MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Nowa strategia spółki paliwowej na lata 2024-2028

Grupa Unimot ogłosiła 24 kwietnia nową strategię na lata 2024-2028. Zakłada w niej umocnienie pozycji, dalsze zwiększanie udziału w rynku, a do 2028 r. wzrost EBITDA do poziomu 690 mln zł.

Strategia odpowiada na wyzwania związane z rynkiem paliwowym i energetycznym, a także rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu. Grupa Unimot planuje maksymalnie wykorzystać potencjał swoich kluczowych segmentów biznesowych, umacniając ich pozycję rynkową. Jednocześnie zamierza aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej, dążąc do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W ramach strategii, Grupa Unimot skupi się na efektywności działania w obszarach paliw, tradingu i logistyki, jednocześnie poszerzając portfolio produktowego i dywersyfikując portfel klientów w kierunku paliw i energii o niższej emisyjności. Planuje również inwestycje w nowe obszary rozwoju, takie jak elektroenergetyka i ciepłownictwo, aby zróżnicować źródła przychodów.

W dążeniu do osiągnięcia celów strategicznych, Grupa Unimot zamierza utrzymać pozycję lidera w imporcie i dystrybucji paliw płynnych, co umożliwi finansowanie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Ponadto, planuje zmniejszyć swój ślad węglowy poprzez wykorzystanie energii z OZE oraz inwestycje w źródła i modernizację aktywów - do 2028 r. inwestycje sięgną 700 mln zł.

Warto podkreślić, że Grupa Unimot kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe oraz szybkość decyzyjną.

W paliwach i biopaliwach Unimot zamierza poszerzać ofertę. Pojawią się m.in. paliwa bunkrowe, służące do napędzania statków i maszyn znajdujących się na statku. Prezes Unimotu Adam Sikorski podkreśla, że to biznes trudny, ale jednocześnie pasujący do kompetencji spółki.

W stacjach paliw, które Unimot prowadzi pod szyldem Avia, założono podwojenie wolumenu sprzedaży paliw oraz wyniku na sprzedaży pozapaliwowej. Liczba stacji powinna wzrosnąć do 150 na koniec 2024 r., a do końca 2028 r. do ok. 250 placówek. Adam Sikorski nie wyklucza także skorzystania z okazji do przejęcia innych sieci.
Słowa kluczowe:

Więcej w kategorii

Nowy pomysł w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu na stacjach

Nowy pomysł w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu na stacjach

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała w czwartek, że resort przedstawi projekt ustawy zakazującej nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Kto dostarczy kawę dla Orlenu?

Kto dostarczy kawę dla Orlenu?

Wizyta na stacji paliw poza tankowaniem często kojarzy się z zakupem kawy. Orlen – posiadający największą sieć stacji paliw w Polsce ogłosił postępowanie, w którym chce przeanalizować rynek dostawców kawy ziarnistej do sprzedaży w jego punktach detalicznych pod marką własną.

W tym roku MOL Polska będzie miał 69 punktów Fresh Corner

W tym roku MOL Polska będzie miał 69 punktów Fresh Corner

Obszar gastronomiczny jest bardzo ważny dla stacji paliw. Nowy gracz na polskim rynku – MOL Polska informuje, że do końca roku koncept gastronomiczny Fresh Corner zwiększy się o 18 punktów.

Spółki Naftoserwis i Naftor z Grupy PERN zostaną połączone

Spółki Naftoserwis i Naftor z Grupy PERN zostaną połączone

PERN planuje połączenie swoich spółek zależnych – podała Polska Agencja Prasowa. Ich zarządy uzgodniły już plan fuzji. W ocenie PERN fuzja wpisuje się w globalne trendy w branży paliwowej i energetycznej.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.