochody z eksportu ropy Arabii Saudyjskiej
Przychody Arabii Saudyjskiej z eksportu ropy we wrześniu osiągnęły najniższy poziom od marca - Królestwo eksportowało ropę o łącznej wartości 100,192 miliardów riali (26,7 miliardów USD), czyli około 900 milionów USD dziennie, podał krajowy urząd statystyczny.
Indonezja chce uwolnić swój potencjał naftowy i gazowy
Indonezja chce uwolnić swój potencjał naftowy i gazowy
Przemysł naftowy i gazowy Indonezji wymaga inwestycji w wysokości około 179 miliardów USD - poinformowała specjalna indonezyjska grupa zadaniowa ds. poszukiwania i wydobycia ropy i gazu.