MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Orlen dopisze do wyniku blisko 6 mld zł

W wieczornym komunikacie Orlen podał, że w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok koncern przewiduje ujęcie wpływu zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych dotyczących umowy na zakup skroplonego gazu ziemnego (LNG) od Venture Global Calcasieu Pass, LLC.

Spółka podała, że na podstawie kontraktu długoterminowego z Venture Global Calcasieu Pass, Orlen jako następca prawny PGNiG S.A. miał odbierać 1,5 mln ton LNG (ok. 23 TWh) rocznie przez 20 lat w formule Free on Board w terminalu Calcasieu Pass LNG w USA. W ramach Portfela VGCP zabezpieczana była różnica między zakupem LNG od Venture Global Calcasieu Pass, LLC po cenach wyrażonych w indeksie Henry Hub, a późniejszą sprzedażą gazu do wysokości zgodnej z zakupionymi wolumenami po cenach opartych o indeksy gazowe z rynku europejskiego skorelowane z indeksem TTF.

Instrumenty pochodne zostały wyznaczone przez spółkę jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. W konsekwencji, Orlen w kolejnych okresach sprawozdawczych ujmował w kapitale własnym część zysków lub strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi w ramach Portfela VGCP, która stanowiła efektywne zabezpieczenie ryzyka.

Orlen przekazał, że do chwili obecnej żadna dostawa LNG na podstawie Umowy VGCP nie została zrealizowana. W efekcie Orlen dokonał przeklasyfikowania skumulowanych zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi w ramach Portfela VGCP z kapitału własnego do wyniku finansowego. Rezultatem jest podniesienie wyniku operacyjnego za 2023 rok o ok. 7,2 mld PLN. Orlen wskazuje, że z uwagi na opodatkowanie rozliczenia wspomnianych instrumentów pochodnych wynik netto Grupy Orlen oraz wynik netto spółki za 2023 rok wzrośnie o ok. 5,8 mld PLN.

Orlen opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.
Słowa kluczowe:

Więcej w kategorii

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Ministerstwo Finansów, aby zwiększyć wpływy budżetowe, może zdecydować się na podniesienie akcyzy na paliwa.

Orlen może przemodelować swój biznes

Orlen może przemodelować swój biznes

Nowy zarząd Orlenu prowadzi audyty i przeglądy w blisko 10 kwestiach lub projektach – podaje serwis rp.pl. Wątpliwości budzi rozwój małego atomu i petrochemii.

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

W pierwszym kwartale 2024 r. płocki koncern zanotował słabsze wyniki w pięciu z sześciu kluczowych obszaru biznesu. Największe spadki dotknęły segment wydobycia i rafinerii, a wzrost dotyczył segmentu detalicznego.

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

Spółka PERN ogłosiła przetarg, w którym wyłoni usługodawcę, który sprawdzi stan zabezpieczeń rurociągów, które przebiegają przez rzeki.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Program Partnerski ENERGIA PALIW