Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes

Wyniki Grupy Unimot za 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2023 rok. W informacji prasowej podano, że Grupa wypracowała w 2023 r. przychody w wysokości 12 887 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 243,8 mln zł, a skonsolidowany skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 63,3 mln zł, wobec 385 mln zł w 2022 r.

W materiale prasowym Unimot wyjaśnił, że w 2023 r. skoncentorwał się na intensywnych działaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz maksymalnym wykorzystaniem szans rynkowych, co było trudne z uwagi m.in. na sytuację na lokalnym rynku oleju napędowego, szczególnie od sierpnia 2023 r., kiedy ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych. Oznaczało to generowanie ujemnych marż. Unimot podał, że w odpowiedzi dostosował się do tego spadku, minimalizując import tego produktu do absolutnego minimum, koniecznego do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Jedynie w ten sposób Grupa mogła zniwelować negatywne skutki panujące na rynku oleju napędowego.

Unimot szacuje, że pomimo podjętych działań, nastąpiła utrata korzyści rzędu ponad 140 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w II półroczu 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach.

Koniec 2023 roku przyniósł pewną poprawę i wzrost efektywności importu tego produktu, jednak nie do poziomu satysfakcjonującego Grupę Unimot – podano w komunikacie.

W raportowanym okresie Grupa Unimot wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw na poziomie blisko 2 mln m3, a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 294 tys. ton.

Miniony rok był przełomowy z perspektywy ponad 30-letniej historii Grupy Unimot. Dołączyło do niej siedem podmiotów: Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation.

Unimot podjął decyzję w sprawie dywidendy, przeznaczając na ten cel 32,8 mln zł z zysku na poziomie 45 mln zł.

Jeśli chodzi o perspektywę roku 2024, to w ocenie Adama Sikorskiego, prezesa zarządu Unimot S.A. spółka dzięki wdrożonym działaniom spodziewa się od drugiego półrocza 2024 roku osiągnięcia optymalizacji kosztowej w wysokości 15 mln zł w wymiarze rocznym.
Słowa kluczowe:

Więcej w kategorii

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Ministerstwo Finansów, aby zwiększyć wpływy budżetowe, może zdecydować się na podniesienie akcyzy na paliwa.

Orlen może przemodelować swój biznes

Orlen może przemodelować swój biznes

Nowy zarząd Orlenu prowadzi audyty i przeglądy w blisko 10 kwestiach lub projektach – podaje serwis rp.pl. Wątpliwości budzi rozwój małego atomu i petrochemii.

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

W pierwszym kwartale 2024 r. płocki koncern zanotował słabsze wyniki w pięciu z sześciu kluczowych obszaru biznesu. Największe spadki dotknęły segment wydobycia i rafinerii, a wzrost dotyczył segmentu detalicznego.

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

Spółka PERN ogłosiła przetarg, w którym wyłoni usługodawcę, który sprawdzi stan zabezpieczeń rurociągów, które przebiegają przez rzeki.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes